Home

Enhetsregisteret endre opplysninger

Her kan du registrere nye virksomheter, eller endre registrerte opplysninger. De aller fleste organisasjonsformene kan bruke tjenesten. Dette gjelder blant annet enkeltpersonforetak, foreninger, aksjeselskap, ansvarlige selskap og samvirkeforetak. Det er kommet en ny og enklere tjeneste for søknad om registrering i Merverdiavgiftsregisteret Husk at vedtektene for foreninger som er registrert i Foretaksregisteret må endres hvis foreningen endrer forretningsadresse til ny kommune. Ny postadresse. Hvis du ønsker posten tilsendt til en annen adresse, kan du melde dette som postadresse. Bruk gjerne c/o adresser, hvis det ikke finnes egen postkasse som er godt merket med foreningens navn Registrere og oppdatere opplysninger om virksomhet. Denne skal være sammenfallende med den informasjonen som er registrert i Enhetsregisteret. Informasjon om antall ansatte ligger under denne fanen. Arbeidsoppgaver. Begrepet arbeidsoppgaver angir hvilke type arbeid som er omfattet av registreringsplikten Enhetsregisteret. Enhetsregisteret er et nasjonalt register som tildeler organisasjonsnummer. Foreninger og enkeltpersonforetak har rett til å registrere seg i Enhetsregisteret. Registrering i en rekke andre register medfører plikt til å registreres i Enhetsregisteret, eksempelvis Foretaksregisteret og Merverdiavgiftsregisteret

Samordnet registermelding er en elektronisk tjeneste der utfylling, opplasting av filvedlegg og signering gjøres i Altinn. Du kan bare bruke løsningen hvis alle vedlegg kan lastes opp som filer, og at de som skal signere meldingen kan gjøre det i Altinn Legger du inn korrekt organisasjonsnummer, vil du få treff i Enhetsregisteret. Tjenesten gir tilgang til opplysninger vi kaller for nøkkelopplysninger. Dette er organisasjonsnummer, organisasjonsform, forretningsadresse, kommune, postadresse, internettadresser, registreringsdato i Enhetsregisteret, bransje og næringskode Endre innehaver; Registreringsplikt i Foretaksregisteret; Lag og forening. Organisasjonsnummer steg for steg; Hva er en forening; Registrere lag og forening; Grasrotandel; Frivillighet; Andre organisasjonsformer. Ansvarlig selskap; Norskregistrert utenlandsk foretak; Samvirkeforetak; Stiftelse; Vis flere; Årsregnskap. Hvem skal sende inn. Dette kan du registrere hos oss. Her kan du registrere opplysninger for ditt lag eller din forening. Les mer om registrering for lag og forenin

Hvis et tilknyttet register foretar registrering av opplysninger som nevnt i §§ 5 annet ledd eller 6 eller endrer det som er registrert om slike forhold i vedkommende tilknyttede register, uten at dette har grunnlag i opplysninger registrert i Enhetsregisteret, skal melding om registreringen straks gis Enhetsregisteret opplysninger i Enhetsregisteret - elektronisk verktøy Lokalkirkelige organer har til nå vært pålagt å benytte papirskjema for å endre sine opplysninger i Enhetsregisteret (Samordnet registermelding - hovedblankett). Dette har vært tungvint. Brønnøysundregistrene har i samarbeid med Statistis For nærmere opplysninger om samordnet registermelding til Enhetsregisteret, se altinn.no: registrering av nye og endring av eksisterende foretak og enheter. Hva skal rapporteres til Aa-registeret Fra 01.01.2015 og innføringen av a-ordningen har registeret utvidet sitt innhold til å gjelde flere opplysninger Produktet som leveres er en registerutskrift. Registerutskriften inneholder registrerte opplysninger i Enhetsregisteret. Dersom du ønsker å bestille øvrige produkter for enheter du ikke har roller i, kan du bestille disse fra Brønnøysundregistrenes elektroniske bestillingsløsning Her finner du informasjon om hvordan du registrerer og endrer opplysninger i Enhetsregisteret. Aa-registeret Hvem bruker Aa-registeret Tilgang til Aa-registret Arbeidsgiverinformasjon i Aa-registeret Til toppen.

Altinn - Registrere nye og endre eksisterende virksomheter

Du kan endre og registrere nye opplysninger om deg selv i Folkeregisteret. Det er viktig at opplysningene i Folkeregisteret er riktige. Opplysningene brukes av mange blant annet til å sende brev, gi korrekte ytelser og gi fradrag på skatten din Endre opplysningene i Enhetsregisteret. Etter at du har startet enkeltpersonforetak kan du endre opplysningene i Enhetsregisteret ved å sende inn Samordnet registermelding.. Merk at det koster penger å endre navn, men det er gratis å endre andre opplysninger som adresse og virksomhetsbeskrivelse Opplysninger om kommunen. Kommunen/bydelen skal registrere alle nødvendige opplysninger i Altinn. Noen opplysninger er allerede hentet fra Enhetsregisteret. Dere må fylle ut resten av opplysningene om kommunen og bekrefte disse

Enheter som er slettet i Enhetsregisteret er utelatt i datafilen. I overkant av 1 000 000 enheter inngår i datasettet, hvorav enkeltpersonforetak og aksjeselskap utgjør ca 80 % av bestanden (tall per 01.11.15) Endre type arbeidsforhold Eksempler på hvordan du bytter fra et arbeidsforhold til et annet Opplysninger om arbeidsforholdet Start og sluttdato, stillingsprosent, permisjon og andre opplysninger Startdato på arbeidsforhold Sluttdato på arbeidsforhold Stillingsprosent Dato for endring av stillingsprosent Timer per uke for full stillin

Altinn - Samordnet registermelding - registrering av nye

Enhetsregisteret, landsdekkende register som skal fremme effektiv utnyttelse og samordning av opplysninger om juridiske personer (stat, fylkeskommuner, kommuner, selskaper, stiftelser, foreninger m.m.), enkeltpersonforetak og andre registreringsenheter i forskjellige offentlige registre. Opprettet ved lov om Enhetsregisteret av 3. juni 1994 Felles Datakatalog er en oversikt over hvilke data de ulike offentlige virksomhetene har, hvordan de henger sammen og hva de betyr. Datakatalogen gjør det mulig for deg å søke i opplysningene hos offentlige virksomheter og bruke de til for eksempel analyseformål Hvordan endre dersom dere har levert skjema med feil opplysninger? Dere kan rette opp feil i skjema ved å fylle ut et nytt skjema og sende inn til Helfo via Altinn. Dersom feilen bare gjelder kontaktinformasjon eller bankkontonummer, kan dere i det nye skjemaet huke av for endring og bare fylle inn korrigerte opplysninger

Slik registrerer du endringer for lag eller forening

Når arbeidsgivere registrerer seg i Enhetsregisteret, blir de tildelt et organisasjonsnummer. Organisasjonsnummeret er unikt for hvert enkelt foretak og brukes til å identifisere foretaket i de fleste offentlige sammenhenger. Her finner du informasjon om hvordan du registrerer og endrer opplysninger i Enhetsregisteret Endr. i forskrift til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. Dette gjelder også opplysninger som skattemyndighetene har fått fra tredjeparter (2) herunder opplysninger i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Konkursregisteret og Regnskapsregisteret: e Opplysninger som er registrert i andre registre enn de tilknyttede registrene, kan innhentes og registreres i Enhetsregisteret når registerfører mener det ikke er betenkelig. § 22 andre ledd første punktum skal lyde: Enhver har rett til å få tilgang til og utskrift av opplysninger registrert i Enhetsregisteret Under finner du mer informasjon om hvordan du kan endre opplysningene. Arbeidstilsynet er pålagt å gjenbruke de opplysningene som næringslivet allerede har meldt til Brønnøysundregistrene. Våre registre henter derfor opplysningene som dere allerede har registrert fra Enhetsregisteret

Aa-registeret: hvordan registrere og endre opplysninger i Enhetsregisteret ; Du kan lese mer om a-melding og Aa-registeret. Bankkontonummer. Sjekk, registrer eller endre bankkontonummer for refusjoner fra NAV til arbeidsgiver. Inntektsmelding. Gå til digital inntektsmelding. Oppgjørsrapporter. Fakturaspesifikasjon for pensjonsytelse 1.2 Enhetsregisteret (ER) ved Brønnøysundregistrene Enhetsregisteret er et av flere registre ved Brønnøysundregistrene. Enhetsregisterets funksjon er å samordne opplysninger om næringslivet og offentlige enheter som fins i ulike offentlige registre

Mine Opplysninger Endre opplysninger til Gule Sider og Gule Sider 1880. Du kan til enhver tid endre de opplysningene som er registrert om deg hos Gule Sider og Gule Sider 1880. Tjenestene inneholder opplysninger vi har fått fra din telefonoperatør og folkeregisteret. Resten fyller du i selv etter eget ønske Opplysningen 1881. Telefonkatalogen for bedrifter og personer samt kart Privatperson. Dine saker, utbetalinger, meldinger, meldekort, aktivitetsplan, personopplysninger og flere tjeneste

Registrere og oppdatere opplysninger om virksomhet

Direktivet endrer rådsdirektiv 68/151/EØF om krav til offentlighet for visse selskapsformer (første selskapsrettsdirektiv). I tillegg redegjøres for enkelte andre endringsforslag for å effektivisere registreringen, bla i regelverket for Enhetsregisteret, i forhold til bruk av elektronisk kommunikasjon Endring av navn, bosted og andre opplysninger for utenlandske statsborgere. Hvis du skal endre navn, melde flytting eller ønsker å endre andre opplysninger enn fødested, statsborgerskap eller fødselsdato, skal du fortsatt kontakte folkeregisteret (eksternt nettsted). Nytt oppholdskort med nye opplysninger Ingen opplysninger er lagt til Fjern opplysninger om styret Foreningen skal ikke lenger ha styre . 8. Skal du endre foreningens aktiviteter. Spesifiser aktiviteten. Husk at NTF inklusiv lokal- og spesialist foreningene er fag - og profesjonsorganisasjon og dermed en yrkesorganisasjon . Foreningens aktivitete Du må skrive inn hvilket land du er statsborger i. Hvis du kontakter oss på vegne av noen andre enn deg selv, må du skrive inn hvilket land den personen er statsborger i. Hvis du trenger svar fra oss, må du ringe eller sende e-post til veiledningstjenesten vår. Hvis du ønsker å hjelpe oss med. Hvordan endre dersom du har levert skjema med feil opplysninger? Du kan rette opp feil i skjema ved å fylle ut et nytt skjema og sende inn til Helfo via Altinn. Dersom feilen bare gjelder kontaktinformasjon eller bankkontonummer, kan du i det nye skjemaet huke av for endring og bare fylle inn korrigerte opplysninger

Du kan endre opplysninger tre år tilbake tid. For å rette forhold fra 2016 og tidligere, må du sende inn en klage. Frivillig retting. Du kan altså ikke la være å føre opp en inntekt, og vente til Skatteetaten begynner å undersøke saken. Da får du likevel tilleggsskatt hvis du endrer opplysningene etter dette Sånn endrer du e-postadressen for Google-kontoen din: Åpne Google-kontoen din. Velg Personlige opplysninger E-post E-postadresse for Google-kontoen under «Personlige opplysninger». Hvis du ikke kan åpne denne innstillingen, er det kanskje ikke mulig å endre e-postadressen din eller brukernavnet ditt

Altinn - Obligatoriske og frivillige registr

Velkommen til API-dokumentasjonen for Åpne data - Enhetsregisteret. Her finner du en teknisk beskrivelse av alle REST-tjenestene i APIet, samt eksempler på både HTTP forespørsler og svar (Merk at enhetene som avgis i dokumentasjonen ikke er reelle) egne opplysninger i Enhetsregisteret Som nevnt i rundskriv fra Kirkerådet mars 2012 (Rundskriv nr. 4 - 2012 Registrere tjenestested for alle ansatte i kirkens ansatte-oversikt) tilrettelegger Kirkerådet for at kirkelige organer skal slippe å ajourholde kontaktinformasjon og opplysninger om ansatte mer enn ett sted

Samordnet registermelding Brønnøysundregistren

Enhetsregisteret : 75 00 75 00 Foretaksregisteret : 75 00 75 00 Logg inn for å lagre, dele eller endre opplysninger; Lukk. Send som e-post. Mottakers e-postadresse. Din e-postadresse. Melding. E-postadresse og meldingstekst vil kun brukes til å dele oppføringen. Send. Lukk Enhetsregisteret tar i bruk matrikkelen Initiell vask av bestanden i Enhetsregisteret • stor jobb • maskinell vask etter definerte kriterier • kriterier for hva som er «match» og «nesten match» - ved «match» endrer vi adressen maskinelt - «nesten match» medfører manuell kontrol

Om Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret

Avvikling kalles også oppheving. Resultatet av prosessen er at stiftelsen slutter å eksistere som eget rettssubjekt, og at den blir slettet både fra Stiftelsesregisteret og fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Dersom stiftelsen er insolvent, kan ikke Stiftelsestilsynet vedta oppheving Personvern er viktig for både våre kunder og oss i Telia. Her finner du informasjon om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger, samt dine valgmuligheter og rettigheter

Søk - Åpne data Brønnøysundregistren

 1. For å se opplysninger i kjernejournal. For å kunne benytte denne tjenesten på vegne av andre som du ikke har foreldreansvar for, må de gi fullmakt til tjenesteområde nummer 1: Innsyn i opplysninger registrert om deg.. Den som har fått fullmakt vil da kun kunne se opplysninger i kjernejournal, men ikke endre dem eller registrere nye
 2. Opplysninger om søker Navn på organisasjon: Adresse: Telefon/epost: Ansvarlig for tiltaket: (navn/telefon/epost) Org. nr. i Enhetsregisteret: Kontonummer: Vedtekter og siste godkjente årsregnskap vedlegges søknaden. Opplysninger om tiltaket Skrives på egne ark og nummereres etter punktene nedenfor: 1
 3. istrerende direktør/daglig leder for institusjonen i Enhetsregisteret, må logge seg inn første gangen institusjonen tar i bruk den nye løsningen
 4. Fullmakttjenesten tilbyr to ulike tjenester for å kunne fastsette hvem som har signeringsrett på vegne av virksomhet. Tjenestene bygger på opplysninger om signatur og prokura i Enhetsregisteret

Inneholder blant annet opplysninger om organisasjonsnummer, navn, organisasjonsform, daglig leder, besøks- og postadresse, hvilke tilknyttede registre enheten er registrert i, NACE-bransje, målform. Kilde: Brønnøysundregistrene - Enhetsregisteret Olje- og Energisenteret AS fra , 101386521S3 - Olje- og Energisenteret A Kjøp betalingsanmerkninger, attester og utskrifter fra Brønnøysundregistrene for Eva O. Brakstad Hudpleie Og Design 91883360 Norid finner er åpenbart selvstendige organisasjoner og som bevislig driver reell virksomhet og/eller har aktivitet og realitet i henhold til opplysninger gitt i Enhetsregisteret innenfor mandat gitt av stiftere/eiere Finn ut hvilke personlige opplysninger som kan endres på kontoen, og hvordan du kan oppdatere kontoopplysninger på PlayStation-systemet. Du kan endre de fleste av opplysningene du oppga da du konfigurerte kontoen din

Hva ønsker du å registrere? Brønnøysundregistren

 1. Personer som vil endre opplysninger om seg selv Kontakt oss Personer som vil endre opplysninger om seg selv Opplysninger du kan be om å få endret er enten i UDIs registre, eller hos Folkeregisteret
 2. Her kan du sjekke om dine opplysninger er korrekte. Hvis noe skulle være feil ber vi om at du endrer dette og klikker lagre til slutt. 5) Klikk deretter på Mine virksomheter og sjekk om opplysningene stemmer. Hvis det kommer opp feil virksomhet(er) her, for eksempel din forrige arbeidsgiver, ka
 3. Som hovedregel bruker vi opplysninger hentet fra Folkeregisteret. På Min Side kan du i tillegg registrere en alternativ adresse. Om du melder adresseendring til Folkeregisteret vil vi automatisk oppdatere dine opplysninger hos oss
 4. Ønsker du å endre mobilnummer eller e-postadresse, kan du gjøre dette på brukerprofilen din. Her kan du også velge digital postkasse, reservere deg eller oppheve reservasjon. Informasjonen samles i ett felles kontaktregister for stat og kommune. Les mer. Logg inn for å komme til brukerprofilen din
 5. Norges fremste formidler av person- og bedriftsinformasjon. Min side. Logg inn til Min side for å endre eller legge til opplysninger om deg selv som vises på 1881.no. Som registrert bruker kan du også overvåke og bli varslet om salg av eiendommer fra tjenesten Eiendomspriser.no
 6. Hvis man skal gi tilgang for å endre personlige opplysninger i SkoleArena, så må det gjøres følgende i Extense: > Organisasjon > Enhet > Web innstill. > Flik > Endre: der hvor det er haket av blir det gitt tilgang for endring i SA

Lov om Enhetsregisteret - Lovdat

Fiskere som vil endre opplysninger om seg selv i fiskermanntallet eller slette seg fra fiskermanntallet. Elektronisk søknadsskjema. Elektronisk søknadsskjema for endringer/slettinger i fiskermanntallet. Kontaktinformasjon. Dersom du har spørsmål, må du kontakte det regionkontoret du hører til. Ta kontakt på e-post eller telefon: E-post Mine opplysninger. Du må være pålogget for å gjøre endringer. Adresse. Telefon. E-post. Endre dine kundeopplysninger. Etter å ha valgt Endre her følger du stegene for å komme til Bank ID (du velger selv om du ønsker Bank ID på mobil eller Bank ID ved hjelp av engangskode) Endre opplysninger. For at Norsk Journalistlag skal kunne gi deg et best mulig tilbud, trenger vi tilbakemelding når det skjer endringer i din hverdag som har betydning for ditt medlemskap. Fra 30. mars 2020 tar NJ i bruk et nytt medlemssystem

Aa-registeret - NA

 1. Grønt nummer 800 30 300. Tjenesten er gratis fra fasttelefon i Norge. Fra utlandet: +47 24 05 56 0
 2. Høring - Endringer i regelverket for Foretaksregisteret, Regnskapsregisteret og Enhetsregisteret - gjennomføring av rådsdirektiv 2003/58/EF som endrer rådsdirektiv 68/151/EØF om krav om offentlighet for visse selskapsformer (første selskapsrettsdirektiv) og enkelte andre endringe
 3. er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer
 4. Endre opplysninger Logg deg på øverst på siden! Har du glemt brukernavn og/eller passord? Gjenopprett brukerkonto. Har du nylig blitt medlem, men ikke fått tilsendt brukernavn og passord? Kontakt oss. Medlemskap fra kr 395,-/mnd. Bli medlem. Følg oss på facebook
 5. imum to ord som beskriver din bransje / arbeidsområder. Eksempler: snekker, mobil, advokat, nattåpent, bil
 6. Det har skjedd en feil. Trykk her for å komme tilbake til www.skatteetaten.no for å komme tilbake til www.skatteetaten.n

Altinn - Registerutskrif

Endre opplysninger om kontaktperson Kunder av partner. Har du bestilt via partner? Ta kontakt med partner så hjelper de deg. Direktekunder. Har du bestilt direkte fra Buypass? Vi spør etter nye opplysninger når du bestiller neste gang. Siste nytt:. Jeg bekrefter herved at opplysningene over er korrekte. Dersom webadresse er utfylt vil dette bli belastet med kr. 99,- / år

Video: Arbeidsgiverinformasjon i Aa-registeret - NA

Registrere og endre opplysninger i Folkeregisteret

Kundeservice Mine opplysninger: Oppdater personinfo her | Danske Bank Mine opplysninger: Slik endrer du navnet vi har lagret | Danske Bank. Endring av navn. Send oss en melding i mobil-, nett- eller brettbank om du har endret navnet ditt Mysen trafikkstasjon fra , 100479708S1 - Mysen trafikkstasjo Hvordan endre personlige opplysninger i Golfbox. Nå kan du selv endre dine personlige opplysninger i Grenland og omegn Golfklubb sitt medlemsregister i Golfbox. Logg på Golfbox med ditt brukernavn og passord. Velg «Rediger profil» under MIN FORSIDE på menyen til venstre Under STAMDATA kan følgende opplysninger endres/oppdateres

 • Lavterskeltilbud psykisk helse trondheim.
 • Sykling.
 • Wookieepedia asajj ventress.
 • Frivillig arbeid dyr norge.
 • Move windows 10 to new motherboard.
 • Stümpflingbahn.
 • Oschatz platsch.
 • Sigmadivertikulose definition.
 • Feuerwehr unna massen.
 • Flyreiser til cinque terre.
 • Bar am funkeneck 79106 freiburg im breisgau.
 • Dusjvegg glass.
 • Valtra n174.
 • Iron iii hydroxide solubility.
 • Fontana della barcaccia.
 • Centauri coin börsengang.
 • Internet explorer for mac 2017.
 • Prava imena poznatih glumaca.
 • Caravan hamar.
 • Stadtplan ostseebad damp.
 • Kanin toalett.
 • Blende vollformat aps c umrechnung.
 • Marc angerstein alter.
 • Kinder bowling berlin marzahn.
 • Polizei frankenthal.
 • Ecco damesko.
 • En eggleder menstruasjon.
 • Cathédrale notre dame de lourdes de casablanca.
 • Princess iman bint al hussein.
 • Filmprodusenter liste.
 • Atomkraftwerk brennstäbe funktion.
 • Torque 8.8 bolt.
 • Benmargsødem spør oss.
 • Maggi jobs lüdinghausen.
 • Norvasc 5 mg amlodipin.
 • Juicy couture pants.
 • Valutakurser euro.
 • Stavangeraften blad no.
 • Stortingsmelding offentlige anskaffelser.
 • Antiquitäten schätzen lassen köln.
 • Rechtsanwaltskammer hannover beschwerde.