Home

Ottars beretning som kilde

Ottars beretning er en reisebeskrivelse av det som ble Norge og Norden. Opphavsmannen til reisebeskrivelsen er den nordnorske høvdingen Ottar. Ottar besøkte hoffet til den angelsaksiske kongen Alfred den Store, konge av Wessex på slutten av 800-tallet Høvding. Foreldre: Ukjente. Ingen opplysninger om ekteskap. Den nordnorske høvdingen Ottar gav ca. 890 en muntlig beretning til den engelske kongen Alfred den store om sine handels- og oppdagelsesreiser til Kvitsjøen og områdene rundt (Bjarmeland), til handelsplassene Skiringssal (Kaupang) i Vestfold og Hedeby (Slesvig) i daværende Danmark og videre til England Ottars beretning er blitt den klassiske kilden til samisk og norsk historie fra dette tidsrommet - fortalt av en som bodde der selv. Ottar bodde et sted sør for Tromsø. Han forteller at landet var helt ubebygd lenger nord Ottars beretning. Ottar berettet at han bodde nordligst av alle nordmenn. Han sa at han bodde p nordkanten av landet (...) nordenfor var landet de bortsett fra at finnene her og der holdt til for drive jakt og for fiske i sj en om vinteren

Ottars beretning - Norgeshistori

Alle kilder er levninger, det vil si en rest fra fortiden. Når vi bruker en kilde som levning, er vi opptatt av hva kilden kan fortelle om tiden den er fra. Det er derfor forskjell på å bruke en kilde som beretning i forhold til å bruke den som levning. Når vi bruker den som beretning, er vi opptatt av hva kilden konkret forteller om en. En kilde kan leses som en beretning, en fortelling om selve begivenheten, om det som hendte. Førstehåndsberetning eller øyevitneskildring er opplysninger gitt av en person som selv har vært til stede ved en begivenhet. En slik beretning inneholder personens egne iakttagelser, fortalt ved egne ord, bilder, film eller lignende Ottars beretning er en av de mest sentrale og siterte kildene vi har fra den tiden, og dermed et nærliggende emne å skrive bok om. «Ottars verden. En reiseberetning fra 800-tallet» vil være til glede både for fagfolk og lekfolk med interesse for vikingetiden Til forskjell fra Ottars beretning, som er fortalt av en som levde i vikingetida, er de andre kildene vi har til perioden flere hundre år yngre. Flateyjarbok er kilden her, og den ble skrevet på. Hvorfor er Ottars beretning interessant som kilde? Den er interessante som kilde fordi det er den eldste øyenvitneskildringen vi har i Norge, og den forteller oss litt om hvordan samfunnet så på samen/finnene på den tiden

Ottar - Norsk biografisk leksiko

Ottars beretning fra Finnmarkskysten i 890 - Samiske Veiviser

Eventyrlyst og håp om å vinne gods og gull kan nok ha lokket de langveisfarende nordmennene, men Birgisson mener at det snarere var hvalrossen som lokket, nettopp som i Ottars beretning. Alle kilder kan leses som en beretning. De forteller deg hva som skjedde. På lik linje med kilder så deles beretninger opp i primær og sekundær. Førstehåndsberetning eller øyevitneskildring er opplysninger gitt av en person som selv har vært til stede ved en hendelse. En slik beretning inneholder personens egne iakttagelser, fortalt ved. Bruker feil oversettelse av «Ottars beretning» (o.870) Trond Gabrielsen, arkitekt MNAL og historiker HIFO 14. mai 2016. Enhver som studerer eldre nordnorsk historie kan ikke unngå å komme bort i «Ottars beretning», fra omkring 870-tallet, på en eller annen måte

Ottars beretning var nøktern, presis og en av de eldste beskrivelsene av Europas nordlige utkant. Den har vært svært viktig for bearbeiding og forståelse av senere arkeologiske funn. En har i tillegg fått mulighet til å få tydelig oversikt over hvordan vikingtiden var i Nord-Norge, der det var fangsthøvdinger som bygde seg opp et tett samarbeid med samene Ottars verden: en reiseberetning fra 800-tallet. Huskelisten er tom og det han fortalte ble skrevet ned og tilføyd et historieverk som Kong Alfred fikk oversatt fra latin til gammelengelsk. Beretningen har blitt en av vikingtidens mest sentrale kilder, og forskning har ofte konsentrert seg om gårdsdrift, inntektskilder og formue

Ottars beretning - Vikin

Les kilden under for å finne ut hva Quereni skrev om samfunnet og menneskene han møtte i Røst. og til påske gikk 72 til alters som troende og ydmyke kristne. Relevante kilder. Ottars beretning. Privilegiebrev for hanseatene. Relevante artikler. Fiskeeventyret. Fiske i middelalderen Ottars beretning ble skrevet ned og føyd til et historieverk som kong Alfred fikk oversatt fra latin til gammelengelsk. Ottars beretning er i dag en av vikingtidens mest sentrale og siterte kilder. Forskere har først og fremst festet seg ved opplysninger om Ottars gårdsdrift, inntektskilder og formue. I denne boken er perspektivet et annet

Ottar - høvding - Store norske leksiko

Ottar fra Hålogaland - Wikipedi

Ottars beretning, samer, servering og klippfisk Published mars 1, 2011 Uncategorized Leave a Comment Jeg jobber superdupermasse i mars, uten at det var det jeg sa jeg ville til sjefen min. Og jeg har fått tidenes arbeidskrav (noen som kan fortelle meg sammenhengen det har til reiseliv/hotelladministrajon? Ottar Svarte, islandsk skald. Foreldra er ukjende, men ifølgje Heimskringla var han systerson til Sigvat Tordarson (Sigvat skald). Vi veit ikkje om han var gift. Ottar Svarte er nemnd i Skáldatal som skald hjå danskekongen Svend Tveskæg, hjå svenskekongen Olof Skötkonung, hjå den norske kong Olav Haraldsson og hjå Knud den store Kjøp Ottars verden fra Bokklubber Ottars var en mann fra Hålogaland som en gang på slutten av 800-tallet besøkte kong Alfred den store av Wessex. Der fortalte han om livet i nord og om steder han hadde besøkt. Ottars beretning ble skrevet ned og føyd til et historieverk som kong Alfred fikk oversatt fra latin til gammelengelsk Ottars var en mann fra Hålogaland som en gang på slutten av 800-tallet besøkte kong Alfred den store av Wessex. Der fortalte han om livet i nord og om steder han hadde besøkt. Ottars beretning ble skrevet ned og føyd til et historieverk som kong Alfred fikk oversatt fra latin til gammelengelsk. Ottars beretning er i dag en av vikingtidens mest sentrale og siterte kilder. Forskere har.

Arkeologi i nord: Ottar fra Hålogalands ferd mot nor

 1. Men det er når vi bruger de skriftlige kilder som beretning, at fortiden direkte taler til os. En skriftlig kilde, hvad enten det er indskriften på runestenen, gamle lovtekster eller andre officielle dokumenter, dagbogsoptegnelser eller breve, så er der et levende menneske bag, som taler til os fra fortiden
 2. Ottars beretning ble skrevet ned og føyd til et historieverk som kong Alfred fikk oversatt fra latin til gammelengelsk. Ottars beretning er i dag en av vikingtidens mest sentrale og siterte kilder. Forskere har først og fremst festet seg ved opplysninger om Ottars gårdsdrift, inntektskilder og formue
 3. Ottars reise Vikinghøvdingen Og Alfred skrev den ned som en del av den verdenshistorien han lot skrive, The Old English Orosius, som delvis var en oversettelse av romeren Orosius' verk fra 400-tallet. Ottars beretning er den eldste øyenvitneskildring som er bevart om Nord-Norge
 4. Ottars var en mann fra Hålogaland som en gang på slutten av 800-tallet besøkte kong Alfred den store av Wessex. Der fortalte han om livet i nord og om steder han hadde besøkt. Ottars beretning ble skrevet ned og føyd til et historieverk som kong Alfred fikk oversatt fra latin til gammelengelsk.Ottars beretning er i dag en av vikingtidens mest sentrale og siterte kilder
 5. st kontroversielle kildene
 6. Logg inn. Cart. 0 Handlekur

De som drev med handel og de som drev med plyndring, har gjennom årenes løp tilpasset seg gjensidig. Den tidligste fortellingen om denne handelen er Ottars beretning fra år 890. Handelsmannen fra Hålogaland forteller at luksusvarene fra nord var etterspurt blant aristokratiet på kontinentet og på de britiske øyer: pelsverk, dun, hvalrosstenner og reinsdyrgevir Uavhengig av om skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner har utbetalt lønn som er fritatt for innberetning eller ikke, kan trekkfrie godtgjørelser etter reglene i statens reiseregulativ som utbetales til dekning av merutgifter med inntil kr 10 000 ved en medlems innsats eller opptreden for sin forening, være fritatt for lønnsinnberetning -130- som den hadde slæpt med sig op gjennem tiderne fra oldtiden. Det første avgjørende skritt i denne retning finder vi hos den angelsaksiske konge ALFRED DEN STORE i England (849— omkr. 901 e. Kr.) Ottars verden (bog) af forfatteren Inger Storli | Svensk norsk | Ottar var en mann fra Hålogaland som en gang på slutten av 800-tallet besøkte kong Alfred den store av Wessex. Der fortalte han om livet i nord og om steder ha Historiske kilder kan være mange ting. Det kan være inskriptionen på Jellingstenen eller en lovtekst fra 1600-tallet. Men det kan også være en skillingsvise fra 1880'erne eller en reklame for atompudder fra 1945, der viser, hvordan atomer var noget nyt og smart, der blandt andet kunne bruges til at sælge kosmetik

I Historie skelner man mellem at opfatte kilder som levn eller beretning. Enhver kilde er et levn, mens kun skriftlige eller mundtlige kilder kan være beretninger. En kilde kan godt både være levn og ( Et mye brukt eksempel på å forklare forskjellen på bruk av kilder som henholdsvis levning og beretning, er Snorres kongesagaer, skrevet i første halvparten av 1200-tallet. Som berettende kilde forteller sagaene om begivenheter som fant sted lenge før fortellingene ble nedskrevet, til dels mange hundre år tilbake Det materialet man jobber med i Historie kalles kilder. Kildene sier noe om fortiden, f.eks. hendelser fra fortiden. Ut fra de kildene du jobber med, er det din oppgave å undersøke hva du vil si om de historiske hendelsene samt hvilken tendens eller holdning kilden gir uttrykk for i forhold til hendelsene Les artikkelen du finner på lenken under og forklar følgende begreper: Historisk kilde Stum kilde Talende kilde Kognitive kilder Normative kilde

En organisasjon som skal gjennomføre en markedsundersøkelse, kan hente dataene sine fra ulike kilder. Løsningen bedriften velger, har konsekvenser for hvor nøyaktig undersøkelsen blir, hvor mye den koster, og hvor lang tid den vil ta Kilder som levn og beretning | Historieportale

Primærkilder - kilden som ligger nærmest en hendelse, i de fleste kilder kjent som en originalkilde. Sekundærkilde - bygger på primærkilden ved at den henter opplysninger, eller er helt eller delvis avskrevet av primærkilden. Skulle primærkilden gå tapt, er det sekundærkilden som tar over rollen som original (dette er noe omdiskutert). 10 Som sådan kan reformen i dag stå som et skoleeksempel for vores politikere på, at man kan afgive alle de bestillinger i en lovtekst, man har lyst til - men hvis loven ikke bare skal blive til et eventyr, et stykke smuk lyrik, så skal rammerne følge med. Lige nu skal der tages store skridt, hvis vi skal sikre den dannende - og dannede - skole

Ottars beretning som kilde ottars fortelling er den

 1. Her får du hjelp og kunnskap om begrepene førstehåndskilde og andrehåndskilde. Hva er en førstehåndskilde? Hva er en andrehåndskilde? Hvordan vet man om en kilde er en førstehåndskilde eller en andreh (
 2. 4. Hvor troverdig er kilden som beretning? Er den ekte? - Det vet vi ikke helt sikkert, men med kilder og andre materielle bevis har slaget funne sted. Hva vet vi om opphavspersonen? - Den første historieforskeren var Herodots og han var greker. (484 - 425) Ble født i en gresk by, Halikarnassos på kysten av Lilleasia. Han levde etter slaget
 3. Kjøp betalingsanmerkninger, årsregnskap, firmaattest, vedtekter og utskrifter fra Brønnøysundregistrene for Ottars Gate 1 AS 99697190

En beretning er en meddelelse om et saksforhold. Kilden forteller om noe som. har vært eller har skjedd. For å stole på en kilde som en beretning er kildens troverdighet viktig. Idealet for å utnytte en kilde som beretning er at flere innbyrdes uavhengige, detaljerte og på stedet nedskrevne beretninger fra kompetente og nøytrale, elle Praktisk arbeid med historisk beretning som kilde: Herodot og slaget ved Thermopylene Herodot: Oppgaver om Herodots beretning (fra internett) Hva handler Herodots historie om? Herodots historie handler om slaget ved Thermopylene. Dette var et slag mellom perserne og grekerne Talende kilde Uttrykker et bevisst budskap i form av skrift, tale, bilder, film eller symboler; Stum kilde Gjenstand eller fysisk rest som ikke inneholder noe direkte uttrykt budskap. Kan indirekte gi historisk informasjon. Beretning Talende kilde som beskriver noe som har skjedd; Førstehåndsberetning Beskrivelse av en hendelse fra en som.

Kilder - Cappelen Dam

 1. Sommeren 2000 setter Universitetet i Oslo i gang nye og omfattende utgravninger på Kaupang i Vestfold. I de mer enn 30 årene som har gått siden det sist ble gravd i restene etter dette Norges første urbane samfunn, har arkeologien utviklet et hav av nye teknikker og innsikter. Trolig vil forskningsprosjektet lede fram til et nytt og annerledes bilde av Skiringssal, denne vikingbyen som vi.
 2. Skriftlige kilder. Den første skriftlige beretning om samene gjøres av romeren Tacitus i år 98. I sin bok Germania nevner han et folk han kaller FENNI. Mest kjent er likevel Ottars beretning til kong Alfred av England i år 890
 3. Fortsat Beretning om Fantefolke

En beretning er nedskrevet kilde om en historisk hendelse. Berettende kilder deles inn i førstehåndsberetninger og andrehåndsberetninger. Førstehåndsberetninger er avgitt av en person som selv har opplevd en hendelse, mens en andrehåndsberetning kommer fra noen som forteller om noe han/hun har hørt fra andre [trenger referanse] Navnet tsjuder kan spores i historiske kilder helt tilbake til romertid, da om en stamme som holdt til rundt Baltikum. [trenger referanse] Det er mulig at bjarmer er det samme som karelere. Bjarmene nevnes først i nordmannen Ottars beretning til angelsaksernes kong Alfred, om en reise han foretok dit omkring år 890 Litteratur som historisk kilde. Mange historikere benytter seg av litte- rære tekster som kildemateriale, men det finnes få framstillinger som problematiserer og drøfter hvordan dette bør gjøres Det berettende fotografi, der fotografen prøver å vise noe som hendte akkurat da, og fortelle om dette.For å kunne bruke et fotografi som en historisk kilde må vi bestemme fotografiets opphav.

Den neste sikre kilde vi har om reiser mot nord, er vikinghøvdingen Ottars beretning om sin reise rundt Nordkapp til Kvitsjøen. Han fortalte sin historie til kong Alfred i England. De norrøne sagaer beretter også om liv og reiser i nord. Men først i tiden for de store oppdagelser på 1500-tallet fikk vi de planlagte ekspedisjoner Arkivene inneholder mange opplysninger om fast eiendom. Mye kan du selv finne fram ved hjelp av våre selvbetjente løsninger på nettet ca 890 - Ottars reise Han er den første nordnorske person som er nevnt i kilder som kan datofestes, sånn omtrent til 890 e.Kr. Kildene forteller at han var handelsmann, skattla samene i sitt område, han eide 600 rein sto det, Ottars beretning er den eldste øyenvitneskildring som er bevart om Nord-Norge Finneskatten, eller finnskatt, finnkaup, lappeskatt eller sameskatt, var en skatt som samene (tidligere kalt «finner») på det området vi i dag kaller Nordkalotten måtte betale til øvrigheten; enten til kongen eller til noen som hadde rett til å kreve inn på hans vegne. Begrepet er mest brukt i sagalitteraturen. Ordet skatt (norrønt skattr) ble brukt på avgift som ble innkrevd fra. Oppgave 2. praktisk arbeid med historisk beretning som kilde: Herodot og slaget ved Thermopylene Som gjør at det bli vanskelig og få med seg hvem eller hva som skjer. Herodot tar også parti i stede for å være nøytral. Han strukturere stoffe sitt med korte avsnitt med nr

Eksempler på kilder •Film •Dagbøker •Intervjuer •Avisklipp •Årsberetninger •Offentlige dokumenter Kildekritisk analyse - beretning •En beretning er en meddelelse om et saksforhold. Kilden forteller om noe som har vært eller har skjedd. •For å stole på en kilde som en beretning er kildens troverdighet viktig Kilder og beretninger. 2. Kapittel. Kjølseth, H.E. - Tyskernes okkupasjon av Porsgrunn 16. april 1940. H.K.A. Kjølseth, H.E. - Tyskernes okkupasjon av Porsgrunn. Del 2: Praktisk arbeid med historisk beretning som kilde: Herodot og slaget ved Thermoplylene Herodots historie! 1.Hva handler Herodots Historie om? Herodots historie handler om grekernes kamp mot perserne. 2. Hvem var Leonidas, og hvordan kom han til makta

Historie Vg2 og Vg3 - Hva er en historisk kilde? - NDL

gen som skjer der. Tradisjonelt har skolen også vært lite fokusert på at den er en organisasjon (Lillejord 2003, Roald 2000, OECD 2001). Norske skoler har utviklet seg mye i de siste årene, og det har vært flere store statlige satsinger på organisasjons- og lederutvikling i sektoren I boka Gaius Julius Cæsar (Spartacus forlag 2007) beskriver den danske historikeren Peter Ørsted forskjellen på å bruke Cæsars verk om gallerkrigene, Commentarii de bello Gallico, som beretning og som levning: Som historiker kan man bruke denne enestående kilden på mange måter. Den mest vanlige og naturlige er å lese den som en beretning om Gallias undertvingelse Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Stakkevollvegen 335 AS, 918036997. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer Hypotesene testes mot kilder, og da er det viktig å ikke bare bruke kilder som bekrefter hypotesen, men også se etter kilder som kan avkrefte den. Hvis det som er malt i bildet stemmer med historien kan man bruke bildet som en beretning på hva som skjedde. Lagt inn av Historie og Filosofi kl. 06:17. Send dette via e-post Blogg dette

Ny bok om Ottars beretning Ui

Historikeren gransker fortida Historiske kilder Sagaene som historiske kilder. Multimedieoppgaver : Test deg selv Historisk kilde Stum kilde Talende kilde Kognitive kilder Normative kilder Levning Beretning Denne bestyrker det som Gilbertsen har berettet. Walter Schultzens reisebeskrivelse ble utgitt på tysk og trykt i Amsterdam i 1676. Schultz var hollandsk kirurg. Både denne og Thamsons beretning er på hver sin måte opplysende og udførlige, og de er indrettede i form av Diarier, dvs. dagbøker

Del I Leders beretning 2018 Moderne forvaltning. Utdanningsdirektoratet skal bidra til barn og unges læring, mestring og trivsel. Vi gikk inn i 2018 som en fusjonert virksomhet med høye ambisjoner for arbeidet vårt Ottars vei 3, 7040 Trondheim Vis mer. Sammenlign Overvåk Finn lignende. Skriv ut; Del firmaprofil. Send firmaprofil til e-post Kilde: Brønnøysundregistrene. Vis alle regnskapstall Kontaktinformasjon. Hildrum Eiendom AS. Besøksadresse: Ottars vei 3, 7040 Trondheim. Skriftlige kilder. Den første skriftlige beretning om samene gjøres av romeren Tacitus i år 98. I sin bok «Germania» nevner han et folk han kaller Fenni. Mest kjent er likevel Ottars beretning til kong Alfred av England i år 890 Myten om Harald Hårfagre som samlet Norge til ett rike. 890: Ottars beretning blir historie. 900 - 1200: Viking- og norrøn tid. 1300 - 1500: Tvang og dobbel beskatning. 1323 - 1329: Freden i Nøteborg. 1517 - 1595: Skattelegging og eiendomsrett. 1611 - 1645: Norske sørsamer blir svenske Beretning om Bergensutstillingen 191

Tollef Kilde : samfunnsbyggeren : 150-års beretning / skrevet av Gerhard Sanderød ; med bidrag av Gunerius Flakstad for Åmot historielag. - Rena : Historielaget, [2003]. - 144 s. : ill. Torshov ble tidligere kalt Torshaug, noe som også er lokal uttale.Det er både navnet på en gård, et sogn og et strøk i Oslo.Torshov ligger i Bydel Sagene, nord for Grünerløkka og Lilleborg.Torshov ligger også øst for Akerselva og strøket Sagene.Det strekker seg østover mot Torshovdalen og Torshovbekken og mot nord til Sandaker.Den vestlige delen av Torshov består av et. Det finnes mange forskjellige typer kilder, som bøker og artikler, men det kan også være tegninger, filmer, gjenstander og annet. En type kilde kan være en personlig beretning fra noen som opplevde terrorangrepet 22. juli. Alle disse ulike kildene er nesten som puslespillbrikker som til sammen utgjør hele puslespillet

Ottar fortalte om det ukjente «Norge» - Dagblade

 1. Norsk Middelalder, kap 2, Husker du?-spørsmål Flashcards
 2. Alle tiders historie
 3. Ottars verden - en reiseberetning fra 800-tallet Inger
 • Snowdonia.
 • America first deutsches theater göttingen 16 märz.
 • Når er tv aksjonen 2018.
 • Tung tids tale anmeldelse.
 • Wellnesshotel österreich berge.
 • Wanderung schloss neuschwanstein tegelberg.
 • Katten tisser i hundens seng.
 • Jekteviken studentboliger.
 • Amerikansk itunes i norge.
 • 2cb farlig.
 • Learn italian free.
 • Ståle hoff ålesund.
 • Selge eller kjøpe først.
 • Introducing.
 • Smp live.
 • Ikea karlstad soffa utgå.
 • Barnevaderen salg.
 • Uppsala innbyggere.
 • Hvordan røyke sigarett.
 • Kærester film.
 • Hjort rosenfeld.
 • Rett til grunnskoleopplæring.
 • Ut mot havet chords.
 • Starköche.
 • Vivaldi barokk.
 • Argentinische vornamen.
 • Treningsprogram for hele kroppen hjemme.
 • Centauri coin börsengang.
 • Burger meister freiburg im breisgau.
 • Golden compass trilogy.
 • 2ne1 debut.
 • One parsec.
 • Verrückt nach mary oma.
 • Dolce bad nauheim brunch.
 • Klimaendringene er ikke menneskeskapt.
 • Havfruehaler i danmark.
 • Varians symbol.
 • Gruppstärkande övningar barn.
 • Frank abagnale net worth.
 • To kromosomer som er like og inneholder de samme egenskapene kalles.
 • Racoon softshell.