Home

Innhold personalhåndbok

En personalhåndbok, derimot, kan inneholde mer utdypende informasjon om avvikling av ferie, ferie i oppsigelsestid, muligheter for permisjoner og hvilke permisjoner som gir rett til lønn. Krav til personalhåndbok - dette bør den inneholde Innledning. Statens personalhåndbok - 2020-utgaven. Til brukerne av Statens personalhåndbok (SPH) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten, og angir mål og setter rammer for utøvelse av arbeidsgiveransvaret lokalt Eksempel på utforming av personalhåndbok til bruk internt i bedriften. Her kan reguleres forhold som ikke bryter med det som følger av lov eller eventuell tariffavtale. En personalhåndbok anbefales å tilpasse til den enkelte virksomhet da det kan være ulike behov i ulike virksomheter. Last ned fil: Personalhandbok

Visma Personalhåndbok - Visma

Derfor trenger du personalhåndbok - og dette bør den

Innholdet i en personalhåndbok bygger ofte på bestemmelsers fra lovverket. Så på spørsmålet om det stilles krav til å ha en personalhåndbok er konklusjonen at det er innholdet som er avgjørende. Virksomheten er pålagt å etterleve bestemmelsene i lovverket og det forutsettes derfor at man har kjennskap til disse Innhold Statens personalhåndbok. Statens personalhåndbok publiseres gjennom lovdata.no sammen med Norges lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre rettskilder

Beskrivelse Eksempel og mal på personalhåndbok. En personalhåndbok skal ivareta en rekke praktiske opplysninger om arbeidsforholdet, og denne skal gjøres tilgjengelig for alle ansatte. Her får du en tilrettelagt dokumentmal som du tilpasser med bedriftens interne regler, prinsipper, retningslinjer, lovhenvisninger og annen relevant informasjon Statens personalhåndbok (SPH) er et oppslagsverk for lønns- og personalspørsmål i staten. Her finner du oppdatert informasjon om lov, avtaler, administrative bestemmelser og annet regelverk som setter rammer for og regulerer rettigheter og plikter for alle som er ansatt eller søker stilling i staten

En god personalhåndbok bidrar til å informere og til å veilede medarbeidere gjennom arbeidsdagen. Om din virksomhet ikke har en personalhåndbok allerede, bør du kanskje vurdere det nå? Har du allerede en personalhåndbok? I så fall kan innholdet kopieres over og brukes videre i virksomhetens nye, online Personalhåndbok Compendias personalhåndbok er tilgjengelig alle flater. Med god søkefunksjon, oversiktlige tekster, godt språk, der vanskelige regler er framstilt en enkel og ryddig måte. 5 tips: Slik får du en personalhåndbok som brukes. Krav til personalhåndbok - dette bør den innehold Visma Personalhåndbok er et praktisk hjelpemiddel for å kommunisere viktig informasjon, rutiner og regler til ansatte. Medarbeidere finner raskt svar på det de lurer på, noe som gir færre spørsmål til HR og ledere med personalansvar

Personalhåndbok For utleide medarbeidere Juni 2016. Velkommen til Manpower Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 • Våre verdier • Våre etiske retningslinjer • Vårt miljøarbeid • Vårt personvern • En inkluderende arbeidsgive KF Lokal personalhåndbok er et temabasert, lettfattelig oppslagsverk som er rettet mot ansatte og ledere uten personalfaglig bakgrunn. Innholdet er forenklet fra det omfattende oppslagsverket i KF Personal som inneholder det samlede avtaleverket og alle rundskriv og fortolkninger fra KS Med NHOs digitale personalhåndbok gir du dine ansatte enkel tilgang til informasjon om sitt arbeidsforhold. Prøv personalhåndboken gratis i 30 dager Du kan prøve personalhåndboken helt uforpliktende og kostnadsfritt i 30 dager før du bestemmer deg. Alt arbeidet du gjør med å legge inn tekst kan du ta med videre hvis du velger å bestille produktet

Dette betyr at innholdet kun skal være tilgjengelig for en meget begrenset krets av personer, og beskyttes mot uautorisert innsyn. Bare personer med tjenstlig behov for opplysningene skal ha tilgang. Uavhengig av om slike mapper lagres i et fysisk eller elektronisk format må det derfor sørges for god informasjonssikkerhet du er her: / start / innhold / roi personalhåndbok Spar tid og penger med Personalhåndbok På en arbeidsplass er det mye viktig og nyttig informasjon som bør være lett tilgjengelig for ansatte

Personalhåndbok | Sola kommune | side 7/13 Ansvar for hverandre oppmerksom på og eventuelt søke om tillatelse til å inneha bistilling/ta ekstraarbeid/verv. 9. Media . Alle ansatte har anledning til å uttale seg offentlig og i sosiale media på vegne av kommunen i faglige spørsmål innenfor eget arbeids - og ansvarsområde tema, form og innhold i en personalhåndbok best mulig tilgjengeliggjøres slik at den ikke «drukner» i alt annet innhold som er samlet på intranett. Ikke alle arbeidsplasser har intranett eller liknende plattformer å legge sine håndbøker på. Ved å ha personalhåndboken tilgjengelig på mobil, nettbrett og PC blir det enkelt fo Dokumentet Statens personalhåndbok 2019 (Statens personalhåndbok) er ikke tilgjengelig på Lovdatas åpne sider.. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse lenkene kan gå til Lovdata Pro og krever at man har abonnement Rammevilkår og prosedyrer knyttet til de mest sentrale områdene innenfor personaladministrativ saksbehandling ved Ui

Innholdet i en personalhåndbok. I tillegg til å inneholde informasjon om bedriftens visjon, etikk og verdier, bør en personalhåndbok kunne fungere som et oppslagsverk der den ansatte enkelt finner frem til den informasjonen som søkes etter. Personalhåndboken bør utfylle arbeidsavtalen og samtidig dekke bedriftens interne praksis Oslo kommunes personalhåndbok 2019 4 . 3.10 Disiplinære reaksjoner..5 Norges største, private barnehagekjede. Læringsverkstedet drives med stort engasjement og delaktighet fra eierne våre KF Lokal personalhåndbok er en temabasert, lettfattelig håndbok som er rettet mot ansatte og ledere som ikke nødvendigvis har personalfaglig bakgrunn. Innholdet er forenklet fra det innholdsrike oppslagsverket KF Personal og bygger på KS' avtaleverk og tolkninger. Her finner ansatte og ledere enkle svar om det mest sentrale regelverket Simployer personalhåndbok er en av byggeklossene som utgjør Simployer HRM. Systemet består av en rekke moduler laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for HR, ledere og medarbeidere. Uansett hvordan behovet deres er i dag, så kan det være greit å vite at det er enkelt å bygge ut systemet med flere moduler dersom ting endrer seg

Statens personalhåndbok 2020 - Lovdat

En personalhåndbok er en effektiv måte for arbeidsgiver å kommunisere med sine ansatte. Du må ha en gratis brukerkonto for å laste ned gratis innhold. Læringsportalen gir deg tilgang til gratis faglig innhold, blant annet artikler, e-bøker, webinarer og annet relevant innhold Eksempel på innhold om opplæring av HMS på arbeidsplassen #5 Roller og ansvarsforhold i HMS-arbeidet I henhold til loven skal den som er ansvarlig for virksomheten sørge for at det innføres og utøves systematisk HMS-arbeid, men det skal gjøres i samarbeid med arbeidstakere og deres representanter Visma Personalhåndbok - et praktisk og trygt hjelpemiddel i arbeidsforholdet. Alle norske virksomheter med mer enn 10 ansatte plikter å ha et arbeidsreglement. Visma Personalhåndbok gir deg mulighet til å oppfylle disse kravene - og sikre lik behandling av de ansatte. Visma Personalhåndbok er et pr.. Kommunenes personalhåndbok 2018 er en veileder for ledere, saksbehandlere og rådgivere som daglig arbeider med personal- og arbeidsgiverspørsmål. Boken er også en nyttig informasjonskilde for. En god personalhåndbok styrker samarbeidet mellom bedriften og de ansatte. Personalhånbok er et funksjonelt verktøy som er til nytte for alle ansatte og ledelsen. En grei måte å strukturere arbeidsforholdet på. Vi hjelper til med å sette opp personalhåndbok. Ta kontakt for mer informasjon

Personalhåndbok Kapittel: Tema 1: Instans: Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken: Lover, forskrifter og utfyllende regler som styrer virksomheten. 2: Bedriften som AS: Aksjeloven, Privat AS contra offentlig virksomhet, praktiske forskjeller mellom aksjeloven og forvaltningsloven, kommunikasjon med eier, valg av styremedlemmer Personalhåndbok For ansatte ved Durapart AS Revisjon 1: 2014 . Side 2 Innholdsfortegnelse 1. Innhold: - Arbeids- og hviletider - Fravær - Alminnelig orden og sikkerhet - Konfidensialitet og taushetsplikt - Berusende midler - Oppslag og informasjon - Oppsigels PERSONALHÅNDBOK Velkommen til People4you, konsernet som består av People4you-selskapene. Vi har kontorer i Askim, Ski, Oslo, Bergen, Stavanger og Romerike, samt spesialselskaper innen IT og Bygg & Anlegg. Vi er glad for at du er blitt en av våre dyktige medarbeidere, og vi skal gjøre vårt beste for at du får e

Video: Personalhåndbok - eksempel SMB Norg

Krav til personalhåndbok? - PlusOffic

 1. Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi kan lage en Personalhåndbok tilpasset din virksomhet. Innhold levert av PlusOffice vil alltid være oppdatert. For mer informasjon ta kontakt på telefon 488 53 888 , eller e-post post@plusoffice.n
 2. Innhold. Digitale håndbøker. Personalhåndbok. Kostnadsfritt i 30 dager! Ønsker du å fortsette etter prøveperioden, betaler du fra kr. 399,- per måned (ekskl. mva). Håndbøkene tilbys foreløpig kun til bedrifter som er medlemmer i NHO-felleskapet. Staff Handbook. Kostnadsfritt i.
 3. Arbeidstilsynet har utarbeidet en standard arbeidsavtale som dekker kravene til innhold i en arbeidsavtale. På baksiden av skjemaet finner du veiledning til utfylling. Dette skjemaet er ment som en hjelp til å sette opp en arbeidsavtale, og du er ikke pålagt å benytte akkurat dette oppsettet

Statens personalhåndbok Arbeidsgiverportale

Personalhåndbok Jobbkretser AS leverer et nettbasert bemanningskonsept; der to bemanningsbyrå samarbeider om å leie ut medarbeidere til innleier/kunde. Innleier og samarbeidende bemanningsbyrå benytter Jobbkretser AS til å søke frem og leie inn medarbeidere til oppdrag Statens Personalhåndbok inneholder de sentrale lover og regulativbestemmelser som gjelder for statens personalforvaltning og Kommunal- og moderniseringsdepartementets fortolkning av disse bestemmelsene. Personalhåndboken er et nyttig verktøy for tillitsvalgte, men siden den gir arbeidsgivers fortolkning bør den brukes kritisk En personalhåndbok kan forenkle arbeidet og kommunikasjonen internt i advokatfirmaet. Her kan du lese Advokatforeningens forslag til hovedpunkter en personalhåndbok bør inneholde. Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn Simployer HRM effektiviserer og profesjonaliserer interne rutiner og prosesser mellom medarbeidere, leder og HR

Eksempel og mal på personalhåndbok - Leder

OsloMet - storbyuniversitetet - Her ligger noen av rutinene for personalområdet. Du finner mer om personalrutiner i Personalhåndboka Personalhåndbok. Det er utarbeidet egen personalhåndbok for Hustadvika kommune: Personahåndbok. I denne håndboken finner dere alle vedtatte reglement for Hustadvika og aktuelt lovverk HåndbøkerHMS håndbok - HMS filmerHSE Manual Lederhåndbok Omstillingshåndbok NMBU 2016 Personalhåndbok Employee handbook Studiehåndbok. INNHOLD Sist revidert 23.04.2015 amh Som personalhåndbok vektlegges Tunsbergs egne rutiner, samt veiledning om lovbestemmelser, forskrifter, rundskriv/regler, ordninger og godtgjøringer som berører prestetjenesten og gjennomføring og ledelse av denne. Stiftsdirektøre

Sticos Personal er et effektiv modulbasert HRM-verktøy for ledere og ansatte. Sett sammen Personalhåndbok, lederhåndbok, HR-system og HMS-system etter behov. Som Sticos kunde har du alltid FRI FAGSUPPORT inkludert i avtalen Ønsker du et nyttig verktøy i din daglige ledelse? Nå kan du få en god og skreddersydd HMS-håndbok fra kr 400/måned. Innholdet er utarbeidet av våre erfarne jurister og fageksperter, men du bestemmer og tilpasser innholdet slik at det passer for din virksomhet Statens personalhåndbok er nå tilgjengelig for alle i en gratis nettutgave.Den skal være særdeles lett å finne frem i. Det er lagt ned et stort arbeid for å gjøre dette sentrale referanse- og oppslagsverket maksimalt brukervennlig, blant annet med ny og sterkt forbedret søkefunksjon og stikkordregister, melder Fornyings- og administrasjonsdepartementet LØTEN KOMMUNE Tlf. 62 56 40 00, Kildevegen 1, 2340 Løten Postboks 113, 2341 Løten Personvernerklæring for Løten kommun

Statens personalhåndbok - regjeringen

Oslo kommunes personalhåndbok 2018 6 . 6.3 Lønnsvurderinger - kriterier for lønnsfastsettelse og likelønn.. 10 Simployer personalhåndbok med chatbot. Gikk du glipp av webinaret om Simployer Chatbot i personalhåndboken? Simployer Learn gir deg tilgang til gratis faglig innhold - artikler, e-bøker, webinarer, med mer. Du vil også kunne få tilpassede tilbud og oppfølging Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet. Dette innholdet er passordbeskyttet. For å vise det, vennligst skriv inn passordet nedenfor Nødnummer. Ved brann, ulykker og alvorlige hendelser ring 22 85 66 66. Ansvarlig for denne siden. for-ansatteredaksjon@admin.uio.no. Logg inn Logg ut men Akademikerne 1 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2018 - 30. april 2020 for Akademikerne - med departementets kommentarer med endringer pr. 1. mai 2019 og lønnsplanhefte 54

Ansatte som er medlem av norsk folketrygd er forsikret gjennom bestemmelser definert i Statens personalhåndbok. Fagforeninger. NTNU har tradisjon for godt samarbeid med fagforeningene og mange har lokale kontorer hos oss. Fagforeningene ivaretar medarbeidernes interesser og sikrer deres medbestemmelsesrett på arbeidsplassen. Fagforeninger ved. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage

Personalhåndbok for alle bransjer Stamina Helse A

Personalhåndbok 1 q a 2 w s 3 d z Håndbøker 4 567 x t g c h Norsk u b k n o storkunde.phb.no simployer Håndbøker Personalhåndbok Q Søk Aktuelt Prosesser Sist endret Innhold Personalhåndbok Hva skier hvis du blir syk i ferie.. 1 jun -31 aug Dersom du er uheldig og blir syk i ferien kan du lese mer her om hva du må gjøre og dokumentere Norgesbuss Rosenholmveien 25 1414 TROLLASEN Tlf: 400 01 166 CMS: CorePublis Innhold. Innhold; Kapittel 1: Innhold og instrukser; Kapittel 2: Beskrivende del, avtaler og søknader; Kapittel 3: Sikkerhetsopplæring og instrukser; Kapitttel 4: Bruk av maskiner og utstyr; Kapittel 5: Miljø; Personalhåndbok; Fullføringsregler. Alle enheter må fullføres; Fører til sertifisering med varighet: For allti

Personalhåndbok - Compendi

Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner). Vi organiserer også studenter. NTL er et av de største fagforbundene i LO, og har i dag ca 47.000 medlemme Dette innholdet er passordbeskyttet. For å vise det, vennligst skriv inn passordet nedenfor: Passord Innhold. Enkel kartlegging av arbeidsprosesser, databehandlere og IT-systemene Utkast til retningslinjer og prosedyrer Utkast til personalhåndbok, konfidensialitetsavtaler og samtykkeskjemaer Modul for risikovurdering av behandlingsaktiviteter Kontrollmodul med.

Visma Personalhåndbøker - Vism

Personalhåndbok. Frikirkens personalhåndbok ligger hos Virke. Du må logge inn for å bruke siden. Frikirkens ansatte får brukernavn og passord ved e-post til personalrådgiver Hilde Charlotte Mørland. Se frikirkens personalhåndbok (åpner i egen fane). Send e-post til Hilde Charlotte Mørland Som NHO-medlem har tilgang på en personalhåndbok som blir løpende oppdatert Nittedal-eiendom KF. Foretaket er direkte underlagt kommunestyret og ivaretar kommunens eiendomsmasse på 111 000 m2. Nittedal-eiendom KF ble opprettet 01.01.10

Simployer HR masterdataYoung dad sledding his little adorable daughter on a sunnySimployerKommunikasjonshåndbok - Alta kommune

Bevertning (servering) er i henhold til Statens personalhåndbok godtgjøring til mat og drikke ved møter, konferanser og seminarer. Regler for når bervertning kan finne sted og maskimalsatser for bevertning fremgår av Statens personalhåndbok punkt 10.11.3.. Beverting kan gis ved møter hvor andre enn UiBs ansatte deltar, ved møter i styrer, råd og utvalg og lignende hvor andre enn UiB's. Personalhåndbok Vestfoldmuseene IKS 1 I Vestfoldmuseenes personalhåndbok finner du som medarbeider interne regler og praksis. Vestfoldmuseene er organisert under KS (Kommunesektorens organisasjon) og benytter KS' praksis og rutiner i tillegg til særavtaler. Forkortelse HTA= KS' Hovedtariffavtale. www.ks.no. Innhold Personalhåndbok Se vår personalhåndbok her Personalhåndbok Klikk her for å laste ned personalhåndbok Personalhåndbok - Innholdsfortegnelse Innholdet er kun for registrerte brukere, vennligst logg inn for å se dette. Innlogging for eksisterende brukere Username or Emai

KF - Lokal personalhåndbok

Personalhåndbok Prøv gratis i 30 dage

Lege og pasient - Compendia

Personalmappe Datatilsyne

Compendia personalhåndbok gir svar på rettigheter og plikter som gjelder i arbeidsforholdet. Denne løsningen gjør det enkelt å finne informasjonen du søker. Til innhold Personalhåndbok Administrasjonsutvalgets vedtak 2809 2020 personalhåndbok.pdf — PDF document, 1063 kB (1088774 bytes) Tem

Kalkulator: Inntjening ved personalhåndbok

Personalhåndbok for ansatte i MONIA AS I håndboken finner du informasjon om hva som kreves og forventes av deg som ansatt i MONIA AS. Det er viktig at du leser igjennom brosjyren og gjør deg forstått med innholdet. Er det noe som er uklart eller om du har noen spørsmål, ta kontakt med en i administrasjonen Velkommen til kommunens elektroniske personalhåndbok Dette er Unjárgga gielda / Nesseby kommunes til enhver tid gjeldende personalhåndbok. Den publiseres ikke i noen papirutgave, og dersom man allikevel velger å skrive ut hele eller deler av personalhåndboken, må man selv sørge for å oppdatere utskriftene etter hvert som den elektroniske utgaven oppdateres Forbedringer av SharePoint Virksomhetswiki Virksomhetswiki kan brukes til å samarbeide om å lage virksomhetens IP eller kunnskap. Hva er wiki? Flere sider med mål om å gi brukere mulighet til å bidra Lav terskel, enkelt å skrive og koble innhold Tradisjonelt kalles ofte dette statisk innhold Innhold som ikkje endrer seg så ofte og kan ha lang levetid Utfordring: Kan ofte være utdatert. For statsansatte følger det av Statens Personalhåndbok 2013 punkt 2.8.8 at embets- og tjenestemenn har krav på skriftlig attest hvis «de ber om det», dvs også mens arbeidsforholdet løper. Krav til attestens innhold. Når det gjelder hvilket innhold en sluttattest skal ha, inneholder aml § 15-15 (1) minimumskravene til en attest

Personvern er viktig for oss alle i disse digitale tider. Vi har derfor lagt til et kapittel om personvern i Visma sin personalhåndbok. Her kan du som arbeidsgiver løfte opp og informere de ansatte om deres rettigheter og virksomhetens rutiner og ordninger for behandling av personopplysninger Alt innhold som er unikt for denne nettsiden er underlagt opphavsrett. Som bruker har du lov til å lese og skrive ut personlige eksemplar av innholdet på nettstedet. Det er ikke tillatt å benytte beskyttet innhold i kommersiell sammenheng. Opphavsmann for nettstedet er Eivind Arntsen og Juridisk ABC AS Velkommen til Oslo kommune. Her finner du oversikt over kommunens tjenester på nett Om godtgjøring gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i Statens personalhåndbok om godtgjøring mv. til leder, medlemmer og sekretærer i utvalg. Utvalget skal utforme eventuelle lovforslag i tråd med reglene i Justisdepartementets veiledning Lovteknikk og lovforberedelse (2000), jf. utredningsinstruksen punkt 4-1 Høringsutkast - 5 kapitler i ny personalhåndbok for Hustadvika kommune. Vedlagt følger høringsutkast for 5 kapitler i ny personalhåndbok for Hustadvika kommune. Høringsdokumenter. Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte. (PDF, 757 kB Hopp rett til innholdet. Hovedmeny. Avspasering. Alle ansatte kan avspasere timer fra opptjent avspaseringssaldo ihht avtale. Innleggsnavigasjon ← Forrige Personalhåndbok. Neste Personalhåndbok.

 • Gouda reiseforsikring mobiltelefon.
 • Viewpoint snøhetta kart.
 • Granat armband gold.
 • Billig interiør på nett.
 • Bompenger polen.
 • Sykehjemsetaten ledig stilling.
 • Nordsømuseet brand.
 • Rund av til nærmeste tusener.
 • Cbs opptak master.
 • Ipod micro.
 • Tanzschule 26506 norden.
 • Hamburgerpresse kitchn.
 • Regler for hund på jobb.
 • Zweitälersteig.
 • Bjarne melgaard bilder pris.
 • Skråbenk med stang.
 • Tapet stue 2018.
 • Dewalt fugepistol.
 • Mgpjr fellessang.
 • Rosenthal outlet bodenmais.
 • Eminem english wiki.
 • Spraytan salong trondheim.
 • Eu medlemsländer.
 • Breaking bad imdb.
 • Vindusvisker rele biltema.
 • Wohnung kaufen bremen huchting.
 • Goa skole skolerute 2017 2018.
 • Naruto shippuuden folgen.
 • Jaguar f type pris norge.
 • Luserna gneis pflastersteine.
 • Fietsbelevingspunt de schorre.
 • Bruttotonnasje og nettotonnasje.
 • Ving manchester united.
 • Us congress members 2017.
 • Takeaway moss.
 • Triangel traktor pris.
 • Bob hinterkopf angeschnitten.
 • Tuban instrument familj.
 • Runescape clue scroll hard treasure map.
 • Klaipeda airport.
 • How to make bingo cards.