Home

Informasjonsteknologi 1 privatist

Informasjonsteknologi 1 (REA3014) Eksamen og vurdering For elever For privatister; Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen: Trekkfag: Obligatorisk: Eksamensordning. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen INFORMASJONSTEKNOLOGI 1 (vgs-privatist).Studiet går under: Informasjonsteknologi og informatikk.Det er 3 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 3 studiesteder. Det er registrert 2 relaterte studier til utdanningen INFORMASJONSTEKNOLOGI 1 (vgs-privatist)

Informasjonsteknologi 1 er et programfag i studiespesialiserende programområde og gir 0,5 realfagspoeng. Lånekassestøtte: Faget tilsvarer 17% studiebelastning hvis du velger helårskurs. Velger du halvårskurs vil dette faget beregnes som 33% studiebelastning. Eksamen / sertifisering: Eksamen i Informasjonsteknologi 1 er muntlig-praktis Informasjonsteknologi 1 Digital samtid Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . beskrive ulike typer digitalt utstyr og forklare hovedtrekkene ved virkemåten; forklare hvordan de fysiske signalene i datautstyr kan tolkes som binære tall, tegnsett, grafiske framstillinger, billedpunkter og ly Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Informasjonsteknologi 1 Privatister Utdanningsprogram: Studiespesialisering Realfag Fagkode og fagnavn: REA3014 Informasjonsteknologi 1 Type fag Programfag privatisten sende med oversikt over programvarer som er brukt. Fristen for innsending av produktene er kl. 15.00, 1 uke før eksamensdato Hei alle saman! No er det snart val av programfag (prøveval) til neste år ved min vidaregåande skule. Sidan eg til hausten skal byrja i 3. klasse lurte eg på om det er nokon som har kjennskap til korleis det er å ta informasjonsteknologi 1 som privatist. Planen er å byrja i sommar, seinast ved sk..

Informasjonsteknologi består av to programfag: informasjonsteknologi 1 og informasjonsteknologi 2. Fagene er bygd opp slik at de kan velges uavhengig av hverandre. Programfaget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål for. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. Oversikt over hovedområder Informasjonsteknologi 1 elevnettsted inneholder undervisningsvideoer, løsninger til oppgaver i læreboka, kodeeksempler, lenker og ekstra oppgaver. Om læreverket. Informasjonsteknologi 1-2 består av lærebøker, gratis elevnettsteder og lærernettsted Sonans Privatist avd. Sandvika - INFORMASJONSTEKNOLOGI 1. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Gratis Elevnettsted til Informasjonsteknologi 1 og 2 på videregående skole. Velg Kode 1 eller Kode 2 i menyen. Innholdet er så ordnet etter kapitlene i læreboka. Til hvert kapittel finner du blant annet: oppgaver; eksempler fra læreboka (åpnes i ny fane) videoer til utvalgt teori fra læreboka; nettressurse

Startside Utdanning og karriere Privatist Førebuingsdelar REA3014 Informasjonsteknologi 1 REA3014 Informasjonsteknologi 1 Trykk på lenka for å laste ned førebuingsdelen REA3014 Informasjonsteknologi 1 Type fag Programfag Eksamensordning: Forberedelse: 45 minutter Privatisten må ha med egen pc med installert programvare som er benyttet. Forberedelsedelen Privatisten får oppgave knyttet til den innlevert oppgaven og er videreutvikling av innlevert oppgave og kompetansemål knyttet til denne Jeg skal ha privatisteksamen i informasjonsteknologi 1 nå i vår, Jeg sitter i skrivende stund å leser til IT-1 eksamen. Skal ha om 5 dager, som privatist, i Stavanger. Jeg har allerde skumlest gjennom boka for en mnd siden. Men har ikke rørt boka etterpå

Denne nettjenesten gir deg muligheten til å melde deg opp til privatisteksamen via web Du må først velge fylke. Deretter følger du anvisningene på skjermen Akademiet Privatist og Nettstudier. Akademiet Privatistskole og Nettstudier tilbyr eksamenskurs for deg som skal ta eksamen som privatist. Vi tilbyr klasseromsundervisning ved våre privatistskoler på dagtid og kveldstid, og undervisning på nett

For å lese eller laste ned boka Informasjonsteknologi 1 må du registrere deg online. SPRÅK: NORSK: SLUTT PÅ DATO: 2016-01-07: FILFORMAT: 8,31 MB: ISBN: rte studier til utdanningen INFORMASJONSTEKNOLOGI 1 (vgs-privatist). TDT4110 - Informasjonsteknologi, grunnkurs Om IKT-teori (1/3) og grunnleggende prosedyreorientert programmering i. Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Informasjonsteknologi 1 Privatister Utdanningsprogram: Studiespesialisering Realfag Fagkode og fagnavn: REA3014 Informasjonsteknologi 1 Type fag Programfag Eksamensordning: Forberedelse: 45 minutter Eksamen: 45 minutter Hjelpemidler: Under forberedelsedelen er alle hjelpemidler tillatt Notater til boka Informasjonsteknologi 1, utgitt av Aschehoug i 2016, i faget Informasjonsteknologi 1. Skrevet av Tobias Rade Evensen som privatist ved eksamenskontoret i Sogn og fjordane og eksamenskontoret i Vestfold og Telemark, over skoleårene 2018-2020. Inkluderer notater til alle kapitlene (kapittel 1-15) 84 Matematikk 1P-Y (praktisk) for informasjonsteknologi og medieproduksjon / 84 Matematikk 1T-Y (teoretisk) for informasjonsteknologi og medieproduksjon; 56 Naturfag for informasjonsteknologi og medieproduksjo

Informasjonsteknologi 1 (REA3014) - Udi

Informasjon om Informasjonsteknologi 1. Programfag i Kunnskapsløftet Fagkode Fagnavn REA3014 Informasjonsteknologi 1 Utdanningsprogram: Programområde: Studiespesialisering Realfag Vg2/Vg3. Programfag à 140 timer Privatistordning: Privatisten skal opp til en muntlig-praktisk eksamen. Eksamen vil bestå av en forberedelsesdel innti Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon, spes.oppl. i egen gruppe, 1. år Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon, studiekompetanse, 3-årig Videregående skoler som tilbyr Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjo Privatist; Førebuingsdel; REA3014 Informasjonsteknologi 1; REA3014 Informasjonsteknologi 1. Her er førebuingsdelen til REA3104 Informasjonsteknologi 1. Trykk på lenka for å laste ned førebuingsdelen. Publisert 08.04.2016, 09:20 Endra 27.05.2019, 16:04 REA3014 Informasjonsteknologi.

INFORMASJONSTEKNOLOGI 1 (vgs-privatist) - Skoler Studier

 1. Med en bachelor i Informasjonsbehandling blir du spesialist på å tilrettelegge informasjonen i en virksomhet. Du lærer å programmere og utvikle tidsriktige webløsninger. Du får også kunnskap om datasikkerhet, og en grunnleggende forståelse for hvordan bedrifter i dag bruker informasjonsteknologi som en sentral del av sin forretningsutvikling
 2. istrasjon, og vedlikehold av datasystem
 3. Informasjonsteknologi er et realfaglig programfag som kan velges på Vg 2 (IT 1) og Vg 3 (IT 2). Ved hjelp av en privatlærer hos Privatundervisningen vil du få hjelp til å tilegne deg både teoretiske og praktiske ferdigheter innen IT, slik at du oppnår en helhetlig forståelse av faget fram mot eksame
 4. Som privatist hos oss, er du sikret engasjerende lærere og undervisning som er spisset mot eksamen. Privatist i klasserom. Dagene i klasserommet for deg som er privatist, består først og fremst av forelesning. I fag hvor det er nødvendig, blir det også satt av tid til løsning av oppgaver. Lærerne dine vet godt hva det vil si å være.
 5. Programfaget informasjonsteknologi er et realfag, men det har også sterke koblinger til mediefag, samfunnsfag, økonomi, språkfag og formgivingsfag. Programfaget kan derfor gi et godt grunnlag for studier innen ulike fagområder og for videreutvikling av kompetanse i yrkeslivet
 6. 1 skriftlig og 1 muntlig-praktisk eksamen Lånekassestøtte: Faget tilsvarer 17% studiebelastning hvis du velger helårskurs. Velger du halvårskurs vil dette faget beregnes som 33% studiebelastning. Målgruppe for kurset: Alle som ønsker kurs i informasjonsteknologi 2 som privatist. Faget kan tas uavhengig av informasjonsteknologi 1.

Informasjonsteknologi 1 - privatist Kursagente

- Det å ta opp fag ved Metis har gitt meg en vanvittig stor motivasjon og selvtillit med tanke på høyere utdanning. Jeg har gått fra å ha liten glede av å lære, til å glede meg til undervisning og få glede av den selvstendige jobbingen det kreves at man gjør hjemme Informasjonsteknologi er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram. En skiller mellom informasjonsteknologi 1 og 2. I informasjonsteknologi 1 handler hovedområdet digital samtid om hvordan digitalt utstyr fungerer, og hvordan standarder, programvare og grensesnitt muliggjør samhandling mellom datamaskiner og annet utstyr. Videre dreier det seg om hvordan teknologien påvirker.

Informasjonsteknologi 1 (vg2 og vg3) Programfaget Informasjonsteknologi gir deg innsikt i hvordan informasjon i form av tall, tekster, bilder, grafikk, film, lyd og ani­ma­sjoner kan struktu­reres og behandles. I informasjonsteknologi 1 får du en bred innføring i ulike områder innen IT Læreboka går gjennom grunnleggende HTML, CSS, PHP og MySQL. Dette er verktøy som lar elevene kode dynamiske nettsider med god struktur og design Her legger vi ut eksamensoppgaver i informasjonsteknologi 1 REA3014 muntlig-praktisk eksamen. Også kjent som IT1 muntlig-praktisk eksamen. Vi legger ut hele bunken med ark slik den har blitt overlevert til kandidaten, slik at man vet hva man kan forvente av sitt eksamenskontor/sin videregående skole Informasjonsteknologi 1-2 lærernettsted er felles for læreverkene Informasjonsteknologi 1 og Informasjonsteknologi 2.Her finner du bl.a. kapittelprøver, prosjektoppgaver, eksamensoppgaver, årsplan og en digital utgave av læreboka I årsstudiet i informasjonsteknologi lærer du om teknologi, og dens rolle i dagens samfunn. I dette studiet har du mulighet til å velge blant tre ulike profiler som gir deg muligheter for videre jobb innen IT, og som kvalifiserer til overgang til ett av våre bachelorstudier innen informasjonssystemer, informatikk - design og utvikling av IT-systemer og digitale medier og design

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i

 1. OsloMet - storbyuniversitetet - Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på informasjonsteknologi
 2. IT, forkortelse for informasjonsteknologi, er en teknologi der informasjon bearbeides, lagres og formidles som tekst, lyd eller bilder i digital form. IT spiller en økende rolle i samfunnsutviklingen fordi den griper stadig dypere inn i nesten all menneskelig virksomhet og er selv en betydelig faktor i markedet og i arbeidslivet. Følgelig er IT stadig gjenstand for offentlig debatt og er.
 3. Lærernettstedet er felles for læreverkene Informasjonsteknologi 1 og Informasjonsteknologi 2. Her finner du bl.a. kapittelprøver, prosjektoppgaver, eksamensoppgaver, årsplan og en digital utgave av læreboka. Et abonnement på Informasjonsteknologi 1-2 lærernettsted kan brukes av alle lærerne ved skolen som underviser i faget
 4. eringen er det kun tillatt med notater fra forberedelsen (ett A4-ark)
 5. Informasjonsteknologi 1 med HTML, CSS og Firebase. Velg kapittel i menyen. Til hvert kapittel finner du: oppgaver; eksempler fra læreboka (åpnes i ny fane) nettressurser; All programvare for gjennomføringen av IT1 med læreboken Kode 1 er gratis. Dette nettstedet er et gratis supplement til læreboka Kode 1
 6. Kode 1 - ny alt-i-ett lærebok i 2017 til Informasjonsteknologi 1. Læreboken legger til rette for mest mulig aktiv deltakelse fra elevene. Kode 1 er en ny lærebok skrevet for Informasjonsteknologi 1, programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram
 7. Kode 1 og Kode 2 - alt-i-ett lærebøker til Informasjonsteknologi 1 og 2. Lærebøkene legger til rette for mest mulig aktiv deltakelse fra elevene og har teori og oppgaver i samme bok. Kode 1 har med både Grid og Flexbox. Ny utgave av Kode 1, informasjonsteknologi 1 til fagfornyelsen, blir utgitt våren 2021

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), også omtalt som bare informasjonsteknologi (IT), er et begrep som omfatter teknologi for innsamling, lagring, behandling, overføring og presentasjon av informasjon.I praksis brukes ofte begrepene datateknikk og kommunikasjonsteknologi.Tidligere var begrepet elektronisk databehandling (EDB) utbredt Informasjonsteknologi er et programfag i programområde for realfag. Informasjonsteknologi 1 Faget går over 5 uketimer, vi kjører dette faget på VG2. Kompetansemålene i faget deles i tre hoveddeler; Digital samtid; Nettsteder og Multimedia; Databaser; Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen. Det kreves ingen spesielle forutsetninger Asmund Lindland underviser i Informasjonsteknologi 1 skoleåret 2013/2014, og sier dette om faget: Dette faget handler grovt sett om 3 tema. Databaser og databasemodellering. Det vil si hvordan ordne informasjon logisk og systematisk slik at det lett kan behandles Informasjonsteknologi og teknologi og forskningslære. I informasjonsteknologi 1 og teknologi og forskningslære 1 er det munnleg-praktisk eksamen. Privatistar må ta to eksamenar i norsk: skriftleg og munnleg. Du må bestå begge eksamenane for at faget skal vere godkjent Informasjonsteknologi 1 (IT1) er et nytt fagtilbud fra høsten 2020 og består av tre hovedområder: Digital samtid; Nettsteder og multimedier; Databaser; IT 1 vil øke din bevissthet om den digitale verden vi lever i og informasjonsteknologiens muligheter, begrensninger og konsekvenser

Video:

informasjonsteknologi 1 som privatist, erfaringar? - Annen

Informasjonsteknologi 1

Kjøp Kode 1 Informasjonsteknologi 1 Lærebok (2017) fra Cappelen Damm Undervisning Kode 1 - alt-i-ett lærebok (2017) til Informasjonsteknologi 1. Læreboken legger til rette for mest mulig aktiv deltakelse fra elevene. Kode 1 er en ny lærebok skrevet for Informasjonsteknologi 1, programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Informasjonsteknologi 1 er et programfag som passer for deg som er interessert i IT og programmering Kode 1 - alt-i-ett lærebok (2017) til Informasjonsteknologi 1. Læreboken legger til rette for mest mulig aktiv deltakelse fra elevene. Ny utgave av Kode 1, informasjonsteknologi 1 til fagfornyelsen, blir utgitt våren 2021. Kode 1 er en ny lærebok skrevet for Informasjonsteknologi 1, programfag i

Pris: 609,-. heftet, 2016. Sendes innen 1-3 virkedager. Kjøp boken Informasjonsteknologi 1 av Lars Nersveen (ISBN 9788203400810) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri Navn: Sofia Papavlasopoulou Studieprogram: Datateknologi og informatikk Uteksaminert fra NTNU: 2019 Jeg syntes det var utrolig spennende å få muligheten til å jobbe med et prosjekt som hadde fokus på kreative kodingsopplevelser for barn og unge, sier Sofia Papavlasopoulou som nylig fullførte doktorgraden sin

Vg2 Informasjonsteknologi tilbys ikke av noen skoler. Vg2 Informasjonsteknologi . Se tilbud for Vg1 Se tilbud for Vg2 + Vg3 Fylkeskommunen har ansvar for eksamen for elever på videregående skole, privatister og praksiskandidater på videregående nivå - og fag- og svenneprøver Privatisteksamen i Russisk Nivå I. Privatist på digital vgs. Pris: 3100,- pr fag pr semester. Digital vgs er det nye klasserommet. Godkjent av Lånekassen. Hele faget på video. Din egen lærer. Fremdriftsplan. Eksamenstrening. Karakterforbedring. Ta opp fag. Generell studiekompetanse. Fremmedspråk Læreboka går gjennom grunnleggende HTML, CSS, PHP og MySQL. Dette er verktøy som lar elevene kode dynamiske nettsider med god struktur og design. Boka inneholder teori, eksempler og varierte oppgaver. Alt lærestoffet kan gjennomgås med gratis programvare. Hvert kapittel avsluttes med et sammendrag

INFORMASJONSTEKNOLOGI 1 - Sonans Privatist avd

Informasjonsteknologi Bachelor Hausten 2020 . Datasystem blir brukt på dei fleste områda i samfunnet, som for eksempel i helse og omsorg, nyhende og media, handel og energiforsyning. Søk studieplass Bergen. 3 år. Informasjonsteknologi og medieproduksjon. NYTT HØSTEN 2020! Åssiden vgs . Informasjonsteknologi og medieproduksjon (ITM) er et splitter nytt yrkesfaglig løp for deg som ønsker å gå i lære for å ta fagbrev. Dette studieløpet er en sammensmelting av IKT servicefag og den praktiske delen av Medier og kommunikasjon

Privatister som omfattes av slike endringer, vil bli kontaktet direkte, for eksempel med SMS. Leselister i enkelte muntlige språkfag og utvalgte realfag. Vær oppmerksom på at noen lister med gyldighetsdato før 1.1.2016 har opplysninger om at alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsesdelen. Dette er ikke korrekt VG1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon Hop videregående skole vil tilby Informasjonsteknologi og medieproduksjon fra høsten 2020. Vi oppdaterer informasjon om dette studietilbudet etterhvert som UDIR fastsetter læreplaner. Beskrivelse av programfagene Konseptutvikling og programmering Informasjon kommer når læreplaner i fagfornyelsen er fastsatt Teknologiforståelse Informasjon.

Kode: Informasjonsteknologi 1 og informasjonsteknologi

 1. Informasjonsteknologi 1 Rogaland fylkeskommune Podcasts Listen on Apple Podcasts. Informasjonsteknologien har hatt stor betydning for samfunnsutviklingen de siste tiårene. Teknologien har i løpet av kort tid endret.
 2. Informasjonsteknologi og medieproduksjon er et yrkesfag som gir elevene praktisk kunnskap om hvordan teknologi, kommunikasjon og design preger og utvikler samfunnet. Utdanningsprogrammet er praktisk og allsidig rettet mot arbeid i mediebransjen og IT
 3. Det som skjer er at du ikke vil få bestått eksamen i faget. Eksamenen består av både en skriftlig og en muntlig del. Du må rett og slett melde deg opp som privatist til eksamen i faget på nytt - enten til jul eller neste vår. Nærmere opplysninger om hvordan du melder deg opp til eksamen i faget, får du ved å ginn på www.privatistweb.no.
 4. Du som velger informasjonsteknologi og medieproduksjon bør være kreativ og interessert i visuelle uttrykksformer, IT, nettverk og programvare. På IM tar vi bilder, filmer, lager egne design, utvikler hjemmesider fra bunnen av, koder i flere språk, programmerer roboter og applikasjoner. Du lærer. idéutvikling og kreativ problemløsnin
 5. Dette gjelder i språkfag der elever får 1 standpunktkarakter. I språkfag der elever får 2 standpunktkarakterer, 1 for skriftlig og 1 for muntlig, kan du som privatist velge å gå opp i en av delene. I noen fremmedspråk vil muntlig eksamen kunne gjennomføres i et annet fylke. Du vil få nærmere beskjed om hvor du må reise for å ta eksamen
 6. ITGK - Sammendrag Informasjonsteknologi, grunnkurs ITGK-nettverk - Sammendrag Informasjonsteknologi, grunnkurs Notater kompendium - Sammendrag Informasjonsteknologi, grunnkurs ITGK-teori (oppsummert av oppsummert) ITGK - øving 6 (teori) ITGK - øving 3. Forhåndsvis tekst 1 av 2 Last ned.
 7. Kapittel 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 16, 17 og 1

Finn riktig fag. Du er selv ansvarlig for at du melder deg opp i riktig fag. Dersom du ikke finner faget du ønsker å melde deg opp i eller er usikker på hvilket fag du skal velge, må du ta kontakt med Privatistkontoret på e-post:privatist@rogfk.no Kapittel 1 inneholder en introduksjon til HTML og CSS. Hvis du som elev har lest Informasjonsteknologi 1 tidligere, vil dette kapitlet bli en repetisjon, ellers er dette nytt stoff

Informasjonsteknologi og medieproduksjon Informasjonsteknologi og medieproduksjon Hvorfor velge informasjonsteknologi og medieproduksjon? Hvorfor velge Bleiker videregående skole? Hvorfor velge vår videregående skole Dette elementet er ikke publisert Slik søker du Oppbygging og gjennomføring Fordypning og programfag Veien videre Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.n Betegnelse: Boka dekker teoristoffet i faget og tar for seg digital samtid, nettsteder og multimedia, og databaser. Har stikkordsregister Informasjonsteknologi 1 lær å kode nettsider. Nersveen, Lars. Heftet / 2016 / Nynorsk 629,-Barnas knutebok lær å lage knuter. Wisløff, Ellen-Marie. Innbundet / 2014 / Bokmål 259,-227,- Lesetrim lær deg å lære. Båsland, Harald -. Innleveringsoppgave i informasjonsteknologi 1 Kapittel 9: Om internett 1. Det som gjorde at internett ble nyttig for oss mennesker var først og fremst det at vi fikk world wide web. Da ble det mulig å lenke sammen dokumenter og andre ting på datamaskiner sammen med hverandre, selv om de befant seg på ulike maskiner og maskinplattformer. 2

REA3014 Informasjonsteknologi 1 - Vestland fylkeskommun

 1. Alle våre studieretninger innen bachelor i informasjonsteknologi har felles første år, så du kan søke om å bytte studieretning i løpet av førsteåret. Ved bytte til Bachelor i informasjonsteknologi - Intelligente systemer, Bachelor i informasjonsteknologi - Programmering og Bachelor i informasjonsteknologi - Spillprogrammering må du ha bestått matematikk R1 eller S1+S2
 2. Informasjonsteknologi er et sentralt fag for å kunne forstå, utnytte og utvikle datasystemer. 1. Det første avsnittet i teksten om fagets relevans og sentrale verdier skal beskrive hvordan faget er relevant for elevene, for samfunnet og for arbeidslivet
 3. Informasjonsteknologi (1+2) Geofag (1+2) Teknologi og forskingslære (1+2) * Har du samisk som førstespråk eller andrespråk, gjeld karakterkravet i norsk for gjennomsnittet av karakterane i norsk (309 timer) og samisk (309 timer)
 4. Folkeuniversitetets Mesterutdanning - Privatister De aller fleste som tar mesterutdanningen følger undervisning enten i klasserom eller på nettet. Det er imidlertid enkelte som ønsker å framstille seg som privatist til eksamen - og det har de på visse vilkår rett til
 5. asjon. Det er store variasjonsmuligheter i hvordan eksamenen kan organiseres. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår

Eksamen i IT 1 (informasjonsteknologi 1) vgs - IT

Studieprogrammer som ikke tar opp nye studenter . Antikk kultur og klassiske språk (bachelor) Anvendt matematikk og mekanikk (master - to år Førebuingsdel i informasjonsteknologi og teknologi og forskingslære Munnleg-praktisk eksamen i desse faga har 48-timarsførebuingsdel: REA3014 informasjonsteknologi 1 Du kan velge informasjonsteknologi eller medieproduksjon. I både Vg1 og Vg2 har du yrkesfaglig fordypning, der du får teste ut ulike lærefag og læresituasjoner. Både i Vg1 og Vg2 har du 35 timer opplæring med både fellesfag og programfag per uke. Les mer om fag og timefordeling på vilbli.no

PrivatistWe

På Vg1 har du fellesfag og felles programfag innen informasjonsteknologi. På Vg2 velger du fordypning (programområde) som du ønsker å spesialisere deg innenfor. I både Vg1 og Vg2 har du yrkesfaglig fordypning, der du får teste ut ulike lærefag og læresituasjoner Informasjonsteknologi 1 I informasjonsteknologi 1 vil du lære mange av de teknikkene som brukes for å lage store nettsteder. Hovedemnene er: Digital samtid. Her lærer du om informasjonsteknologiens plass i samfunnet, datamaskinens virkemåte og sikkerhet på nettet Informasjonsteknologi (IT), tidlegare òg elektronisk databehandling (EDB) eller berre databehandling, er bruk av datamaskinar for å lagre, hente, overføre og manipulere data eller informasjon.IT blir vanlegvis brukt i samanheng med forretningsdrift i motsetning til personleg teknologi eller underhaldningsteknologi. IT blir nokre gonger sett på som ei undergruppe av eller synonym til det. Informasjonsteknologi og medieproduksjon er et helt nytt utdanningsprogram som gir deg praktisk kunnskap om hvordan teknologi, kommunikasjon og design preger og utvikler samfunnet. En praktisk og allsidig utdanning rettet mot arbeid i mediebransjen og IT og som gir deg viktig kompetanse for framtiden! IT MP passer for deg som er kreativ, liker å jobbe praktisk, er interessert i design.

Velger du Informasjonsteknologi og medieproduksjon (IM) får du en allsidig utdanning rettet mot arbeid i IT- og mediebransjen, f.eks som IT-utvikler og IT-driftstekniker, eller jobbe med medieteknikk og design samt utvikling innen media Kontakt oss. Rogaland fylkeskommune Postboks 130 sentrum 4001 Stavanger. firmapost@rogfk.no. eDialog - send post og dokumenter på en sikker måte. Organisasjonsnummer: 971 045 69 Privatundervisning for privatister Hvorfor gå i en stor klasse når du kan få 1-1 undervisning til samme prisen? Våre undervisere er eksperter på eksamen, og har selv toppkarakter i faget IT - Informasjonsteknologi. Institutt for informasjonsteknologi tilbyr kurs, seminarer, videreutdanning, utviklingsprosjekter og oppdrag innenfor IT

 • Yrkesdykker sertifikat.
 • Geheimratsecken undercut.
 • Weihnachtsmarkt benrath öffnungszeiten.
 • Vanlige sykdommer i nervesystemet.
 • Cisco anyconnect installer.
 • Univers. nachschlagewerk kreuzworträtsel.
 • Ord om våren.
 • Hva skjer i absorpsjonsfasen.
 • Breaking bad imdb.
 • G nøkkel engelsk.
 • Campus ås adresse.
 • Rupert murdoch ektefelle.
 • Prominente drogentote.
 • Hur vanligt är toxoplasma i sverige.
 • Cirkulationsrubbningar i hjärnan.
 • Tesla 85d rekkevidde.
 • Hamilton hj322.
 • Spinal stenose nakke symptomer.
 • Giuliana gntm mann.
 • Flurkarte hessen online kostenlos.
 • Kikora skien.
 • Aufsichtsformular u18 zum ausdrucken.
 • Narrenumzug reutlingen 2018.
 • Magnum photos paris.
 • Rhodos i mai.
 • Www epson co uk.
 • Good morning my love.
 • Oksøy og alta klassen.
 • Lage sjokoladefigurer.
 • Laks mango fotballfrue.
 • Dutt mit kleinem duttkissen.
 • Zentralmensa mainz.
 • Byer på grønlands vestkyst.
 • Montering baderomsinnredning høyde.
 • Thomann trompete.
 • Bildschönes hamburg.
 • Nwz hochzeit.
 • Icopal base.
 • Karaffel billig.
 • Valutakurser euro.
 • Farligaste hundarna top 20.