Home

Sannsynlighetsregning

sannsynlighetsregning - Store norske leksiko

Sannsynlighetsregning, den delen av matematikken som omhandler regning med statistiske sannsynligheter. Sannsynlighetsregningen ble først gitt et matematisk grunnlag, motivert av terningspill, av Girolamo Cardano i hans bok De ludo aleae 1564, trykt 1663. Blaise Pascals og Pierre de Fermats korrespondanse om noen sannsynlighetsproblemer i 1654 hadde stor betydning for utviklingen senere Sannsynlighetsregning. Antall vinnerlodd i et lotteri; Fotballtipping, 9 kamper H eller B; Gjette riktig svar på 2 spørsmål; P(ikke A) = 1 - A; Produktsetningen og addisjonssetningen; Tilfeldig trekking av 1 jente og 1 gutt fra klassen; 7 rette i Lotto; Sannsynlighet og venndiagram; Utfallsrom

Kapittel 9. Sannsynlighetsregning Sannsynlighet handler om å finne ut hvor ofte noe vil skje i en prosess som kan gjentas mange ganger. Kapitlet handler blant annet om dette: Hva er sannsynlighet. Beregne sannsynligheter ut fra forsøk. Beregne sannsynligheter når alle utfall er like sannsynlige; for eksempel i spill Forsikringsselskapene benytter seg av sannsynlighetsregning når de skal sette en pris på forsikringen der de bruker statistikk for å kalkulere sjansen for at du kommer til å bulke bilen eller at huset ditt kommer til å brenne ned

Sannsynlighetsregning Består av: Test deg selv i sannsynlighetsregning! Ansvarlig for denne siden er matematikk.org Kontakt oss: post@matematikk.org Nettstedet er et samarbeidsprosjekt mellom OsloMet, UiT, NTNU, UiA, UiB, UiO og Matematikksenteret Prosjektledelse: Matematikksenteret (73 55 11 42) Design og tekniske løsninger: www.ravn.no. Sannsynlighetsregning handler om hvordan vi ved hjelp av matematikk kan si noe om hva som vil skje i framtiden. LK06. Vis kompetansemål. Utfall og utfallsrom. Ved en barnefødsel består utfallsrommet av hendelsene gutt og jente. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på. Kombinatorikk og sannsynlighetsregning Aasum, Jon-Henning & Maers, Rafael Lukas 1. april 2014 Sammendrag Denne artikkelen forsøker å gi en god forklaring på grunnleggende kombinatorikk og sannsynlighetsregning, med eksempler fra blant annet sjansespill for å belyse anvendelser. Målgruppen er lærere og elever opptil videregående skole.

Sannsynlighet - Matematikk

Sannsynlighetsregning

På nettstedet http://www.fagbokforlaget.no/sannsynligstat finner du mange andre ressurser innenfor sannsynlighetsregning og statistikk. Ta gjerne en titt! De.. Sannsynlighetsregning og statistikk for høyere utdanning viser på en pedagogisk måte hvordan sannsynlighetsregning og statistiske metoder kan anvendes innenfor en rekke ulike fagdisipliner. Det gis en bred innføring i teorien for diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger, og det forklares nøye hvordan denne kunnskapen brukes, blant annet innenfor hypotesetesting og beregning av. LÆRINGSMÅL Eleven skal bli kjent med ulike begreper innenfor sannsynlighet gjennom en praktisk tilnærming. Eleven skal få en forståelse for og kunne bruke addisjonssetningen i sannsynlighetsberegning. Eleven skal kunne systematisere en oppgave ved hjelp av venndiagram. Eleven skal bruke ulike representasjoner, skriftlig og muntlig, og oversette mellom dem. Dette temaet er delt inn i to. 6 Sannsynlighetsregning. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. lage eksempler og simuleringer av tilfeldige hendinger og gjøre rede for begrepet sannsynlighet; beregne sannsynlighet ved å telle opp gunstige og mulige utfall, systematisere opptellinger ved hjelp av krysstabeller,. Statistikk. Sentralmål og variasjonsbredde: Å velge det beste sentralmålet (Powerpointpresentasjon). Sektordiagram: Sektordiagram (Powerpointpresentasjon) Oppgave (Undersøkelse i klassen). Kritisk bruk av diagrammer: Kritisk bruk av diagrammer (Powerpointpresentasjon). Sannsynlighe

Hvordan regne sannsynlighet Prosen

Oppgaver i sannsynlighetsregning Oppgave 1 En skoleklasse på Elvebakken skole er trukket ut til å delta i TV programmet 5-PÅ. Klassen skal stille med et lag bestående av 4 personer. Siden samtlige elever i klassen har gode allmennkunnskaper, har klassestyreren bestemt at de 4 som skal delta skal plukkes ut ved loddtrekning. Klassen består. Jeg lurer på en oppg. om sannsynlighetsregning. Grunnen til at jeg skriver 2 oppgaver er at jeg ikke skjønner hvorfor man ikke skal dele antall ønsket utfall på antall mulige utfall i oppg 2. PS: skråstrek betyr brøkstrek, stjerne betyr gange 1.oppgave: I en pose igger det 3 gule og 5 blå kuler.. 7 Sannsynlighetsregning (2013) Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. regne med binomialkoeffisienter og bygge opp Pascals talltrekant; gjøre rede for ordnede utvalg med og uten tilbakelegging og uordnede utvalg uten tilbakelegging, og gjøre enkle sannsynlighetsberegninger knyttet til slike utvalg

Video: Test deg selv i sannsynlighetsregning

9 Sannsynlighetsregning. Eldre utgave 2009. 1 (eldre versjon) Geometri. 2 (eldre versjon) Tallregning. 3 (eldre versjon) Formler og likninger. 4 (eldre versjon) Forhold og prosent. 5 (eldre versjon) Geometri i yrke og kunst. 6 (eldre versjon) Økonomi. 7 (eldre versjon) Indeksregning Hjem Dataanalyse Sannsynlighetsregning Regneregler for sannsynlighet. Regneregler for sannsynlighet. Av. Kjetil Sander-05/09/2019. Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år Sannsynlighetsregning og statistikk Foto: wittayayut - yayimages.com . Søk dette kurset nå Søknadsfrist: 01.12.2020. Kursbeskrivelse: Undervisning. Dette er et nettbasert studium med øvinger, nettdiskusjoner, to samlinger og skriftlig eksamen. Det obligatoriske arbeidet består av øvinger og to samlinger. For mer. We're sorry but pwa-test-04 doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue

I denne teorivideoen repeterer vi noen grunnbegreper innen sannsynlighetsregning. Utfall, utfallsrom, sannsynlighetsmodell...Fra matematikk S1 pensum En quiz i temaet Begreper i sannsynlighetsregning. Du kan ta testen så mange ganger du ønsker. Du får 10 oppgaver fra en oppgavebank

numeriske – Velkommen til studiehjelpen

Praktisk matematikk - Hva er sannsynlighet? - NDL

Sannsynlighetsregning. På denne siden finner du videoer sannsynlighetsregning. Jeg jobber med å få laget en serie med videoer på temaet. Jeg legger ut fortløpende. Så langt har jeg lagt ut en video om grunnleggende sannsynlighetsregning samt en video om grunnleggende kombinatorikk 9 Sannsynlighetsregning. MÅL for opplæringen er at eleven skal kunne. gjøre rede for begrepene uavhengighet og betinget sannsynlighet og utlede og anvende Bayes' setning på to hendelser; drøfte kombinatoriske problemer knyttet til ordnede utvalg med og uten tilbakelegging og uordnede utvalg uten tilbakelegging,. Arbeidshefte Sannsynlighetsregning -2 Uten Med tilbakelegging tilbakelegging Ordnet utvalg nPr nr n! (n r)! Uordnet utvalg nCr n! (n r)!r! Oppgave 2 Vi skal lage en kode p a 3 bokstaver Formler og navn på uorganiske forbindelser. Formler og navn på uorganiske forbindelser. Kortforklart.n

matematikk.net :: 10.klasse :: Sannsynlighe

 1. Les om sannsynlighetsregning her, og om det har noen effekt på utfallet i dine lottospill. Sannsynlighet i lotto er interessant, og selv om det er usannsynlig at du klarer å tippe alle tallene riktig, så er det fortsatt en mulighet for at vinner hovedpremien
 2. Kombinert sannsynlighet Ofte har vi bruk for å finne sannsynligheten for at enten noe eller noe annet skjer. Eller vi vil finne sannsynligheten for at både noe og noe annet skjer. Enten-eller For å finne sannsynligheten for at enten det ene eller det andre skjer, må du addere sannsynlig- hetene
 3. Sannsynlighet og sannsynlighetsregning. Av. Kjetil Sander-22/08/2019. Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år. Beskyttet innhold! For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn

Sannsynlighetsregning: Kvinner burde fått mange flere nobelpriser Det er 96 prosent sannsynlighet for at kvinner ikke får de prisene de fortjener, viser statistisk analyse 2 Sannsynlighet for neste barns kjønn, gitt antall tidligere barn og deres kjønnsfordeling, ekskludert flerlinger og innvandrere. Prosent 1; Antall barn fra før Sannsynlig-heten for å få en gutt Antall gutter fra før Sannsynlig-heten for å få en gutt Antall jenter fra fø Når en dom skal avsies under tvil om faktum, gjør det seg gjeldende overveielser som ikke kan uttrykkes i sannsynligheter. Dette hører til den egentlige rettsvitenskap, og skal ikke berøres her Kjøp 'Sannsynlighetsregning, en fagdidaktisk innføring' av Knut Ole Lysø fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978829089837 Emne - Sannsynlighetsregning - ST1101. course-details-portlet. ST1101 - Sannsynlighetsregning Om emnet. Vurderingsordning. Vurderingsordning: Skriftlig eksamen Karakter: Bokstavkarakterer Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter; Skriftlig eksamen: 100/100: 4 timer : Faglig innhold. Emnet gir en innføring i.

7 Sannsynlighetsregning (2013) Eldre utgave (2007) 1 Algebra (2007) 2 Likningssett og ulikheter (2007) 3 Lineær optimering (2007) 4 Potenser og logaritmer (2007) 5 Funksjoner (2007) 6 Vekstfart og derivasjon (2007) 7 Sannsynlighet (2007) 7 Sannsynlighet. MÅL for opplæringen er at eleven skal kunne sannsynlighetsregning Sannsynlighetsregning og statistisk metodelære. Forfatter: Knut Ole Lysø I denne boka analyserer forfatteren sannnsynlighetsbegrepet og gjennomgår enkel hypotesetesting for ett og to utvalg 9 Sannsynlighetsregning. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. formulere, eksperimentere med og drøfte uniforme og ikke-uniforme sannsynlighetsmodeller; beregne sannsynlighet ved å telle opp gunstige og mulige utfall, systematisere opptellinger ved hjelp av krysstabeller,.

Sannsynlighet og kombinatorikk - Mæla ungdomsskol

Hei! er ikke særlig god i sannsynlighetsregning, og det er en oppgave jeg står fast på her: Liv, Solveig og Marianne skal trekke lodd om hvem som skal være keeper(I 3 kamper). Hva er sannsynligheten for at Liv står i to matcher, mens Marianne står i 1 Kurset gir en innføring i beskrivende statistikk, grunnleggende sannsynlighetsregning og en introduksjon til sentrale diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsmodeller. Grunnleggende teori for estimering og for testing av statistiske hypoteser i de vanligste modellene blir gått gjennom, og eksempler på gjennomføring av statistiske analyser i praksis blir demonstrert Kjøp 'Sannsynlighetsregning og statistikk, Nettressurs' fra Fagbokforlaget. Nettstedet er knyttet til læreverket Sannsynlighetsregningog statistikk for høyere utdanning av Ørjan Kristensen og Arild Wikan.. På nettstedet har vi satt sammen læringsressurser og informasjon som i større gradegner seg digitalt enn i lærebokens papirformat

Sannsynlighetsfordeling - Wikipedi

3 Sannsynlighetsregning‎ > ‎ 3.2 Total sannsynlighet. Teori. Eksempel 1. Kontrolloppgaver. Simuleringer. Du kan bestemme et tilfeldig heltall i et intervall med kommandoen TilfeldigMellom(<Minste heltall>,<Største heltall>).Kommandoen kan brukes til simuleringer. F.eks. kan vi simulere et terningkast ved å bestemme et tilfeldig tall mellom 1 og 6: TilfeldigMellom(1,6). Hvis du vil simulere gjentatte forsøk og telle hvor mange ganger du får et bestemt resultat, så kan du bruke. Innen filosofien snakker man om at sannsynligheten for hvorvidt en påstand er sann eller usann kan veies ut fra en vurdering av det den legger til grunn. Om de grunner som taler for påstanden er flere og bedre enn de grunner som taler mot er påstanden sannsynligvis sann. Alt etter antallet og arten av disse grunnene for og mot, vil sannsynligheten bli større eller mindre 3 Sannsynlighetsregning (2007) 4 (eldre versjon) Geometri. 5 Vektorer (2007) 6 Vektorregning (2007) 7 (eldre versjon) Funksjonslære. 8 (eldre versjon) Derivasjonsregler og vektorfunksjoner. 3 Sannsynlighetsregning (2013) Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Oppgaver i sannsynlighet . Kast med 2 terninger . 8. Hvor mange mulige utfall er det når vi kaster 2 terninger? 9. Hva er sannsynligheten for at begge terningene lander på 2

Sannsynlighetsregning: Lotto-tall du bør tippe på - Vinn i

Matematikkens Verden: Sannsynlighet med og uten tilbakeleggin

19 Sannsynlighetsregning. Studenten skal kunne. gjøre rede for sannsynlighet, relativ hyppighet og uniform sannsynlighetsmodell. gjøre rede for begrepene utfall, utfallsrom, hendelse og uavhengige hendelser. bruke addisjonssetningen og produktsetningen for sannsynligheter Notater til forelesning i Sannsynlighetsregning SK 101 Matematikk i grunnskolen I 4 Kombinatorikk Vi må lære tellemetoder når valgtrær, som vi brukte tidligere, blir for store og vanskelig å håndtere. Altså i større utregninger. Den første tellemetoden vi skal se på er multiplikasjonsprinsippet. 4.1 Multiplikasjonsprinsippe Sannsynlighetsregning og Statistikk. Denne leksjonen kan også lastes ned i .doc format her.. Leksjon 2. Leksjon 2 omhandler begreper og regneregler for sannsynligheter Sannsynlighetsregning og statistikk for høyere utdanning viser på en pedagogisk måte hvordan sannsynlighetsregning og statistiske metoder kan anvendes innenfor en rekke ulike

Sannsynlighetsregning - Institutt for biovitenska

 1. ST1101 Sannsynlighetsregning og statistikk. Kursbeskrivelse. Vårsemesteret 2020 Gunnar Taraldsen. Vårsemesteret 2019 Gunnar Taraldsen. Vårsemesteret 2018 Thea Bjørnland. Vårsemesteret 2017 John Tyssedal. Vårsemesteret 2016 John Tyssedal. Vårsemesteret 2015 John Tyssedal. Vårsemesteret 2014 Nikolai Ushakov
 2. Velkommen til ST1101 Sannsynlighetsregning og statistikk. Beskrivelsen av emnet finner du HER.Kort fortalt gir emnet en innføring i sannsynlighetsregning og statistikk på universitetsnivå for studenter i realfag
 3. sannsynlighetsregning på engelsk. Vi har én oversettelse av sannsynlighetsregning i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

Sannsynlighetsregning og statistikk 3MX: Sannsynlighetsfordelinger, forventning og varians. Sammenhengen mellom modellparametere og parameterestimat : Malakoff Vgs: D: B: Sannsynlighetsregning og statistikk 3MZ: Fordeling og stokastisk variabel, binomisk fordeling, normalfordeling, modellparametere og parameterestimat Pris: 605,-. heftet, 2014. Sendes innen 5-9 virkedager. Kjøp boken Innføring i sannsynlighetsregning og statistikk av Per Chr. Hagen (ISBN 9788202470043) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri Denne boken er pensumbok for et innføringsemne i sannsynlighetsregning og statistikk. Et slikt emne inngår i økonomisk/administrativ utdanning, ingeniørutdanning og flere andre tverrfaglige utdanninger. Boken inneholder det kjernepensum som inngår i ethvert innføringsemne i statistikkfaget, pluss..

Sinus 1P: 9 Sannsynlighetsregning

 1. Sannsynlighetsregning og statistikk for høyere utdanning viser på en pedagogisk måte hvordan sannsynlighetsregning og statistiske metoder kan anvendes innenfor en rekke ulike fagdisipliner. Det gis en bred innføring i teorien for diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger, og det forklar..
 2. Vår pris 669,-(portofritt). Pensumbøker i alle fag. Sannsynlighetsregning og statistikk for høyere utdanning viser på en pedagogisk måte hvordan sannsynlighetsregning og statistiske metoder kan anvendes.
 3. Read the latest magazines about Sannsynlighetsregning and discover magazines on Yumpu.co
Faktor9 gb bm blabok by Cappelen Damm - IssuuSinus S1 kapittel 1 by Cappelen Damm - Issuu

Oppgaver - sannsynlighetsregning Oppgave 1. a) Hva er sannsynligheten for at et terningkast gir 3 eller 4 som resultat? b) Hva er sannsynligheten for at et terningkast gir 1, 3 eller 4 som resultat? c) Hva er sannsynligheten for at terningen ikke lander på 6? Oppgave 2. I en bolle er det 2 røde, 3 gule og 5 grønne kuler For skoler som er registrert for Feideinnlogging på Cappelen Damms tjenester: Logg inn med Feid

Grunnleggende sannsynlighet i 1p - YouTube

Sannsynlighet med kortstokk - Sannsynlighet - MatteMester

Sannsynlighet - Wikipedi

Velkommen til Gyldendal Norsk Forlag. Forlagshuset utgir et bredt spekter av skjønnlitteratur, generell litteratur, fagbøker og læremidler og har knyttet til seg engasjerte forfattere og medarbeidere Campus Inkrement utvikles og driftes av Inkrement as. Har du spørsmål om Campus? Kontakt oss på epost: ca mpus@ink rement.no. Du treffer oss også på Facebook. Personvern og Informasjonskapsle Kjøp Innføring i sannsynlighetsregning og statistikk fra Cappelen Damm Undervisning Denne boken er pensumbok for et innføringsemne i sannsynlighetsregning og statistikk. Et slikt emne inngår i økonomisk/administrativ utdanning, ingeniørutdanning og flere andre tverrfaglige utdanninger

Institutt for matematiske fag Eksamensoppgave i ST1101/ST6101 Sannsynlighetsregning og statistikk Faglig kontakt under eksamen: Thea Bjørnland Tlf: 41123849 Eksamensdato: 5. juni 2018 Eksamenstid (fra-til): 09:00-13:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: C: Tabeller og formler i statistikk, Akademika PokerListings' poker odds kalkulator er den raskeste, letteste og mest presise poker kalkulator på nettet. Hvis du vil se om din hånd vinner mot en annen hånd, så henviser vi til vårt Hvilken hånd vinner verktøy.Det er lett å bruke den til å regne ut poker odds, også kalt pott odds, for å finne ut sannsynligheten for at du vinner hånda kommer også sannsynlighetsregning skikkelig inn i læreplanen for grunnskolen. Ved neste læreplan i 1997 øker igjen omfanget av statistikk og sannsynlighetsregning, og sannsynlighetsregning kommer inn i læreplanen for barneskolen. I Kunnskapsløftet fra 2006 er det ikke store forskjeller fra planen fra 1997

Video: Sannsynlighetsregning - Grunnleggende sannsynlighet

Kombinatorikk og Sannsynlighetsregning. Sannsynlighetsregning og kombinatorikk. Introduksjon. Formålet med sannsynlighet og kombinatorikk er å kunne løse problemer. ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 3 Diskrete tilfeldige variable Noen viktige sannsynlighetsmodeller 2 Noen viktige sannsynlighetsmodeller (Sanns.modell: nå betyr det klasse/type sanns.fordeling.) • Binomisk modell (kp. 3.6) • Hypergeometrisk modell (kp. 3.7) • Geometrisk modell (notater) • Poisson.

Sannsynlighetsregning betyr. Denne siden inneholder synonymer, betydninger og viser forekomsten i kryssord for Sannsynlighetsregning, i både bokmål og nynorsk Sannsynlighetsregning og statistikk 2 - Studieemner - UiS. Hopp til innhold Hopp til meny. Hopp til hovedinnhold Universitetet i Stavanger. Søkefelt Søk. AAA. PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk. ÅMA 110 Sannsynlighetsregning med statistikk våren 2011. Aktuelt: 15. mai: Løsningsforslag til eksamensoppgavene, her! 29. april: Noen tips før og under eksamen! 27. april: Det blir orakeltjeneste de tre siste dagene før eksamen, tirsdag 10. mai onsdag 11. mai torsdag 12. ma 18 Sannsynlighetsregning. Løsninger 2009-utgaven. Vedlegg. 18.1 Mengdelære 91 KB Last ned; 18.2 Multiplikasjonsprinsippet 20 KB Last ned; 18.3 Sannsynlighe

 • Havørn lyd.
 • Brokkoli tips.
 • Energibehov bygg.
 • Lønn burger king 2016.
 • Guess who's back lyrics.
 • Tapet over kjøkkenbenk.
 • Kalium søvn.
 • Michael weatherly august manning weatherly.
 • Blødning og menssmerter uke 5.
 • Pakistan klima.
 • Trotskij utøya.
 • Refusjonsplikt til kommunen.
 • Cairn terrier til salgs sverige.
 • S alat.
 • Seilbahn kapazität.
 • Adon royal line.
 • Convert dvd to mpeg4 free.
 • E golf soltak.
 • Hofbräuhaus berlin veranstaltungen.
 • Add baggage united airlines.
 • Sms for outlook 2010.
 • Wie zeigen frauen ihr interesse.
 • Strikke sokker oppskrift.
 • Cochem altstadt hotel.
 • Ribeye entrecote.
 • Møbler bord.
 • Motor duratorq 2.0 di.
 • Source sport.
 • Tips på allergivänliga hundar.
 • Ubåtbunker trondheim.
 • Stihl ms 241 manual.
 • Gifs tiere kostenlos.
 • Frister aktørportalen.
 • Schwimmbad für kleinkinder baden württemberg.
 • Warkworth castle.
 • Mabyen preise.
 • Eminem mo.
 • Fotball app iphone.
 • Fletteloff hele norge baker.
 • Bots game.
 • Poteter i ovnen med havsalt.