Home

Nhh opptakskrav master

Søk opptak til studier ved NHH! Her finner du informasjon om opptakskrav og hvordan du søker. Hvilket program søker du studieplass ved? Bachelor i økonomi og administrasjon. For deg som skal starte den femårige utdanningen i økonomi og administrasjon - siviløkonom. søk bachelorstudiet . Master i økonomi og administrasjon. For deg. Mange NHH-kandidater får tidlig et stort ansvar, og har ofte ledende posisjoner eller nøkkelroller i bedriften videre i karrieren. Med en master i økonomi og administrasjon har du en allsidig utdanning som kvalifiserer for et bredt spekter av jobber, uavhengig av hvilken spesialisering du velger Opptakskrav. Fullført Med en master i økonomi og administrasjon kan du kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier. Mange NHH-studenter starter karrieren innen konsulentvirksomhet, revisjon, bank og finans, og stadig flere går til IT-bransjen Er løpet kjørt for master på NHH dersom man ikke går videre direkte etter bacheloren? F.eks dersom man jobber noen år først, er man da utdatert i forhold til å søke opptak til masteren? Anonymkode: 1edaf...1fc Gå til innhold. Karriere, arbeidsliv og utdanning; Meny . Forside Siste innlegg Regle

Nhh Opptakskrav Master Opptak til 1 ½ - 2-årige masterprogrammer for nordiske statsborgere og søkere bosatt i Norge - Universitetet i Oslo Nhh opptakskrav master program NHH har et internasjonalt miljø som rekrutterer studenter fra hele verden. Studenter ved NHH har mulighet til utveksling både på bachelor- og masternivå. NHH samarbeider med over 100 læresteder i 37 land på 5 kontinent. På NHH er språk- og kulturforståelse et viktig supplement til de økonomiske fagene Økonomiutdanning, faglig fordypning og lederutvikling i internasjonal toppklasse. NHH gir deg attraktiv kompetanse, unike erfaringer og sto Som NHH-student får du: Utdanning av høy kvalitet - du lærer av de beste fagfolkene, sammen med de beste studentene En rekke spennende internasjonale muligheter, bl.a. tilbyr vi, som eneste norske utdanningsinstitusjon, den topprangerte internasjonale mastergraden CEMS MIM Du kan byrje å søke 1. februar. NHH har eigen studiekode: vel 191 345 - Siviløkonomutdanningen i nedtrekksmenyen i nettsøknaden. Du skal velje denne koden enten du planlegg å gå eit femårig studieløp (treårig BØA med rett på intern overgang til toårig master), eller du ønsker å avslutte studiane etter bachelorgraden. OPPTAKSKRAV

Velkommen til NHHS! Covid-19 - Mer info om NHH sin håndtering av koronaviruset finner du på www.nhh.no/koronavirus Hva skjer fremover? Snarveier Nyhete Technology Management - master på deltid (NHH). Hvordan søke opptak. Blogg: Fikk ny innsikt ved et av verdens mest innovative tekniske miljøer. Fikk ny innsikt ved et av verdens mest innovative tekniske miljøer. Cecilie Bjelland tok et semester ved MIT Sloan i Boston Forskrift om fulltidsstudiene ved NHH. § 1-6. Tilrettelegging. NHH skal etter universitets- og høyskoleloven § 4-3 femte ledd, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter som har særskilte behov som følge av funksjonnedsettelse, slik at de likestilles med studenter uten slike behov Opptakskrav. Ved å trykke på en av linkene nedenfor vil du få opp de opptakskravene som er aktuelle for studiet eller kurset du er interessert i. Master of Science. Spesielle opptakskrav for ulike linjer Master of Science: Master i økonomi og ledelse; Master i finans

Da må du dokumentere at manglende opptakskrav blir dekket innen studiestart, 31. august 2020. Hva er betinget opptak? Vi kan i 2020 gi opptak til master til søkere som mangler inntil 15 studiepoeng eller et enkeltemne som er større enn 15 studiepoeng i sin bachelorgrad, på grunn av forhold knyttet til koronavirus ((SARS-CoV-2) Hei Jeg planlegger å begynne på NHH neste høst, og lurer på hvor krevende studiet er. Jeg vet at dette er individuelt, men kan vanskelighetsgraden sammelignes med f.eks fysikk 2 fra vgs? Har gått et årsstudium i samfunnsøkonomi på UiB og synes ikke dette var spesielt krevende. Er det mulig å samm..

Søknad og opptak NHH

Du rangeres etter rangeringsreglene i § 31 i NTNUs Forskrift om opptak til studier, hvis ikke styret har fastsatt andre rangeringsregler etter § 31, siste avsnitt.. Karakterkrav som tidligere er fastsatt for opptak til masterprogram, gjelder så lenge annet ikke er bestemt etter § 30 (5).. Flere studier ved NTNU har C-krav for å være kvalifisert Ta Master på et år i Leeds Metropolitan Univeristy i england eller to år på BI i Norge . Linjen er Markedsføring og ledelse på Bi og Internasjonal Business i Leeds Met. Er snart ferdig med en bachelor i økonomi og administasjon ved HiB, og ønsker master, men har ikke lyst på NHH Dette programmet kan inngå i graden Executive Master of Management. Opptakskrav Du har fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Du har fylt 25 år. Du har fire års yrkeserfaring full tid. For søkere som har en. Opptakskrav Master i regnskap og revisjon. Denne siden beskriver de spesifikke opptakskravene for dette programmet. forutsatt at søkeren har en spesialisering eller masteroppgave i et emne innenfor ett av spesialiseringsfagene på Master i regnskap og revisjon Overgangen til master. Etter tre år vil du ha fullført bachelordelen av siviløkonomstudiet, og være klar til å gå videre til masteren. Der vil du kunne velge mellom syv såkalte majors, som lar deg spesialiserer deg i det fagområdet du syntes er interessant.. Som alle masterprogram på BI, foregår masterdelen av siviløkonomstudiet på engelsk

Opptakskrav. Det er ulike opptakskrav til ulike grupper søkere. For mer informasjon, se opptakssider for MRR på nhh.no. Informasjon om opptak. Opptak foretas til høstsemesteret. Med en master i regnskap og revisjon kan du kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier Opptakskrav. Opptaksgrunnlaget for mastergradsstudiet er fullført og bestått 3-årig grunnutdanning som ingeniør, bachelor i teknologifag eller tilsvarende. Søkere til mastergrad i ledelse av teknologi, må ha en gjennomsnittskarakter på karakteren C eller bedre Har fullført bachelorgraden i ingeniørfag ved HIOF, og har dered søkt masterutdanninger. I tillegg sendt jeg en søknad om opptak til NHH. Nå viser det seg at jeg har fått tilbud om å komme inn på NHH, og jeg har muligheten til å ta master i industriell økonomi og informasjonsledelse i UIA Økonomi og administrasjon toårig master - siviløkonom - opptakskrav Bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller regnskap og revisjon. Andre typer bachelorgrader kvalifiserer dersom de oppfyller følgende fagkrav i samsvar med Plan for bachloer i økonomi og administrasjon, fastsatt av Universitets- og høyskolerådet for økonomisk-administrativ utdanning (UHR-ØA): 1. 120 studiepoeng. Master i regnskap og revisjon er et toårig profesjonsstudium, med fokus på blant annet disse fagområdene: Revisjon og regnskap: Du vil lære om revisjonsteori og metode, finansiell rapportering, og analyse av årsrapport

Master i økonomi og administrasjon - siviløkonom, 2 år NHH

 1. Studenter fra master i finansiell økonomi er svært etterspurt. Programmet kvalifiserer for analyseoppgaver innen finansnæringen og større produksjonsbedrifter. Gjennom studiet vil du opparbeide deg svært god kompetanse til å bearbeide og tolke store datamengder som grunnlag for viktige beslutninger
 2. Haavik, Hanne; Due, Lina Bratten (Master thesis, 2020) Climate change has several consequences for modern societies. One example is increasing and more severe precipitation which can lead to an increase in surface water damage
 3. istrasjon, eller søke studier ved andre institusjoner i inn- og utland
 4. EXECUTIVE MASTER I LEDELSE NORGES HANDELSHテ郎SKOLE Norwegian School of Economics NHH Executive Helleveien 30 NO-5045 Bergen T 55 95 96 00 E executive@nhh.no W nhh.no/executiv

Høyere opptakskrav ved NHH Kravet for å komme inn på siviløkonomstudiet ved NHH er stabilt høye, viser tall fra Samordna Opptak. NHH. Foto: NHH/Finansavisen. Nyheter. Nicolai C. Steckmest Sivertsen. Publ. 13:11 - 19.07.18 | Oppd. 15:42. Poenggrensen er 53,0 for førstegangsvitnemål og 56,6 for ordinær kvote NHH er blant Skandinavias leiande handelshøgskular, og er studentane sitt førsteval når dei skal ta økonomisk-administrativ utdanning i Noreg. Sidan opninga i 1936 har NHH førebudd talentfulle og motiverte studentar på å takla leiarutfordringar i ei verd i stadig endring

Norges Handelshøyskole - Master i økonomi og administrasjo

Ta enkeltemner eller en hel master i organisasjon og ledelse samtidig som du jobber. Du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt Master Thesis [3236] Sammendrag. Formålet med denne utredningen er å estimere verdien av egenkapitalen til Lerøy per 1. august 2018. Hovedteknikken som anvendes er fundamental verdsettelsesteknikk, supplert med komparativ verdsettelse i form av multiplikatormodeller (Alle bachelorstudenter på NHH er en del av den femårige siviløkonomgraden, og har dermed garantert plass på master dersom de ønsker å benytte seg av denne). Usikkerheten rundt antall ledige plasser er årsaken til at det ikke settes et fast årlig opptakskrav som er lavere enn 4,10: NHH må først evaluere hvor mange ledige plasser som kan tilbys eksterne studenter For opptak til erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi gjelder følgende opptakskrav: Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning

Opptakskrav master NHH - Karriere, arbeidsliv og utdanning

 1. Her er studiene med høyest opptakskrav Årets studieopptak er klart! Se topp 20-listen over studiene det er vanskeligst å komme inn på. Valg av studie Slik lyktes Sunniva (24) med paramedic-studiet Sunniva (24) gir deg sine beste tips og råd for å komme helskinnet gjennom studieløpet
 2. Ledelse er et erfaringsbasert masterprogram som skal hjelpe deg med å videreutvikle din ledelseskompetanse. Gjennom å utvikle et helhetlig, tverrfaglig og etisk reflektert perspektiv på ledelse, organisering og styring, lærer du å beskrive og forstå hvordan organisasjoner fungerer i ulike kontekster, og hvordan lederen kan være med på å påvirke dette
 3. NHH har flere videreutdanningstilbud de tar betalt for. I fjor ga dette dem et overskudd på 7,6 millioner kroner, som var rundt 2,7 millioner under budsjett. Stykkpris på studiepoeng Å tilby kurs og etter- og videreutdanning mot betaling, blir stadig vanligere ved norske utdanningsinstitusjoner

Video: Nhh Opptakskrav Master - ptsalagramschool

Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi er en bred lederutdanning på deltid. Du kan ta enkeltkurs eller fullt masterprogram. Nytt opptak til våren, med oppstart høsten 2021 SØKNAD OG OPPTAK OPPTAKSKRAV Studiet er en skreddersydd påbygging til deltakere som har gjennomført lederutviklings programmer levert av NHH i samarbeid med AFF på 30 studiepoeng Master of Business Administration (MBA) Kontakt Telefon +47 55 95 96 00 E-post executive@nhh.no. Et fellestrekk for finansstudiene er at det er lærerikt å treffe andre, og det er inspirerende å være på forelesninger med de beste fagkreftene i landet. Teodor Sveen-Nilsen, SpareBank1 Markets En master i ledelse gir deg kunnskap om hvordan du kan utøve ledelse i og av organisasjoner, i tillegg til å samspille med aktuelle interessenter i omgivelsene.. Gjennom studiet får du oversikt over hva ledelse innebærer fra et helhetlig perspektiv, innblikk i de mest aktuelle teoriene på feltet, og tilgang til en verktøyskasse som vil gjøre deg i stand til både å utøve ledelse i. Karakterstatistikk K7 Bulletin har fått innsyn i viser at mer enn 8 av 10 masterstudenter oppnår A- eller B-snitt på vitnemålet. På bachelor er andelen 7 av 10. Tall for 2018 viser at gjennomsnittlig karaktersnitt på vitnemål fra NHH var 3,76 på bachelor og 4,07 på master, der A tilsvarer 5 o

Samfunnsøkonomi, master, 2 år Ein mastergrad i samfunnsøkonomi gir ei solid fagleg fordjuping, inngåande kunnskap om empiriske metodar og analyse, og evna til å gjere sjølvstendige samfunnsøkonomiske analysar Søknadsweb åpner 1. februar. Søknadsfristen er 15. april (1. mars dersom du kvalifiserer for tidlig svar eller søker opptak til European Master in Health Economics and Management). Du vil få svar på søknaden din innen 8. juli. Masterprogrammer med oppstart i januar Søknadsweb åpner 15.

NHH - Norges Handelshøyskole - www

Studier NHH

 1. istrasjon er et toårig studium som leder frem til graden Master i økonomi og ad
 2. Master i ledelse tilbys på deltid og kan kombineres med arbeid. Master i ledelse har sin særegenhet ved at det er bygd opp slik du får muligheten til å opparbeide deg breddekunnskaper knyttet til offentlig sektors organisering og virkemåte, samtidig som du gjennom valg av spesialiseringsretning kan spesialisere deg sektorspesifikt, tematisk og teoretisk
 3. Opptakskrav og poeng; Universitet og høgskole; Poenggrenser. Poenggrenser tidligere år; Universitet og høgskole - Tidligere poenggrenser Her kan du se tidligere års poenggrenser. På grunn av endringer i poengreglene kan ikke poenggrensene for 2009 og senere sammenlignes med tidligere års poenggrenser
 4. Spesielle opptakskrav. Flere studier krever at du har tatt bestemte fag, hatt relevant praksis eller bestått opptaksprøver. Les mer om spesielle opptakskrav og sjekk hvilke krav som gjelder for studiet du skal søke.. Har du ikke generell studiekompetanse
 5. istrasjon. For opptak til master i økonomi og ad
 6. st bachelorgrad (eller tilsvarende 180 studiepoeng) innenfor økonomi og ad
 7. Opptakskrav. Vær sikker på at du vet hva opptakskravet er før du søker. Gå til ditt valgte studieprogram/emne og se hva kravet er under Opptakskrav og poeng: Master- og påbyggingsstudier: Vil du søke et masterstudium, påbyggingsstudium, eller et enkeltemne eller etter- og videreutdanning.

NHH ligger øverst blant de to konkurrentene på avisa Financial Times internasjonale rangering over de 100 beste «Master in Management», mastergrader innen økonomi og administrasjon. NHH ligger på plass 70 på den årlige rangeringen, mens BI ligger som nummer 88 Opptakskrav: Bachelorgrad i farmasi med en gjennomsnittskarakter på C. Gradsnavn: Master i farmasi. Søknadskode: 3051 Masterstudiet er forskningsbasert og forbereder deg på rollen som helsepersonell samtidig som den gir grunnlag for videre studier og forskning. For de med bachelorgrad fra UiT starter studiet med. Videre hvis jeg var deg, så hadde jeg sett etter utenlandske universiteter med tilnærmet like opptakskrav som BI og NHH, og satse på å skrive et bra motivasjonsbrev, samt skaffe gode referanser. Personlig har jeg akkurat kommet inn på master i England - begynner neste høst (conditional offer) Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende grad av minimum 180 studiepoeng omfang, i henhold til Lov om universiteter og høgskoler (§3.5 Faglige bestemmelser - akkreditering) og Forskrift om krav til mastergrad (§5 Krav til erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang)

Norges Handelshøyskole utdanning

NHH Executive tilbyr etter- og videreutdanning for deg som ønsker å ta din egen karriere på alvor og sørge for å Fullført studium gir graden Master of Business OPPTAKSKRAV. Minst tre. Executive Master of Management gir faglig utbytte både for deg og virksomheten. På studiets samlinger skaffer du deg nye relasjoner og bygger et solid og nyttig nettverk for fremtiden. Ved USN kan du studere Executive Master of Management i ditt eget tempo. Når du har fullført ett emne, kan du selv bestemme når du ønsker å søke på et nytt

Title: Executive MBA i offentlig revisjon 2015-2017, Author: NHH Alumni, Name: Executive MBA i offentlig revisjon 2015-2017, Length: 6 pages, Page: 1, Published: 2014-12-16 Issuu company logo Issu Opptakskrav til påbygningsstudier ved NIH. Sist oppdatert 27. oktober 2020 \ Tekst: Halvorsen, Thomas Skriv ut. For opptak til studier ved NIH blir søkere rangert ut fra karakterer fra tidligere utdanning. Er det flere kvalifiserte søkere enn studieplasser vil karakterer danne rangeringsgrunnlaget

Opptak bachelor i økonomi og administrasjon NHH

Kommende uke vil alle forelesninger på NHH ved masternivå foregå utelukkende digitalt. Dette melder høyskolen fra om i en melding på Canvas søndag kveld. Etter å ha fått beskjed om at en student var smittet med COVID-19 tidligere i dag, har NHH gått inn for å søke etter flere tilfeller. Ette Rektor NHH kan fastsette endringer i eksisterende studieplaner. Alle studieprogram skal være beskrevet i en studieplan. Studieplan er en helhetlig plan for et studium innen høyere utdanning: mål for og innhold i studiet, opptakskrav, forventet læringsutbytte, lærings- og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav. Del paragra

NHHS - Norges Handelshøyskoles Studentforenin

 1. NHH ønsker å være tett på næringslivet, og bringe det beste og siste av praksis inn i auditoriet. Posten ble i fjor kåret til Norges mest innovative bedrift, og har utviklet en egen innovasjonsmetodikk som heter Helix. Denne metodikken har vekket internasjonal oppmerksomhet og er blant annet en del av et forskningprosjekt hos MIT
 2. A student's point of view on Strategy and Management at NHH. Read more about the programme on our website: www.nhh.no/en/study-programmes/economics-and-busin..
 3. Det er ulike opptakskrav og reglar for poengrekning om du skal søkje fagskole eller høgskole og universitet. Om du dekkjer opptakskrava og kor mange poeng du har avheng derfor av kva for studium du skal søkje
 4. Hvor bør du putte sparepengene? Dette mener ekspertene I tvil om hva du skal gjøre med sparepengene dine nå som renta er så Les mer Bli med på innsiden av nye NHH Med et rammeverk på over en halv milliard kroner og en byggetid på nesten to Les mer Ensomhet: Ekstra utfordrende under koronapandemien I en koronapreget hverdag med mye tid alene på hybelen, kan det være vanskelig
 5. Opptakskrav. Når du søker opptak til politiutdanningen må du dekke alle opptakskravene, inkludert å bestå opptaksprøver, for å konkurrere om studieplass. Du finner alle opptakskravene i oversikten under

Technology Management - master på deltid - NTN

 1. Ta en Master hos Høyskolen Kristiania og still sterkere i fremtidens arbeidsmarked. Se alle våre studier, finn en mastergrad som passer deg og søk i dag
 2. Når man kommer på faglige nivåer over master er det ingen som bryr seg lenger om hva som er best av NHH og BI. Mitt inntrykk er at det rett og slett er umodenhet som gjør at enkelte studenter (og voksne i arbeidslivet også, for den saks skyld) har veldig behov for å se ned på den andre skolen
 3. Snitt master NHH 2016 NYTT TEMA. Kronidioten Innlegg: 1475. Du får avslag på søknaden om opptak til høsten 2016 dersom du ikke fyller generelle opptakskrav og/eller har et karaktergjennomsnitt på 3,80 eller lavere.... a) Med et karaktergjennomsnitt på 4,10 eller høyere får du tilbud om opptak
 4. Master at NHH: Economics - Duration: 1:40. NHH Norwegian School of Economics 7,256 views. 1:40. A 10 year-old autistic and blind boy singing. His voice shocked everyone
 5. imum er i år kontra ifjor for å komme inn til slutt (venteliste eller ei)
 6. st 180 studiepoeng, samt relevant faglig fordypning (se under detaljerte opptakskrav på programsidene), og

Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH

Master grad i pedagogikk med vekt på allmennpedagogisk spørsmål orienterer seg særlig mot læring og organisering av pedagogisk virksomhet i pedagogisk psykologisk og pedagogisk sosiologisk perspektiv og Læring og organisering av pedagogisk virksomhet i læreplanteoretisk perspektiv. Ulike opptakskrav for de ulike variantene mastergrader NHH har høye opptakskrav og dermed høyt kvalifiserte studenter. BI har normale opptakskrav direkte på siv.øk. og lave opptakskrav på bachelorgrader i økonomi og administrasjon. Søpla ramler av lasset etter første, andre og tredje året, og de som tar løpet helt ut på siv.øk. eller kommer inn på masterdelen av siv.øk. med bakgrunn fra vanlig bachelorgrad holder generelt høy. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

Opptakskrav Det spesielle opptakskravet til master i økonomi og administrasjon er minst 120 studiepoeng innen økonomi og administrasjonsfag, som spesifisert i anbefalt plan fra Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) for treårig bachelorstudium i økonomi og administrasjon Hvordan gjøres opptaket på NHH? Besvart 12.05.2020 Hvordan søker jeg utdanning som sykepleier? Besvart 12.05.2020 Er det opptakskrav for å spesialisere seg som kirurg? Besvart 12.05.2020 Realfagsfordypning innenfor videregående opplæring Besvart 11.05.2020 Hva skjer hvis man ikke kommer inn på utdanning? Besvart 07.05.202 A student's point of view on Marketing and Brand Management at NHH. Read more about the programme on our website: www.nhh.no/en/study-programmes/economics-an..

Økonomi og administrasjon, master Jeg trodde egentlig jeg skulle bli ingeniør, og tok realfag på videregående. Men så fant jeg ut at det var søsteren min og familien min som var ingeniører, og at jeg selv egentlig syntes det var kjekkest med fagene innen økonomi og ledelse > NHH Norwegian School of Economics, Bergen, Norway. 26,249 likes · 813 talking about this · 12,556 were here. The official Facebook page for current and prospective students at NHH. / Den offisielle..

Opptakskrav til grunnutdanninger og toårig master og høyere årstrinn NMBU.Noen studier krever kun generell studiekompetanse, andre har spesielle opptakskrav i tillegg. Her finner du en liste over kravkoder med beskrivelse av hva som skal til for å dekke dem. Det er også mulig å dekke de spesielle opptakskravene med utenlandsk utdanning, høyere utdanning eller fag fr Master in Energy, Natural Resources and the Environment. NHH - Norwegian School of Economics . Energy and Natural Resources (TOP 200 En master i sosialfag med studieretning familiebehandling gir deg undervisning og trening i familiebehandling fra et tverrfaglig perspektiv. Opptakskrav. Bachelorgrad, cand.mag.-grad eller tilsvarende i sosialt arbeid, barnevern, vernepleie, sykepleie, medisin,.

Opptakskrav B

Opptakskrav til Master i samfunnsøkonomi. Opptakskrav. Søkere med bachelorgrad innen samfunnsøkonomi eller tilsvarende fag. Graden må inneholde emner som gir en tilstrekkelig innføring i matematikk, statistikk og mikro- og makroøkonomi til å kunne mestre masterkurs i samfunnsøkonomi Har søkt på Siviløkonomutdanningen ved NHH og økonomi og administrasjon ved NTNU. Egentlig så har jeg vært ganske bestemt på at det er NHH jeg vil gå på grunnet den prestisjen som følger med å gå der. Det som har gjort meg litt usikker er det at jeg har lest at en del studenter der er misfornøyde med tilbudet NHH har når det kommer til IT-relaterte valgfag

Opptak til 2-årige masterprogram Utdanning

Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine NHH er på 72.plass av 100 institusjoner, mens BI er på 87. plass av 100. Ifjor var det kun 95 med på listen, og da var NHH på en 65.plass og BI på en 77. plass. Begge har dermed falt litt på rangeringen fra 2017 til 2018

NHH, hvor krevende er studiet? - Utdanning - Diskusjon

AAA. PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. NO ENG Studentside NHH og BI kan ikke sammenlignes med samfunnsøkonomi, da samføk er et langt hardere studium. Ellers er studentmassen ved NHH og BI en helt annen enn ved NTNU. Egoisme, karakterinflasjon, juks og balleslikking (nettverksbygging) har ødelagt de økonomiske høyskolene dessverre. Thomas Seltzer lagde en reportasje fra NHH for en stund tilbake Master i USA. Det sies at erfaring fra utlandet nå sees på som en selvfølge når det rekrutteres til nye stillinger. Å velge å ta en mastergrad eller en doktorgrad i USA vil derfor uten tvil gi deg verdifull erfaring og kunnskap du ikke ellers ville fått Skal se om jeg får tatt noen brukbare bilder i morgen. Tviler egentlig på at bildene blir særlig brukbare pga dyrenes størrelse. Jeg mener de må være under 1 mm lange (eller brede) og farget oransje Unntaket fra kravet om master gjelder til og med våren 2025. ¹ Forenklet oversikt. For fullstendig og komplett oversikt over opptakskrav til PPU, se §6 i Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning. Søkere med utenlandsk utdanning kan få opptak på PPU, men må dekke krav til engelsk og norsk for lærerutdanninger

2-årige masterprogram - NTN

Master i matematikk og fysikk og Lektor 8.-13.trinn i realfag: Har tilleggskrav i REALR2: Krav om matematikk: R1 eller (S1+S2) for ingeniør og maritim høyskoleutdanning er kvalifisert uten hensyn til generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav Meeting Point - Master Join this Course Dashboard Canvas LMS Skip to content. Dashboard. Login Dashboard. Calendar Inbox History Help Close. Meeting Point - Master Join this Course. Ved Universitetet i Bergen kan du ta kurs og videreutdanning på deltid. Noen kurs er rene nettstudier, andre kurs består av studiesamlinger ved UiB. Vil du vite mer? Kontakt UiB Videre på tlf 55 58 20 40, e-post: videre@uib.n Opptakskrav. For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle. dei generelle opptakskrava for master på UiB; dei spesielle opptakskrava for dette studiet, som du finn under dei ulike studieretningane. Søknadsfristen er 15. april. Søk her. Kven kan søkje. Søknadsprosedyre. Du søkjer opptak til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet

 • Berufsbegleitendes studium augsburg.
 • Berner sennen til salgs.
 • Kindergarten gifhorn löwenzahn.
 • Crescendo betydning.
 • Eule shop.
 • Zahnarzt brasch neustadt am rübenberge.
 • Jan plewka instagram.
 • Psa verdier over 100.
 • Ina maria kwiatkowski verlässt ostseewelle.
 • Salzburg card 2017.
 • Partnervermittlung passau.
 • Aries personality.
 • Rauma alpaca silk.
 • Gratis ramar till bilder.
 • Om det evige liv dorothe engelbretsdotter tema.
 • Urban squad yb.
 • Mazda 6 problemer.
 • Karmelitinnenkloster himmelspforten würzburg.
 • Olympus pen e pl7 blogg.
 • Konjunktiv vergangenheit.
 • Nikis theophilakis kjæreste.
 • Tonerweb.
 • Nautilus pompilius.
 • Dhbw heidenheim office 365.
 • 1 års fødselsdag kort tekst.
 • Sang om å bli voksen.
 • Alpakka soft garn.
 • Båt baugen.
 • Paspatur størrelser.
 • Aquarium schleswig holstein.
 • Miettoiletten regensburg.
 • Quesadilla med tacokjøttdeig.
 • Tv fox antenne test.
 • Econa forsikring.
 • Tåg marknad bangkok.
 • Ansatte hth lillehammer.
 • Bytte partikkelfilter honda cr v.
 • Interessante yrker.
 • Guess who's back lyrics.
 • Trois couleurs film.
 • Wandern und wellness nrw.