Home

Vitnemål bachelorgrad ntnu

Utdanningsplan, grad og vitnemål - ISL - NTNU

Pedagogikk handler om dannelse og læring i samspill mellom menneske, miljø og samfunn. Du analyserer og får en forståelse av de ulike lærings-, oppdragelse- og samspillprosessene som foregår i barnehage, i skolen, i familien, på fritiden og i organisasjons- og arbeidsliv Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan du selv hente ut dine resultater fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. Tjenesten er utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og er gratis å benytte Blackboard for studenter. Video, pålogging, nyheter og FAQ

Produsere vitnemål - Wiki - innsida

 1. Dokumentasjon av bachelorgrad. Fullført og bestått bachelorgrad (eller tilsvarende grad) dokumenteres med vitnemål med oversikt over alle emnene som inngår i graden. Alle sidene av vitnemålet må lastes opp. NB! Karakterutskrift på 180 studiepoeng alene er ikke godkjent dokumentasjon av fullført og bestått bachelorgrad
 2. Når du har fullført eit studieprogram, får du vitnemål automatisk. Dersom du oppnår ein grad, får du også eit vitnemålstillegg på engelsk, diploma supplement. Dersom du fyller krava til ein fritt samansett bachelorgrad, må du sjølv bestille vitnemål. Du bestiller vitnemålet frå.
 3. Nyutdannede får ikke vitnemål (14.10.03, 09:27) Fire måneder etter studieslutt har ferdigutdannede bachelorer fra NTNU ennå ikke fått vitnemål. For dårlig, mener Vegard Austmo (bildet) og andre studenter. Ikke noe problem, sier Studieavdelingen. Ingen bachelorer fra NTNU har fått vitnemål fra universitetet ennå. - Det er altfor dårlig

Hvis du har en frist for når vitnemål må sendes til for eksempel annet studiested, arbeidsgiver, NAV, UDI e.l. kan du sende inn hastebestilling. Hvis du har søkt på masterprogram ved UiO trenger du ikke å sende inn hastebestilling. Din bachelorgrad er synlig i opptakssystemet vårt. NB Vitnemål utstedes til studenter som fullfører en grad eller en yrkesutdanning. Vitnemålet inneholder karakterene dine og en beskrivelse av studiet. Hvis du forbedrer et resultat i et emne som inngår i grunnlaget for vitnemålet, dokumenteres det med separat karakterutskrift jf., Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 12-1, (4) Har du bachelorgrad fra UiB og skal søke master ved UiB, trenger du ikke å legge ved bachelorvitnemålet. Ekstern utdanning Dersom du har utdanning fra andre utdanningsinstitusjoner i Norge som skal inngå i graden, må du ta med originaldokumentene både på norsk og engelsk og vise i informasjonssenteret ved fakultetet ditt før du kan bestille vitnemål

Wiki - innsida.ntnu.n

Bestille vitnemål Du trenger ikke bestille vitnemål, dette utstedes automatisk. Unntaket er bachelorgrad i fritt sammensatte fag (se under). Vi sender vitnemålet til semesteradressa du har registrert i studentweb. Emnene som inngår i din utdanningsplan vil også inngå i vitnemålet ditt. Utdanningsplanen er en kontrakt mellom deg og UiT Elektronisk vitnemål er ein elektronisk kopi av vitnemålet ditt sendt direkte frå norsk vidaregåande skule til Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). Har du fullført norsk vidaregåande skule i år 2000 eller seinare, har du truleg elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase - Et vitnemål fra NTNU skal henge litt høyt, understreker Bovim. Doktor Bovim. Gunnar Bovim kommer fra jobben som administrerende direktør i Helse Midt-Norge, en stilling han har hatt siden 2009 Dette er altså det første kurset som inngår i emnet «Digital transformasjon og bærekraft» ved NTNU. Om du er kvalifisert, det vil si har minimum bachelorgrad eller tilsvarende fra før, kan du ta eksamen og søke om å få dette godkjent som del av en mastergrad ved NTNU. Du må ha fullført fire kurs/moduler for å kunne ta eksamensmodulen Ein bachelorgrad på 3 år er 180 studiepoeng; Examen philosophicum og examen facultatum er emne på tilsaman 20 studiepoeng; ECTS. Studiepoenga samsvarer med det europeiske ECTS-systemet (European Credit Transfer and Accumulation System). 1 studiepoeng = 1 ECTS. European Credit Transfer and Accumulation System (europa.eu) Vektta

FS - Vitnemålstekster - Wiki - innsida

Salamova gikk ut av NTNU med en bachelorgrad i sosialantropologi i 2007 og mastergrad i tverrfaglige kulturstudier med ikke kan få vitnemål fra videregående på lik linje med. (3) Studenten kan søke om å få utstedt vitnemål for et selvkomponert studieløp. I graden skal det inngå fordypning av emner eller emnegrupper av minst 80 studiepoengs omfang (fordypningsenhet) i et fagområde som tilbys av universitetet, og emner eller emnegrupper av minst 30 studiepoengs omfang (breddeemner) innenfor beslektede emner til fordypningsenheten Selvvalgt bachelorgrad ved Universitetet i Stavanger. Dersom du har oppnådd 180 studiepoeng, men ikke fått tildelt noen grad, har Universitetet i Stavanger muligheten til å tildele selvvalgt bachelor innenfor de fagområdene som Universitetet tilbyr. Twee Vitnemål for fritt samansett bachelorgrad Du kan søkje om ein fritt samansett bachelorgrad for kombinasjonar av utdanning på til saman tre år (180 studiepoeng). Saman med vitnemålet får du eit vitnemålstillegg på engelsk, Diploma Supplement

Vurderer du en bachelorgrad eller mastergrad ved BI? Våre heltidsstudier gir deg muligheter til å jobbe med det du liker aller best! Business er mer enn du tror. Nyhet Ny beslutning om eksamen, undervisning og veiledning ved Handelshøyskolen BI Studenter med bare gamle studiepoeng, det vil si studiepoeng tatt før 2003, får ikke tildelt vitnemål ved Høgskolen i Hedmark, selv om de oppfyller dagens krav til bachelorgrad av vitnemål. (4) Vitnemål for selvkomponert bachelorgrad eller yrkesrettet bachelorgrad utstedes etter søknad. Søker må selv dokumentere at kravene er oppfylt på søknadstidspunktet, jf. § 3-2. (5) Vitnemål for oppnådd grad utstedes i ett eksemplar. Dersom det blir sannsynliggjort at vitnemålet er tapt, utstedes normalt duplikat mot. Vitnemål og kompetansebevis •Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være NTNU krever minst karakteren 4 i R2 (anbefalt FYS2). Bachelorgrad i miljø-og ressursfag (naturvitenskapelig retning) Bachelor i meteorologi og oseanograf Vitnemål og kompetansebevis •Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være NTNU krever minst karakteren 4 i R2 (anbefalt FYS2). Bachelorgrad i miljø- og ressursfag (naturvitenskapelig retning) Bachelor i meteorologi og oseanograf

til 5-årige masterprogram i teknologi ved NTNU krav om karakteren 4 eller bedre i matematikk (R2 eller tilsvarende) at et studie kan gi tilleggsbetegnelsen sivilingeniør på vitnemål: Emnetype Emnegruppe Minimum antall studiepoeng Pr. emne-gruppe bachelorgrad i ingeniørfag som er fastsatt i form av forskrift2 Norske studenter kjøper «vitnemål i gull Gullsmed Karlgård, som i dag produserer NTNU-ringen for Gullsmed Dahlsveen, opplyser at de årlig produserer mellom 800-1.000 ringer. Med laveste prisen på 3.300 kroner og et salg ut fra butikk på konservative 800 ringer gir det en omsetning på nærmere 3,04 millioner kroner Nå blir drømmen til 18-åringen Lukas Hartløw Voss oppfylt. Til høsten starter han på NTNU

Advarer mot falske vitnemål. -⁠ En av dem som ble domfelt hadde faktisk en verifisert bachelorgrad fra Egypt, og så kom han med en master- og doktorgrad fra AWU i tillegg, sier han. (NTNU) i Trondheim er de også klare på at mørketallene er der,. Studien er gjennomført ved hjelp av Q-metode, som er godt egnet for å fange en helhetlig subjektiv opplevelse. Totalt 23 studenter som nærmet seg slutten av sin bachelorgrad deltok i studien. Disse deltok ved å sortere 48 utsagn om deres opplevelse av seg selv og sine videre muligheter Bachelorgrad i bakevjen Kun én av fem universitetsstudenter mener en bachelorgrad er godt nok. Norsk Studentorganisasjon mener for høye krav fra arbeidslivet skremmer studenter vekk fra en kort utdannelse. Publisert fredag 25. november 2011 - 00:45 Sist oppdatert søndag 19. oktober 2014 - 23:45. Tekst:.

En bachelorgrad oppnår du enten på grunnlag av et studieprogram eller ved selv å sette sammen utdanning som tilfredsstiller kravene til en sammensatt bachelorgrad. Ihht. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN kan en sammensatt bachelorgrad oppnås på grunnlag av 3 års studium (180 studiepoeng) der dette må inngå Elektronisk vitnemål fra Samordna - søke til Danmark 20.03.2017 2017 Utdanning hva betyr homo(fil) 10.05.2011 2011 Film og TV Må jeg laste opp vitnemål fra folkehøgskole? 28.06.2018 2018 Utdannin Dersom du har oppnådd en sammensatt bachelorgrad, (se § 2-4 i gjeldende forskrift om studier og eksamen), må du sende inn en søknad med dokumentasjon for å få utstedt vitnemålet. Duplikat av vitnemål utstedes kun ved dokumentert permanent tap av vitnemål Opptakskravet er todelt: <br> 1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og<br> 2. Minimum to års relevant arbeidserfaring <br> <p>Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet. </p> det er slik at for å få utskrevet vitnemål for grad ved NTNU må minst 60 studiepoeng av graden være fullført ved NTNU (krav om institusjonstilknytning). Dette kan jeg ikke se er tilfelle her, og vi kan derfor dessverre ikke hjelpe deg.---Med vennlig hilsen Cecilie Baa

Forskrift om studier ved Norges teknisk

Ringens brorskap: Dette er så sjukt harry Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) skal lage en egen ring for studenter med mastergrad Dersom du har fullført et masterprogram, får du tilsendt vitnemål automatisk. Her er skjema for bestilling av vitnemål. Diploma supplement. Diploma Supplement er et vitnemålstillegg som utstedes sammen med alle vitnemål for oppnådd grad (bachelorgrad, mastergrad, grunnskolelærer, barnehagelærer) Da Camilla Vikingsen søkte master manglet hun to karakterer på grunn av sein sensur. - Ikke umulig å komme inn senere, sier gruppeleder ved opptakskontoret ved NTNU Jeg har avlagt alle eksamener, og sende like over jul en søknad om å få dette godkjent som en bachelorgrad. Noen som vet hvor lang tid det vanligvis tar å få svar på disse søknadene

Geografi - bachelorprogram - 3-årig - Trondheim - NTNU

Vitnemål og praksisattest må vise at søker er egnet til å utøve yrket som ekstern regnskapsfører. Kravet om to års yrkesutøvelse gjelder likevel ikke dersom søker har yrkesrettet, lovregulert utdanning som er særlig rettet mot regnskapsføreryrket. Slik utdanning må dokumenteres med vitnemål. Merknade T = tekst hvor glosen er brukt for første gang. K = ordklasse: a = adjektiv, d = adverb, i = perfektum partisipp, n = noun, p = preposisjon v = ver Vitnemål. Gründerskolen er på masternivå og du må fullføre bachelorgrad før utenlandsoppholdet, men kan søke fra du har minimum 120 sp av en bachelorgrad siden opptaket skjer på høsten. Vitnemål ved fullført Gründerskolen utstedes først når dokumentasjon på bachelorgrad er levert Dette er altså det tredje kurset som inngår i emnet «Digital transformasjon og bærekraft» ved NTNU. Om du er kvalifisert, det vil si har minimum bachelorgrad eller tilsvarende fra før, kan du ta eksamen og søke om å få dette godkjent som del av en mastergrad ved NTNU. Du må ha fullført fire kurs/moduler for å kunne ta eksamensmodulen Vitnemål. Hvert semester sendes vitnemålet automatisk ut til studenter som har fullført en bachelorgrad eller mastergrad i løpet av det foregående semesteret. Det er også mulig å bestille vitnemålet i eget elektronisk skjema.. Vitnemålet ditt baserer seg på din utdanningsplan i Studentweb.Du må selv oppdatere utdanningsplanen din underveis i studiene for at denne skal vise hvilke.

Vitnemål og grad Dette gjelder både ved beståtte enkeltemner, gjennom en karakterutskrift, eller ved tilsendt vitnemål og diploma supplement etter oppnådd grad. I noen tilfeller kan det være aktuelt å søke om selvvalgt bachelorgrad Krav om bacheloroppgave i § 6 punkt 1) bokstav e gjelder for vitnemål som utstedes fra og med våren 2015. Selvvalgt bachelorgrad med fordypningsenhet skal i tillegg inneholde examen philosophicum og examen facultatum (totalt 20 studiepoeng). Examen facultatum kreves ikke for selvvalgt bachelorgrad med fordypningsenhet i realfag Vitnemål for fritt samansett bachelorgrad. Du kan velge blant de fleste emnene ved NTNU, . En sammensatt bachelorgrad oppnås på grunnlag av års studium (1studiepoeng) der dette må inngå: et selvstendig arbeid av teoretisk, praktisk eller kunstnerisk art på minimum studiepoeng OsloMet - storbyuniversitetet - Her kan lese om vitnemål og autorisasjon for studenter som enten skal fullføre, eller har fullført, sin bachelorgrad i paramedic, sykepleie eller vernepleie

Jeg gikk på HiST AiTEL fra 2004-2007 og jaktet der på en bachelorgrad i systemutvikling og tittelen høgskoleingeniør. Jeg feilet hardt når det kom til kjemi, også på andre forsøk. Fikk uansett jobb og situasjonen mtp graden er derfor uendret. Jeg har 170 studiepoeng, og kravet for bachelorgrad er.. Tapt vitnemål . Dersom du har mistet vitnemålet ditt kan du søke om at det utstedes et duplikat mot en avgift på kr 625,- Duplikatvitnemålet sendes i postoppkrav. Selvvalgt bachelorgrad . Dersom du oppfyller kravene for en selvvalgt bachleorgrad kan du søke om bachelorvitnemål Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende utdanningsløp av 3 års varighet; Det kreves minimum 2 års relevant yrkeserfaring. Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse. Dokumentasjonskrav. Du skal laste opp: Vitnemål fra bachelorgrad CV, søknad og vitnemål fra både videregående og høyere utdanning må legges ved, foretrukket i PDF format, for at søknaden skal bli behandlet. Om Kron AS. Profil. Siden 2017 For spørsmål vedrørende faktura eller lignende, kontakt: okonomi@bindeleddet.ntnu.n

Bindeleddet NTNU Studentorganisasjonen Bindeleddet NTNU formidler kontakt mellom studenter ved Industriell Økonomi og Teknologiledelse (Indøk) og næringslivet. Organisasjonen ble opprettet og er drevet av studenter fra samme studieprogram NTNU har ledig en fast 100 prosent stilling som kommunikasjonsrådgiver i vårt team i Gjøvik. Vi ønsker oss deg som har kommunikasjonsfaget godt i fingrene - og som har god erfaring med å effektivt produsere nyttig og tydelig innhold i ulike digitale medier og kanaler Vitnemålet ditt dokumenterer at du har oppnådd en grad. Det grunnleggende kravet for å kvalifisere til master er fullført bachelorgrad, cand.mag.-grad eller annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang. Det skal stå vitnemål og eventuelt grad oppnådd på dokumentet, og det utstedes av universitetet eller høyskolen din Universitetet i Oslo (UiO): 20 (8 engelsktester, 2 vitnemål, 5 diploma mills, 5 annet) NTNU: 3 (vitnemål, evalueringsskjema og sykemelding) Oslomet: 5 (3 vitnemål/karakterutskrift, 2 engelsktest) Universitetet i Bergen (UIB): Ingen Nokut: 15. 2016: UiO: 8 (6 vitnemål, 1 vitnemål, 1 annet) Oslomet: 1 (vitnemål/karakterutskrift) NTNU: 4. Dokumenteres med vitnemål OBS: Komplett vitnemål må lastes opp • Annen utdanning Dokumenteres med vitnemål, karakterutskrift, studiebevis eller kursbevis. Se oversikt over for nærmere info. • Praksis Dokumenteres med arbeidsattest eller bekreftelse fra leder. Spesifikk type praksis må fremgå tydelig av attesten. Vi gjør oppmerkso

Bachelor er en lavere akademisk grad ved norske universiteter og høyskoler og oppnås etter tre års studier. Personer som skal ta eller har tatt en slik grad omtales som bachelorkandidater. Studiet kan være et fastlagt studieløp innen et fagområde eller et studieprogram sammensatt av fag fra ulike fagområder og ulike studiesteder Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å henvende seg til kontorsjef Kjerstina Røhme, epost kjerstina.rohme@ntnu.no, tlf.73 55 10 54. Søknad, attester og vitnemål sendes elektronisk via jobbnorge.no, merket med ref.nr. IVT - 66/15. Rettkjente kopier av attester og vitnemål vil kreves av kandidatene som inviteres til intervju En fritt sammensatt bachelorgrad i realfag oppnår du på grunnlag av 3 års studium (180 studiepoeng) der dette må inngå: 80-gruppe i realfag; 40-gruppe; Examen philosophicum; Frie emner; Les mer om kravene til en fritt sammensatt bachelorgrad. Du kan bestille vitnemål hvis du oppfyller kravene til graden vitnemål er forevist. Dersom en student har ekstern bachelorgrad - sjekk at original er registrert på slutten av 1 semester på master. Det er mulig å rydde utdanningsplanen til et kull ved å bruke Alle studenter søkt fram i Utdanningsplan-bildet. Søk først fram på program og kull

Education Link - studier i utlandet. Education Link har gjennom mange år hatt tett samarbeid med Fagskolen Kristiania.Vi har lang erfaring med å samarbeide med utenlandske universiteter og veilede studenter som ønsker å studere i utlandet Denne semesteroppgaven er skrevet som en del av en bachelorgrad ved NTNU Handelshøyskolen i Trondheim, med økonomisk styring som hovedprofil. Oppgaven er en lønnsomhetsanalyse av bedriften Løplabbet Trondheim i perioden 2014 - 2017 Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Nærmere opplysninger om stillingen, kan fås ved henvendelse dekan Elin Aasen tlf 70 16 13 91 e-post: ea@ntnu.no vitnemål for bestått bachelorgrad/treårig grunnutdanning; søkere med toårig utdanning fra Politiskole må dokumentere minst 60 studiepoeng eller tilsvarende fra studier på universitets- eller høgskolenivå (inkludert videreutdanninger). Har du ikke utdanning fra Politihøgskolen må ha: bachelorgrad fra universitet eller høgskol

NTNU » Om NTNU » Fakulteter og institutter » IME-fakultetet » Institutt for Teknisk Kybernetikk » studieinformasjon » Studiets 2-årige master i kybernetikk og robotikk gir en fordypning for studenter med fullført bachelorgrad i ingeniørfag innenfor kybernetikk, automatisering eller lignende utdanning med grunnlag i reguleringsteknikk Masterprogram i undervannsteknologi blir tilbydd av NTNU og er eit samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet og NTNU. Fremtiden for olje- og gassindustrien er ikke på plattformene i Nordsjøen. Den er under vann, eller subsea

SVAR: Hei Det vil ofte være mulig, men du må sjekke opp direkte med lærestedet. Hvis du ser på hva Universitetet i Bergen skriver om sitt eget årsstudium i psykologi, står det nederst at årsst.. Ofte ved NTNU. Også ved Universitetet i Oslo og de andre større universitetene er det beskjedent med henvendelser. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim er imidlertid et unntak. Her blir det opplyst at de ofte får forespørsler om sjekk av vitnemål. (©NTB Hvordan ser et vitnemål fra siving NTNU ut? Av AnonymBruker, November 30, 2016 i Karriere, arbeidsliv og utdanning. Anbefalte innlegg. AnonymBruker 7 380 905 14 236 926 AnonymBruker. Anonym; 7 380 905 14 236 926 Kjønn: Ikke viktig · #1. Skrevet November 30, 201

Vitnemål sjekkes sjelden Norske universiteter opplever liten interesse for bakgrunnssjekk av studenters vitnemål. NTNU opplever i større grad enn andre universiteter at de får sjekktelefoner. HeiHvis man tar opp et ekstrafag som ikke ligger i utdanningsplanen på NTNU vil den i det hele tatt komme opp på vitnemålet? Vil det telles som noe positivt i en eventuell job søknad?Eller er det noe du 100% gjør for din egen skyld som du ikke kan få noe creds for - Ingen forfalskede vitnemål så langt i opptaket, sier studiedirektør Anne Rossvoll. De siste ti årene har NTNU politianmeldt en til to tilfeller hvert år for dokumentforfalskning

Pedagogikk - bachelorprogram - 3-årig - Trondheim - NTNU

Home - Vitnemålsportale

Dersom Utdanningsdirektoratet har annullert eksamen som følge av formelle feil eller andre årsaker, skal dere føre FAM04 «Eksamen annullert» og VMM13 «Eksamen annullert, jf. vedlegg til vitnemål for grunnskolen». Det samme gjelder dersom fylkesmannen, etter klage, har annullert eksamen som følge av formelle feil Elever får vitnemål etter 10. trinn i grunnskolen og etter et fullført og bestått videregående opplæringsløp som gir studie- og/eller yrkeskompetanse. Vitnemålet brukes som dokumentasjon ved søkning til høyere utdanning i inn- og utland Norge lovfestet i 2002 automatisk utstedelse av Diploma Supplement til alle som får vitnemål ved fullført utdanning (universitets- og høyskoleloven § 3-11 (1)). Diploma Supplement har vært en integrert del av det elektroniske studentregistreringssystemet ved norske læresteder: Felles studentsystemet (FS) og MSTAS Hei! Mitt navn er Maria Victoria Silva, jeg er 22 år gammel og har fullført en bachelorgrad i sosialantropologi ved NTNU i Trondheim. Nå tar jeg et årsstudium i spansk for å utforske flere spennende områder før en videre mastergrad Enklere attester og vitnemål kan leveres i løpet av 1-2 dager. Haster det kan du ringe en av våre prosjektledere. RUTINERTE OVERSETTERE - STATSAUTORISERTE OG FAGOVERSETTERE. Vi finner den riktige oversetter for dine dokumenter - raskt! VI GJENSKAPER DOKUMENTET DITT - PENT GRAFISK UTSEENDE

Fra og med inneværende semester skal studenter som oppfyller kravene til en bachelorgrad automatisk få vitnemålet utskrevet. Studenter ved UiO får kun ett vitnemål per grad som avlegges, hvilket betyr at når vitnemålet først er skrevet ut, vil ikke endringer som blir gjort i etterkant gi rett til nytt vitnemål NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik. NTNU har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil , en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhe

DBH-tallene viser at strykprosenten ved NTNU har gått ned fra 6,55 prosent i fjor vår til 4,21 prosent dette vårsemesteret, en nedgang på omtrent enn tredjedel eller 2,34 prosentpoeng. - Vi observerer at strykprosenten har gått ned, men vi analyserer normalt ikke strykprosent på institusjonsnivå Elektroniske vitnemål og dokument du sjølv lastar opp. Det er forskjell på elektroniske vitnemål lagra av vidaregåande skole i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) og bilete av papirvitnemål du sjølv lastar opp. Lista du får i søknaden over kva du må laste opp hentar informasjon frå dei elektroniske vitnemåla som er lagra i NVB Bestilling av vitnemål. Utdanningsplanen er grunnlag for vitnemål, se § 8.1 i Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen.. Når du har oppnådd en bachelor- eller mastergrad ved UiB, kan du bestille vitnemålet ditt her Fagskoleutdanning, master- eller bachelorgrad Kopi av vitnemål fra eksamen skal vedlegges søknaden. Vitnemål fra annen teoretisk utdanning er det ikke nødvendig å vedlegg. 4. Relevant praksis Kopi av relevante arbeidsattester må legges ved for å dokumentere praktisk utdanning

Blackboard - for studenter - innsida

NTH-ringen ble tidlig på 1900-tallet designet av en arkitektstudent ved daværende NTH. Gullsmed Dahlsveen utviklet ringen videre og startet sin produksjon med enerett fra 1928. Det var også da nummereringen av ringene startet Digitale vitnemål må også kunne utveksles på tvers av landegrenser. Anette Knutsen (NTNU), Simon Friis Larsen (KRUS), Ottar Karsten Hoem (UiT), Jonny Roar Sundnes (UiO) og Geir Vangen (Unit). Nå starter arbeidet med utvikling av felles datastandarder Regjeringen lover gyldig vitnemål til ungdomsskole- og videregåendeelever. Over 27.000 studenter skal fullføre bachelorgrad, mens 11.000 gjør seg ferdig med mastergraden sin Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet - Geografi Geografi er studier av sammenhenger mellom mennesker, samfunn og natur. Allerede første året du studerer geografi lærer du å bruke GIS og du kan siden spesialisere deg innenfor flere ulike retninger som naturgeografi, samfunnsgeografi eller en kombinasjon av disse som for eksempel effekter av klimaendinger - Vi er glad NTNU sørget for at eneretten ble opphevet, slik at avgangsstudentene har flere produsenter å velge i, sier Bjarne Møller. Et vitnemål i gull. Sivilingeniørringen, eller NTH-ringen som den opprinnelig het, ble til i en internasjonal designkonkurranse i 1914

Spørsmål ved bachelorgrad i matteknologi. Jeg har søkt matteknologi ved NTNU til høsten, og satser på å komme inn på dette. Men før jeg takker ja til en eventuell studieplass lurer jeg på noen ting, så om det er noen matteknolog eller studenter (eller noen annen som vet noe om bacheloren) setter jeg stor pris på svar Levering av skjema Skjemaet leveres direkte på studiested, pr post eller digitalt. - Behandlingstid: 2-8 uker E-post: Se øverst i skjema Vitnemål eller karakterutskrift som dokumenterer avlagte eksamener, karakterer og studiepoeng. Ved innpass av utdanning fra norske høyskoler eller universiteter laster du opp lenke til Vitnemålsportalen slik at saksbehandler på BI selv kan logge seg inn via lenken og verifisere resultatene dine. Du kan lese mer om hvordan du gjør dette her FS-17-030-1 Vitnemål - dato og signatur From: Sven Erik Sivertsen [mailto:sven.sivertsen@ntnu.no] Sent: Wednesday, May 31, 2017 1:56 PM To: fs-planlegging@fsat.no; fs-sekretariat@fsat.no Subject: [fs-sekretariat] Til møte i planleggingsgruppe juni 2017, sak 6: Forslag til endring. Produksjon av vitnemål

Søk opptak - Ledelse av teknologi - masterprogram - NTNU

Få vitnemål fra høyskolen. Høyskolene har det faglige ansvaret for innholdet på våre nettstudier innen høyere utdanning, og de gir deg vitnemål og studiepoeng. Du får vitnemål når du har fullført en høyere utdanning som gir deg en grad (f.eks Bachelorgrad, 180 studiepoeng) Innlegg om bachelorgrad skrevet av linnbraaten. Mastergraden gir deg en kompetanse som er etterspurt i både offentlig og privat næringsliv, og flere masterstudenter har fått jobb før de har fullført mastergraden. Masterundersøkelsen viser blant annet at over 90% fikk relevant jobb kort tid etter de har fullført utdanningen Er drømmen din å bli pilot i et flyselskap? Bachelor luftfartsfag ved UiT gir deg en unik mulighet til å bli trafikkflyger. Dette er Norges eneste offentlig finansierte pilotutdanning. Studiet gir bachelorgrad i tillegg til CPL-sertifikat. Utdanningen er utviklet i samarbeid med luftfartsbransjen og møter bransjens krav til fremtidige piloter 2.1 BACHELORGRADSPROGRAM SIDE 30 2 BACHELORGRAD 2.1 BACHELORGRADSPROGRAM Kapittel 2 Bachelorgrad inneholder beskrivelser av de studieprogrammene ved NTNU som fører fram til bachelorgraden i realfag: Studieprogram i biolog Line har en bachelorgrad i økonomi og ledelse fra Nord universitet. Hun har tidligere jobbet i innkjøpsavdelingen på Ullevål sykehus, Lise er utdannet i humanistiske fag fra NTNU, har flere års erfaring som journalist og har gått på forfatterstudiet i Tromsø

NB! Dette gjelder også dersom vitnemål ikke er skrevet ut, det skal være mulig å skrive ut et bachelorvitnemål etter mastervitnemålet. Sjekk om en student har en godkjent bachelorgrad på én av tre følgende måter: o En student kan ha en ekstern bachelorgrad. Denne må være registrert og original må være forevist Kevin har en bachelorgrad i Anvendt matematikk fra 2011, men skjønte fort at programmering lå hjertet nærmere. Han flyttet til Norge for å starte i 2Park etter mange år med diverse utviklerjobber i USA og bekreftede kopier av vitnemål og attester. Søknadsfristen er 15. mars (poststemplet). Søknadsmateriale sendes til: Kunstakademiet i Trondheim, NTNU 7491 Trondheim 2. Opptak Søkerne kalles inn til intervjuer gruppevis, alle søkere presenterer et eksempel på eget arbeide, det blir også individuelle intervjuer NTNU - kunnskap for en bedre verden. Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. Seksjon for Utdanning er en del av Avdeling for studieadministrasjon som har ca 80 medarbeidere, derav ca 13 i Ålesund. De øvrige i Trondheim og Gjøvik

 • Molar mass.
 • Lappeteppe baby oppskrift.
 • Hva er en metafor.
 • Ark huge fish.
 • Change your microphone voice.
 • Blackberry fruit.
 • Barnehjem i ukraina.
 • General patton todesursache.
 • Frankie muniz cristina muniz.
 • Gewichtsklassen ringen 2018.
 • Harvey weinstein dashiell weinstein.
 • Berit nordstrand grytebrød.
 • Dell nettbutikk.
 • Emploi saisonnier toulouse.
 • Lagring av husdyrgjødsel.
 • Tsynn automobile zörbig.
 • Regensburg studentenparty.
 • Marens bakeri.
 • Nho yrkesfag.
 • Veranstaltungen ingolstadt 2018.
 • Abyssiner innekatt.
 • Visma erp.
 • Pda abkürzung.
 • Hütte mieten ammergauer alpen.
 • Torque 8.8 bolt.
 • Vhs bruchsal englisch.
 • Holloway vs aldo full fight 218.
 • Ave nacional de italia.
 • Kule sokker dame.
 • Bombendrohung grimma.
 • Arcadia spa gdansk.
 • Grimstad kommune min arbeidsplan.
 • Red bull ansatte.
 • Vitnemål bachelorgrad ntnu.
 • Kina økonomi.
 • Enhetsregisteret endre opplysninger.
 • Vin på tilbud.
 • Eksempler på naturlandskap i norge.
 • Esage salzburg.
 • Tubifex füttern.
 • Shoulder and back workout.