Home

Skriftlig kilde

Lær deg å bruke kilder riktig Studentsider

Alle kildene man bruker i et skriftlig arbeid må oppgis, skal man bli oppfattet som en seriøs faglitterær forfatter. 1 Dette er like viktig både når man skriver en semesteroppgave og når man arbeider med en vitenskapelig avhandling. 1) Spangen, 2007, s. Det at det ikke finnes skriftlig kildemateriale fra denne tiden, har gitt perioden betegnelsen forhistorisk tid. I Norge har vi skriftlige kilder fra vikingtidens begynnelse, cirka år 800. Vi kaller derfor perioden før vikingtiden for forhistorisk tid i vårt land Muntlige og skriftlige kilder . De skriftlige kildene er som navnet tilsier nedskrevne dokumenter som kan fortelle oss noe om et tema. Om vi er på jakt etter informasjon om for eksempel en konfirmasjon, kan kirkebøkene være en skriftlig kilde til dette.. De muntlige kildene er de kildene du kan snakke med. Om du for eksempel ber bestemor om å fortelle om sin barndom, er hun en kilde til.

Norsk - Kildehenvisninger i APA-stil - NDL

 1. {{(selectedSearch.searchPlaceholder !== undefined ? selectedSearch.searchPlaceholder : localizedText.search[langCode])}} {{localizedText.menu[langCode]}
 2. Kildekritikk handler om å kvalitetssikre den informasjonen du får fra en muntlig eller skriftlig kilde, før du tar den i bruk. Det handler også om å avsløre bevisst desinformasjon og ikke bidra til å spre slik informasjon videre
 3. En kilde er opphav til kunnskap eller informasjon, for eksempel en person med kjennskap til et saksfelt. Det er vanlig å skille mellom kilde (avsender) og kildematerialet (det som formidles, muntlig utsagn, skriftlig dokument, digitalt materiale). En førstehåndskilde eller øyenvitnekilde har selv opplevd eller erfart det vedkommende uttaler seg om, mens en annenhåndskilde refererer til.
 4. En skriftlig kilde må være noget hvor der er skrevet et eller andet på. Fx en gammel lovtekst, saga mm. En ikke skriftelig kilde er en lerpotte, en rustning osv. Generelt i historie deler man kilder op i 3 hovedkategorier: - Beretning: en fortælling om en episode - Dokument: fx en lovtekst, et id-kor

 1. Stor opgavebase med motiverende skriveforløb til 7.-9. klasse. Sikker forberedelse frem mod prøven i skriftlig fremstilling. Få 30 dages prøveadgang
 2. Sammenlign kilder Bruk alltid mer enn en kilde! Når du har funnet flere gode kilder, er det lurt å sammenligne funnene dine og se om de stemmer med hverandre. Er det et stort gap, vil du mest sannsynlig sitte på utdatert info, eller en kilde som ikke stemmer
 3. Registrer kilder mens du jobber. Ha alltid et ark tilgjengelig der du kan skrive opp kilder mens du arbeider. Da slipper du å måtte gå tilbake til kilden senere, og du kan spare masse tid! Et kilderegister vil trolig bestå av henvisninger til både trykte og elektroniske kilder (som for eksempel Internett)
 4. Du skal vise at du kan bruke innholdet i kildene som et utgangspunkt for egne analyser og tolkninger. Henvisninger. Når du skriver noe som du har fra en bestemt kilde, skal du oppgi denne kilden med sidetall i en fotnote eller i en parentes i selve teksten (avhengig av hvilket system du/skolen din/læreren din foretrekker)
 5. God akribi går hånd i hånd med god skriftlig framstilling. Leseren skal ikke bare kunne sjekke dine kilder, men også skjønne hva du mener. I det kommende skal vi ta for oss disse to aspekter ved å skrive hjemmeoppgave. Vi starter med det grunnleggende, nemlig hvordan skrive i den akademiske genren. Deretter skal vi gjennomgå hvordan vi gjø

Hvordan lykkes med skriftlig eksamen i norsk på Vg3? 3. januar 2019 | Print ut. Formålet med eksamen: Å vise norskfaglig kompetanse. I eksamensveiledninga beskrives formålet med eksamen: «Det overordnete formålet med eksamen er at elevene skal vise den norskfaglige kompetansen sin Muntlig litteratur er ulike former for litterære uttrykk ivaretatt og formidlet gjennom tale og/eller sang, ofte gjennom flere ledd.Forskjellige former for folkediktning som for eksempel sagn, eventyr og ballader, er klassiske eksempel på muntlig litteratur.Forøvrig kan alle slags typer muntlig overleverte fortellinger med en viss struktur komme inn under definisjonen muntlig litteratur

Kildehenvisning (kildereferanser) - Universitetet i Agde

Kilde uten navngitt forfatter rapporter eller andre typer skriftlig arbeid er det nødvendig å kjenne til regler for kildebruk. Slik skriftlig arbeid vil vanligvis bygge på tidligere publisert materiale innenfor et fagområde. Det vil si at man benytter seg a Sensurfrist for skriftlig del av masteroppgaven er senest seks uker etter innleveringsdato jf. forskrift om eksamen, studier og grader ved Høgskolen i Østfold. Det gis en foreløpig karakter på skriftlig del av masteroppgaven i Studentweb minimum 48 timer før muntlig del av masteroppgaven Legg merke til det ekstra innrykket på begge sider, og at fonten er fem prosent mindre enn vanlig b rødtekst.(www.skriftlig.info, Oktober 2008) Spesielle regler om sitat. Når du tar med et sitat fra en annen kilde skal du alltid sitere nøyaktig. Så nøyaktig skal det være at selv trykkfeil i kilden skal gjengis med trykkfeil i din tekst Skriftlig eksamen starter kl. 09.00 norsk tid. Privatister som møter før kl. 10.00, skal få gjennomføre eksamen, men får ikke kompensert tapt tid. De som møter etter kl. 10.00, får ikke gjennomføre eksamen. Som hovedregel er det ikke tillatt å forlate eksamenslokalet før kl. 10.00, av hensyn til sikker eksamensgjennomføring Til skriftlig eksamen i norsk med IKT må du vise at du kan bruke kilder, ettersom du sitter med åpen bok. Dette er spesielt viktig på fagdagen. Riktig kildebruk er avgjørende for å oppnå de beste karakterene. Lykke til

Skriftlig oppgave - - NDLAWannsee-konferansen – WikipediaVideo journalistikk #1 | Emalie Omland

Video: Kilder - Cappelen Dam

Hva er en kilde? Slekt og Dat

Du skal føre opp kildene dine til sist i besvarelsen. Veiledningen hjelper deg med alt du har bruk for til norsk skriftlig, både i forhold til forberedelsen til eksamen, oppgavetyper og hvordan du klarer å skrive en god oppgave på selve eksamen. Du kan blant annet finne oprifter, eksempler og analysemodeller som hjelper deg med eksamen Kileskrift, skriftsystem som ble brukt i omtrent 3000 år i kulturene i For-Orienten i tiden ca. 3200-ca. 300 f.Kr. Navnet på skriften skyldes sammenstillingen av tegn som har form av kiler eller vinkler. Disse fremkom ved at man presset tegnene inn i våt leire med firkantede grifler. Da man så gikk over til å lage innskrifter på stein, fulgte man dette mønsteret

Skriftlig kilde - Geonorge Registe

Vælger man at se på den som kilde, er det således ikke med henblik på at blive meget klogere på 1864, men snarere at finde ud af, hvordan man tolkede 1800-tallets stridigheder med tyskerne i 1942. Ser man en tekst som fremstilling, tager man dens oplysninger for gode varer,. Organisering og gjennomføring av sentralt gitt skriftlig eksamen. Lokalt gitt skriftlig eksamen er fylkeskommunens ansvar

Norsk - NDL

Skriftlig og muntlig. Kjennetegnene står i tre tabeller som må sees i sammenheng. Eleven orienterer seg i noe faglitteratur, velger relevant innhold og bruker til en viss grad informasjon fra flere kilder. Eleven oppgir kilder på en etterrettelig måte Skriftlig kilde. Det er for den historiske skikkelse Hruotland/Roland for ettertiden bare blitt bevart ett eneste dokument som kan sies å gå forut for de legendariske utbroderinger. Det dreier seg om Vita Karoli Magni av Einhard. Her er den følgende passasje Hovedområdet skriftlig kommunikasjon handler om å lese og skrive norsk. integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig; Hovedside norsk Kreative tekster Sammensatte tekster Argumenterende tekster Informative og reflekterende tekster

Kilder: Mueller godtar skriftlig vitnemål fra Trump i Russland-saken Spesialetterforsker Robert Mueller skal være åpen for å la president Donald Trump forklare seg skriftlig om mulig russisk innblanding i valgkampen i USA. Under 1 min Publisert: 05.09.18 — 05.40 Oppdatert: 2 år siden. Spesialetterforsker. Kilder: Mueller godtar skriftlig vitnemål fra Trump i Russland-saken. Tidligere FBI-direktør og Russland-etterforsker Robert Mueller gir seg ikke. Han tilbyr presidenten muligheten til å forklare seg skriftlig om Russland-etterforskningen. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix Informasjon Tid Prøveeksamen varer i 5 timer Bruk av hjelpemidler Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. for norsk, samisk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. Bruk av kilder Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal de alltid oppgis på en slik måte a Kilden er en forfatter av artikkel/kapittel i en bok. Kilden er den som har skrevet artikkelen/kapitlet og angis derfor med sitt etternavn og årstall for bokutgivelsen. Kilden er muntlig. Bruk av muntlige kilder avtales med veileder. Sitat. Direkte sitat på mer enn 40 ord settes med 5 anslag innrykk, enkel linjeavstand og uten anførselstegn

kilde - opphav - Store norske leksiko

Skriftlig fremstilling - kilder Af Maria A. Skelbæk-Bundesen Når du skriver en opgave til prøven i skriftlig fremstilling, er det vigtigt, at du viser, hvilke kilder du har brugt Skriftlig kommunikasjon er derimot et formelt kommunikasjonsmiddel, hvor meldingen er nøye utarbeidet og formulert i skriftlig form. Det er oppbevart som en kilde til referanse eller juridisk rekord. I denne artikkelen har vi presentert alle viktige forskjeller mellom muntlig og skriftlig kommunikasjon i tabellform Prosjektlederen skal omgående gi skriftlig melding til tilsynsmyndighetene om alvorlige samt uønskede og uventede medisinske hendelser som antas å ha sammenheng med forskningen. Prosjektlederen, andre forskere og annet personell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for forskningsdeltakernes sikkerhet

Tips og råd til skriftlig eksamen. Se flere gode råd her: http://bit.ly/eksamenshjelp Avgangselevene Thea Carlsen og Irja Eliassen ved Nesodden vgs forteller.. Om Skriftlig; En standup-komikers råd om hvordan holde en morsommere tale. Av Steinar Daltveit lørdag, 13. mai, 2017 Permalink. Hvis du har lovet å holde tale, slår tvilen fort inn. Hvorfor bega du deg ut på dette? Du kunne vært en bekymringsløs gjest i bryllupet, konfirmasjonen, firmafesten eller bursdagen De kritikkverdige forholdene Vårt Land omtaler, er bekreftet av flere uavhengige kilder og støttes også av skriftlig materiale vi har hatt tilgang til. Det påhviler et ekstra stort ansvar når medier lar anonyme kilder fremme kritikk. I møte med de av våre kilder som ikke har bred medieerfaring,. Skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av arbeidsforholdets varighet, også om arbeidet bare varer i en dag. Det gjelder ingen unntak fra denne regelen

Kilden teater og konserthus tar personvern på alvor, distribueres eller lagres uten på forhand skriftlig samtykke fra Kilden teater og konserthus, annet enn der dette skjer utelukkende til personlig bruk. Endringer av innholdet på dette nettstedet er strengt forbudt Spørsmålet fra SV samt svaret fra Landbruks- og matministeren er nå tilgjengelig. Kilde: Stortinget.n

Hva er landinformasjon? Landinformasjon (Country of Origin Information) er informasjon om forhold i flyktningers og migranters opprinnelsesland. Landinformasjon kan være uttalelser fra enkeltkilder eller opplysninger fra skriftlig materiale, statistikk eller liknende. En viktig oppgave for Landinfo er å forstå og analysere informasjonen, samt vurdere dens kilder I en studie basert på skriftlig legemiddelreklame distribuert til allmennleger i Sør-Trøndelag i 2004 undersøkte man hvorvidt denne reklamen var i overensstemmelse med legemiddelforskriften . Studien viste at 52 % av påstandene i reklamen ikke var i tråd med forskriftens bestemmelser Hei har hatt skriftlig eksamen i dag, men glemte å oppgi kilder. Har brukt to av tekstene forberedelses heftet og et vedlegg med oppgaven. Har ellers ikke brukt noen hjelpemidler. Oppgavene hørte til de tekstene jeg brukte. Har ikke skreve ned noe direkte fra teksten, men har jo brukt litt info derfra Da Høyre påla Oslo-lærere skriftlig elevvurdering fra 1. klasse i 2005, var det for å styrke elevenes basisferdigheter. Nå sier SV-byråden stopp

Skriftlig kilde eller ikke-skriftlig kilde ? - Historie

Kilder: Mueller godtar skriftlig vitnemål fra Trump i Russland-saken. Spesialetterforsker Robert Mueller skal være åpen for å la president Donald Trump forklare seg skriftlig om mulig russisk innblanding i valgkampen i USA. Tidligere FBI-direktør og Russland-etterforsker Robert Mueller gir seg ikke Lag skriftlig avtale med jordmor. Du må selv kontakte og gjøre en avtale med en jordmor som kan bistå ved fødselen hjemme hos deg. Avtalen bør være skriftlig, og bør inngås i god tid før fødselen finner sted. Avtalen kan inneholde: hvor mye du skal betale; hvor mange svangerskaontroller du skal ha; når jordmor skal være tilgjengeli Landinfo formidler landkunnskap både skriftlig og muntlig til våre brukere. De skriftlige publikasjonene er tilgjengelige på disse nettsidene. Skriftlige produkter Landinfos skriftlige produkter legges fortløpende ut på disse nettsidene. Alle våre rapporter er daterte, og beskriver konkrete forhold i et land eller område slik de fremstår på publiseringstidspunktet Jesus regnes som utgangspunktet for kristendommen og er kristendommens sentrale skikkelse. Han var fra byen Nasaret i Galilea, men ble ifølge tradisjonen født i Betlehem. De viktigste kildene til Jesu liv er evangeliene, fortellingene om Jesus i Bibelen. Vi vet ikke hvem som har forfattet dem, men de bygger på historier og sitater som var overlevert muntlig 1 som blir sagt; motsatt skriftlig. en muntlig avtale en muntlig avtale / få muntlig beskjed få muntlig beskjed / muntlige kilder muntlige kilder / muntlig overlevering, tradisjon muntlig overlevering, tradisjon / muntlig eksamen muntlig eksamen / komme opp i engelsk muntlig komme opp i engelsk muntli

FORSIDE Skriftlig fremstilling 7-

FN-sambandet inviterer hvert år alle FN-skoler til å lage nettavis. Dette gir elevene trening i de grunnleggende ferdighetene, spesielt i de digitale ferdighetene, samt skriftlig tekst-skaping, undring og utforsking, og samfunnskritisk tenkning Kilder: Mueller godtar skriftlig vitnemål fra Trump i Russland-saken Tidligere FBI-direktør og Russland-etterforsker Robert Mueller gir seg ikke. Han tilbyr presidenten muligheten til å. Skriftlig norsk Muntlig norsk Nynorsk-kurs Lesetips Noen utvalgte sakerTips til deg som skal sammenligne teksterDette er den mest populære siden på Skole er digg! Hvis du blir spurt om å sammenligne to tekster, kan du bruke denne opriften. Slik tolke

Hva er en god kilde? - Studieweb

 1. Skriftlig norskDisse tipsene er nyttige for deg som skal skrive tekster. Tipsene oppdateres og endres etter hvert som nye behov melder seg. Tips til deg som skal sammenligne teksterDette er den mest populære siden på Skole er digg! Hvis d
 2. Skriftlig eksamen i engelsk - hhx Claus Zedlitz og Pia Ballegaard Hansen. Log in or buy access to this internetBook. Sign in If you already have access to this internetBook, log in to view the content. Sådan anvender du kilder. Please sign i
 3. På 10. trinn i grunnskolen skal elevene og de voksne deltakerne trekkes ut til sentralt gitt skriftlig eksamen i ett fag og én lokalt gitt muntlig eksamen. Det er kommunen som trekker hvem som skal opp i hvilke eksamener. Klokka 09.00 på trekkdagen får elevene og de voksne deltakerne beskjed om hvilket fag de skal ha skriftlig eksamen i
 4. Arbeidstakere skal vernes mot på eksponering for asbest. Asbest ble tidligere brukt som isolasjonsmateriale og asbeststøv kan være kreftfremkallende
 5. Vaksinetrygghet - be om skriftlig legeerklæring Vaksinasjon i Norge er et tilbud du kan takke helt eller delvis ja eller nei til. Det er mange sterke meninger om det er riktig eller ikke å vaksinere barn og seg selv, og heldigvis er det opp til hver og en å vurdere uten forfølgelse av verken loven eller grupper/individer
 6. Kilde Consult v/Anita Pedersen tilbyr tjenester og ekspertise primært for personer bosatt i utlandet og som mottar pensjon og uføreytelser fra Norge. Eksempler på tjenester: kildeskatt, skatteoppgjør, elektroniske brukere, kontakt opp mot offentlig sektor, pensjon, uføreytelser og skattemelding
 7. 4 Kilder; Hva er en skriftlig undervisningsplan? En skriftlig undervisningsplan er et dokument som blir brukt som et hjelpemiddel til forberedelse av egen undervisning. Slike planleggingsdokument blir ofte brukt som et veiledningsgrunnlag i veiledningssamtaler før gjennomføringen av undervisningen (førveiledning). Planene.

6 4 Regelverk som tillater støtte i tråd med EØS-avtalen side 70 6.1 Bagatellmessig støtte 70 6.2 Det alminnelige gruppeunntaket 74 6.3 Støtte til små og mellomstore bedrifter (SMB) 7 Svar på skriftlig spørsmål om å avvikle bystyremøtene i Kilden Jeg viser til ditt spørsmål innsendt pr epost 20.03.20. Spørsmålet var «Ærede ordfører, Jeg har full forståelse for at vi i denne vanskelige tiden gir fullmakt til formannskapet å ta avgjørelser i spesielle saker. Men vi bør jo også holde oss sånn noenlund Her er et eksempel-vitnemål hentet fra udir.no, her ser dere at R1 skriftlig og muntlig blir ført opp som forskjellige fag. Har du foresten kilder på at man ikke kan komme opp i samme fag, muntlig og skriftlig? Endret 22. mai 2011 av rankin

Hvordan oppgi kilder i teksten? Skole er digg

Altinn - din digitale dialog med det offentlige. Her finner du skjema, meldinger og relevant informasjon. Logg inn og sjekk din innbok Skolen har et ansvar for at du skal kjenne til og være trygg på hvilke hjelpemidler du kan bruke på eksamen. Du avgjør selv, gjerne i samråd med lærer, hvilke hjelpemidler du vil ta med deg på eksamen. I tillegg får du tilgang til et utvalg nettbaserte hjelpemidler. Husk å vise til hvilke kilder du bruker i din eksamensbesvarelse Deretter trenes eleven som produsent, muntlig og skriftlig. Her anvendes kursdelen som gir konkrete steg-for-steg instrukser og modellbesvarelser. Eksamen. Hvert emne avsluttes med en potensiell eksamensoppgave, muntlig så vel som skriftlig. Eleven skal oppleve relevansen av arbeidet med kildene. Her kan du bla i hele boka Kilder til VG: Slik var spillet i kulissene da Skei Grande ble innstilt til gjenvalg. Da Trine Skei Grande (50) tilbød Sveinung Rotevatn (32) å bli statsråd, skal hun ha stilt et hittil ukjent. 12. I 2020 har NRK Brennpunkt kommet med grove usanne påstander om at jeg har beriket meg personlig på bekostning av BCC. Som kilde har NRK Brennpunkt brukt Jonathan van der Linden, Oscar Floor og Psy-Groups klient Ben van Wijhe, i tillegg til de 200.000 epostene som ble overlevert til Psy-Group, brukt som utpressing og senere lagt ut for salg

Bruk av kilder og kildeliste i særemne

 1. Hvordan lykkes med skriftlig eksamen i norsk på Vg3
 2. Muntlig litteratur - Wikipedi
 3. Oppgaveskriving og innlevering - Høgskolen i Østfol
 4. Kunsten å sitere og henvise riktig - skriftlig
 5. Skriftlig eksamen - Trøndelag fylkeskommun
 6. VGSkole: Kildehenvisninge
 7. Norsk skriftlig eksamen Bli klar til eksamen Studienett
Telefaks – Wikipedia

kileskrift - Store norske leksiko

 1. Kilde / fremstilling - Historisk Metod
 2. Eksamen - Udi
 3. Kjennetegn på måloppnåelse - norsk Vg3 SF - Vg3 påbyggin
 4. Roland (greve) - Wikipedi
Side 3DuskenHarstad Historielag
 • Nautilus pompilius.
 • Tumblr search.
 • Racoon softshell.
 • Elektroner i ytterste skall.
 • Stålverksveien 1.
 • Politi løn jobindex.
 • Mercedes gla 180 technische daten.
 • Gode høyttalerkabler.
 • Tauherstellungsbetrieb.
 • Cement.
 • Hvor mange gb har min iphone.
 • Mercedes gla 180 technische daten.
 • Bh med spiler sikkerhetskontroll.
 • Sprukne hæler apotek.
 • Samsung s8 sim.
 • Ceelo green mary, did you know?.
 • Schlosskeller darmstadt parken.
 • Pratersauna fotos.
 • Racoon softshell.
 • Oris dental harstad.
 • Snapdrop.
 • Sør bolig gruppen as.
 • Kondensatormikrofon eller dynamisk.
 • Definisjonsområde geogebra.
 • Hvilke skoler støtter lånekassen i utlandet.
 • Wochenblatt stellengesuche.
 • Voksenopplæring helsefagarbeider.
 • Minecraft story mode ps3.
 • Walrosszahn elfenbein.
 • Squashbane mål.
 • Weitwandern österreich.
 • Jack taylor season 2.
 • Uk to europe reiseadapter.
 • Hvor mange ct skanninger.
 • Diddy wife.
 • Viafree livsstil.
 • Ard mediathek offline schauen.
 • Alle månedene i rekkefølge.
 • Ting å gjøre i hals.
 • Firda nyfødte.
 • C vitamin dagsbehov.