Home

Jordmor master

Som jordmor utdannet i Norge fyller man de internasjonale kravene, og kan derfor jobbe som jordmor i andre land. Hvor kan jeg utdanne meg som jordmor? Oversikt over utdanningssteder for Jordmødre: Universitetet i Stavanger (Master) Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) - Erfaringsbasert mastergrad . Oslo Met (Master Ved å ta en master i jordmorfag ved NTNU blir du kvalifisert til å gi kyndig oppfølging av kvinner under svangerskap, fødsel og barseltid, og til å ivareta det nyfødte barnet. Du får yrkestittelen jordmor etter fullført jordmorutdanning Jordmor har et samarbeidende ansvar for kompliserte svangerskap, -fødsel, -barseltid og det syke nyfødte barnet. Jordmor er en selvstendig profesjon der ledelse, kvalitetsforbedring og utvikling av eget fag inngår. Oppnådd grad er mastergrad i henhold til Forskrift om krav til mastergrad § 3 Jordmødres arbeid er først og fremst knyttet til svangerskap, fødsel og barseltid. Arbeidet omfatter også kvinners reproduktive helse og rettigheter fra pubertet til overgangsalder, i Norge og i verden. En mastergrad i jordmorfag gir solid grunnlag for en kunnskapsbasert praksis og mulighet til videre å arbeide med fagutvikling og forskning Timeplan. Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under timeplan lenger oppe på siden. Timeplanen for vårsemesteret publiseres i løpet av desember

Littmann® Elektronisk Stetoskop 3200

Studentside for master i jordmorfag Etter endt utdanning søkes det autorisasjon som jordmor ved Statens Autorisasjonskontor. Utdannelsen gir også automatisk annerkjennelse og rett til å praktisere som jordmor i EU-land. Du kan blant annet få jobb innen. føde-barsel enheter Jordmorutdanningen er en toårig spesialisering for sykepleiere. Utdanningen gir kunnskaper om svangerskap, fødsel og barseltid Jordmor samarbeider med fødselslege og barnelege dersom en fødsel krever dette. Vanlige arbeidsoppgaver for jordmoren: hjelpe til under fødselen og ta seg av moren og det nyfødte barnet; Jordmorutdanning Bachelor-nivå, Master-niv. Master i jordmorfag 27.oktober 2016 Irene Nystuen Kandidatnummer: 116 Veileder: Zada Pajalic Biveileder: Stine Bernitz Antall ord: 15 624 Jordmor i møte med den overvektige gravide Fakultet for helsefag, Institutt for helse, ernæring og ledels

Utdannet i utlandet? - Utdanning - Jordmorforeningen

Master i jordmorfag - Utdanning - Jordmorforeninge

Master i jordmorfag er et krevende fulltidsstudium som består av både teoretiske og brukerrettede kliniske studier. Teoridelen gjennomføres ved ulike undervisningsformer, Jordmor representerer en viktig del av helsetjenesten, som spesialist på kvinnehelse i et livsløpsperspektiv Master Hausten 2020 . Jordmorfaget skal gjere deg rusta til å gi kyndig oppfølging av gravide, fødande og barselkvinner, og å fremme helsa til kvinner og nyfødde barn. Vi tilbyr også Som autorisert jordmor kan du jobbe både nasjonalt og internasjonalt på ulike nivå i helsetenesta I lønnsstatistikken til Statistisk sentralbyrå får du en oversikt over lønnsnivået etter hvilken sektor du jobber i: Privat eller offentlig. Eller hva du jobber som. Du kan også finne forskjellen mellom kvinner og menns lønn, eller hva som vanlig å tjene i kommunen du bor Som jordmor kan du også jobbe i primærhelsetjenesten med svangerskapsomsorg, prevensjonsveiledning og andre kvinnehelserelaterte problemstillinger. Det er mulig å drive privat jordmorvirksomhet og arbeide med hjemmefødsler. Ved at vi tilbyr jordmorutdanningen som en master, vil du også kunne fortsette med en forskerkarriere innenfor. Da kan du ta en påbygging til master. Studiet er samlingsbasert. Opptakskrav og poeng. Opptakskrav. Autorisasjon som jordmor med fullført videreutdanning etter nasjonal rammeplan av 2004. For jordmødre utdannet etter gammel rammeplan vil opptakskriterier bli vurdert individuelt

Med master i jordmorfag kan man arbeide med svangerskapsomsorg i kommunehelsetjenesten, ved føde/barsel-avdelinger i sykehus og fødestuer og i privat virksomhet. NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering . 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning Jordmorutdanningen ved NTNU erstattes av en ny master i jordmorfag fra 2020. SPVJU hovedbilde. Fakta om studieprogrammet. Fakta. Gradsnivå: Videreutdanning 2-årig Studieprogramkode: SPVJU Studiepoeng: 120 Undervisningsform: Heltid. Fakultet for medisin og helsevitenskap. Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie Ta gjerne kontakt med vår studieveileder på e-post: studie@ikom.ntnu.no hvis du har spørsmål om master i jordmorfag. Du kan også ta direkte kontakt med studieveileder Kirsti Margrethe Olsen

jordmor@nsf.no. Jobb tlf: 994 02 409. Privat tlf: 481 71 221. Sosiale medier: Facebook Twitter Instagram. Kalender. Onsdag 04. november Statusmøte om lønnsoppgjøret for jordmødre (for TV og HTV) Teams 14:00. - 14:45. Torsdag 05. november Fagdag for jordmødre 5.november Etter fullført master i jordmorfag skal kandidaten: kunne analysere relevante teorier, metoder og fortolkninger innenfor jordmorfaget og arbeide selvstendig med teoretisk og praktisk problemløsning kunne arbeide kunnskapsbasert, det vil si planlegge og utøve jordmorfag basert på systematisk innhentet forskning, kritisk vurdering om implementering av beste praksis i relasjon til brukerens. Sykepleiere kan ta videreutdanning og spesialisere seg innen mange ulike retninger. Videreutdanningene stiller krav til fullført grunnutdanning, autorisasjon som sykepleier og praksis med direkte utøvelse av sykepleie overfor pasienter etter endt utdanning Master i jordmorfag Master in Midwifery 120 studiepoeng, Heltid jordmor virksomhet er in tegrert i flere emner i studiet. Trinn ene i KBP ses i sammenheng med kritisk refleksjon over praksis, nytenking, kvalitetsforbedring og fagutvikling Master i jordmorfag Master in Midwifery 120 studiepoeng, Heltid En jordmor må ha et bevisst forhold til bruk av ulike kilder til kunnskap. praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukeren

Master i jordmorfag - Trondheim - NTN

Jordmorfag - master Ui

 1. På OsloMet kan du ta utdanning i et yrke der du kan gi mennesker omsorg eller der du utvikler nye løsninger for vår felles velferd
 2. Jordmor × Master thesis Fra kvinne til mor - en kvalitativ studie om jordmors rolle i førstegangsfødendes morstilblivelsesprosess Olesrud, Silje Bergliot, Sandstad, Anne Cecilie, Skar-Dagestad, Cathrine (2016) Master i jordmorfag. HV - Master i Jordmorfag. Hjemmebesøk av jordmor i barseltide
 3. Fra kvinne til mor - en kvalitativ studie om jordmors rolle i førstegangsfødendes morstilblivelsesprosess Olesrud, Silje Bergliot, Sandstad, Anne Cecilie, Skar-Dagestad, Cathrine (2016). Master i jordmorfa
 4. Jordmorfag master 2 år - hva lærer du? En kandidat med fullført og bestått studium vil ha følgende læringsutbytte: Kunnskap Kandidaten: har avansert kunnskap om hvordan fødsel og familiedannelse kan forstås og bevares som normale fysiologiske og mentale prosesse

OsloMet - storbyuniversitetet - Jordmorfag - master

 1. Er du allerede sykepleier og ønsker å bli jordmor? Gi den fødende nødvendig støtte, omsorg og rådgivning i løpet av svangerskap, fødsel og barseltid
 2. Marie Christine Gulla Baglo tar master i jordmorfag ved USN. Dette er et populært studium for sykepleiere som ønsker å videreutvikle sin kompetanse. Marie valgte å ta master i jordmorfag ved USN fordi hun hadde hørt mye positivt om studiet, som USN tilbyr på campus Vestfold. En jordmor må ha mange egenskape
 3. Er du allerede jordmor utdannet etter rammeplan av 2005, kan du søke innpasning av tidligere jordmorutdanning til mastergrad. Studiet går over 3 semestre. Kombinasjonen av en akademisk grad og yrkesfaglig kompetanse vil sette kandidaten i stand til å utøve, lede og utvikle jordmorfaget. Mastergrad studiet gir 120 studiepoeng
 4. st takk for all oppmuntring underveis. Vi vil også takke medstudenter, Rebekka, Tuva, Gitte og Ulla, for verdifulle tilbakemeldinger og diskusjoner gjennom hele prosessen. Andre medstudenter og lærere som har gitt os
 5. HV - Master i Jordmorfag; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. HV - Master i Jordmorfag. Hensikt: Å få økt kunnskapen om kvinners opplevelse av møte med jordmor ved en dødfødsel og hvordan de føler seg ivaretatt av jordmor når de er på sykehuset
 6. Jordmorutdanningen som fram til nå har vært en toårig videreutdanning, ble fra nyåret høgskolens største masterutdanning. Høgskolen i Buskerud og Vestfold var den første institusjonen som fikk master i jordmorfag høsten 2012

Masterstudium i jordmorfag - Studen

 1. Jordmor har kompetanse på kvinnehelse, svangerskap, fødsel og barseltid (37). Hun kommer på hjemmebesøk én til seks dager etter hjemreise, der hun i hovedsak fokuserer på kvinnen og det nyfødte barnet. Jordmor kan blant annet bidra til å styrke kvinnen i sin nye livssituasjon, noe som kan medvirke til at hun utvikler sin kompetanse som mor
 2. Vi har fleire ledige 100% stillingar for jordmor. Stillingane har oppstart snarast, eller etter avtale. Les stillingsbeskrivelsen og søk HER. Jordmor eller helsesykepleier til NFP - engasjement. Vi søker deg som er jordmor, helsesykepleier eller sykepleier med relevant erfaring med forebyggende arbeid med barn og familier inkl. hjemmebesøk
 3. Jordmor blir du uansett, jobb og lønn er den samme. Det gjelder også de andre store videreutdanningene i sykepleie som anestesi, intensiv og operasjon, noen skoler har det som master og noen ikke, men faginnhold, tittel, arbeidsoppgaver etter endt utdanning og lønn er det samme
 4. En jordmor har bachelorgrad i sykepleie og 2 års videreutdanning til jordmor eller master i jordmorfag. Jordmor har kompetanse til å følge kvinner trygt gjennom svangerskapet. Det er ikke alltid like lett å vite hva man burde lure på som gravid, hva som er normalt eller hva man har i vente
 5. Jordmorfag master 2 år - utvekslingsmuligheter Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Mer informasjon om studieopphold i utlandet
 6. Jordmor-master blir født på Kjeller Artikkeltags. Lokale nyheter; Av Helle Karterud. Publisert: 11. januar 2015, kl. 16:36 Sist oppdatert: 11. januar 2015, kl. 16:43. Artikkelen er over 5 år gammel Svangerskapet har vart lenge. Men mandag er Høgskolen på.
 7. Master i klinisk sykepleie Dette er et tilbud til sykepleiere som vil videreutvikle sin kompetanse, og gir muligheten for å jobbe med fagutvikling i klinisk virksomhet, ledelse og forskning. Mastergraden gir stor valgfrihet til å velge et fordypningsemne på 30 studiepoeng

Master i jordmorfag, kull 2014, feiret avsluttende eksamen på Nøtterøy i juni. Dette er det første uteksaminerte kullet i Norden Jordmorutdanningen var den første formelle utdanning for kvinner i Norge. Fra hjelpekone til læredatter. De eldste norske lovene inneholdt bestemmelser om at kvinner skulle være til stede ved enhver kones sengeferd, det var til og med straffbart å forlate en medsøster i barnsnød Kontakt autorisasjon og spesialistutdanning: E-post: godkjenning@helsedir.no Tlf. (+47) 21 52 97 00 Telefontid mandag til fredag: 09.30-11.30 . Kundesenteret er stengt fredag 6. november Master i jordmor. Bla i. Utgivelsesdato Forfattere Titler Emneord Dokumenttyper Tidsskrifter. Søk i denne samlingen: Søk Nye registreringer. The effects of training skilled birth attendants in newborn resuscitation in Tanzania. A literature review. .

En jordmor i Tynset bruker hørerør for å lytte til fosteret tilstand og plassering i magen. Bildet er tatt i 1990. (Foto: Utdanningen er nå en videreutdanning, eller en master du tar etter en bachelor i sykepleie. Det er mer vitenskapelig innhold enn tidligere,. Mastergrad kan du oppnå etter å ha fullført studieprogram på høgare grads nivå. Dei fleste masterprogramma er toårige og byggjer på den faglege fordjupinga frå bachelorgraden

Jordmors selvstendige funksjon i normale svangerskaps- og fødselsforløp, og jordmors bidrag i teamarbeidet ved avvik og komplikasjoner, Liv Merete Reinar, jordmor, Master of science in primary care, forskningsleder ved Seksjon for primærhelsetjenesten, Folkehelseinstituttet Har en master i verdibasert ledelse, med særkompetanse på tilrettelegging for gravide/arbeid/ledelse. Marianne Lønning Formodalen har vært jordmor siden 2018 og er ammeveileder. Tidligere jobbet 10 år som sykepleier på akuttmottaket ved Drammen sykehus

Jordmor|Fødsel × Master thesis × 15 results Mestring av hverdagen med bekkenleddsmerter starter fra sofaen: En fenomenologisk, hermeneutisk studie med fokus på opplevelser og erfaringer med å leve med bekkenleddsmerter Jordmorfag, master Utvekslingssemester 3. semester (12 uker i utlandet: 8 uker praksis og 4 uker teori) Opplegg for utvekslingen Som student ved UiS har du mulighet til å ta deler av utdanningen din i utlandet, uten å tape tid i studiet ditt. Det helsevitenskapelige fakultet oppfordrer alle studenter til å dra på utveksling. Du får nye faglige erfaringer, et internasjonalt nettverk, nye. På jordemoderuddannelsen får du viden om graviditet, fødsel og tiden med et nyfødt barn. Du lærer at vejlede om og at yde omsorg og behandling i hele familiedannelsesprocessen - Kanskje et av de beste øyeblikkene ved å være jordmor er på fødestua, når du ser det nyfødte barnet som bare folder seg ut. Det er øyeblikket som ikke kan beskrives med ord, forteller Lilleengen. Høgskolen i Buskerud og Vestfold var den første institusjonen som fikk master i jordmorfag høsten 2012 Gjelder for 2-årig master i samfunnsøkonomi, 2-årig master i finansiell økonomi, og 5-årig master i samfunnsøkonomi. Levere masteroppgaven. Oppgave leveres digitalt i Inspera Assessment, hvor innleveringen fungerer som andre digitale eksamener ved NTNU; Sjekk også emnet i Blackboard for eventuell informasjon

Les også: Slik blir lønnen din HELSE Kommune og fylkeskommune: Leder: 608.400 Administrerende direktør: 1.034.400 Lege: 736.800 Psykolog: 502.800 Spesialsykepleier: 460.800 Sykepleier: 403.200 Bioingeniør: 393.600 Radiograf, Audiograf: 396.000 Fysioterapeut, Ergoterapeut: 382.800 Sosionom, Barnevernspedagog,Vernepleier: 403.200 Legesekretær: 320.400 Hjelpepleier: 357.600 Håndverker: 342. Da er master i avansert klinisk allmennsykepleie det du bør velge; Master i jordmorfag: Drømmer du om å bli jordmor? USN tilbyr også en master i jordmorfag; Master i helsesykepleie: Fra høsten 2021 kan du starte på en master i helsesykepleie hos oss Det er få yrker i verden som oppleves like givende som det å være jordmor. Jordmødre sørger for hjelp, veiledning og støtte til kvinner og deres familier gjennom graviditeten, under fødselen og i tiden etter fødselen. Som jordmor vil du ta del i og være med å forme en av livets viktigste opplevelser. For å kunne gjøre denne jobben på best mulig måte, bør du ha kunnskap om. Hva bør jeg tjene? Det er viktig å forhandle startlønn når du skal inn i din første jobb. NITO viser deg hva du bør tjene som nyutdannet bachelor eller master i ingeniør- eller teknologfag 24. april ble Norsk Sykepleierforbund (NSF) enig med Spekter om lønnsoppgjøret for sykehusene. Nye minstelønnssatser. Spekter og NSF er enige om nye minstelønnssatser som øker med mellom 2 og 4,4 prosent

Spesialsykepleier/jordmor i privat sykehus (2014) 45.000,-50. Journalist/informasjonsarbeider i radio- og TV 44.900,-51. Forsker på universitet (tall fra 2014) 44.800,-52. Operatører i kraftforsyning 43.800,-53. Spesialsykepleier og jordmor i kommunen 43.700,-54. Yrkesfaglærer og faglærer i videregående skole 43.200,-55 Anne Kaasen er førsteamanuensis og jordmor ved Oslo Met. Mette Ness Hansen er master i folkehelsevitenskap og jordmor ved Nasjonal kompetansetjeneste for amming. Tine Schauer Eri er førsteamanuensis og jordmor ved Oslo Met. Mennesket er den eneste primaten som trenger og ønsker hjelp under fødselen Kartlegging av hjemmebesøk av jordmor i kommune Nessa, Elisabeth Hausken ( Master thesis , 2017 ) Bakgrunn: Barselomsorgen i Norge har endret seg over tid med stadig kortere opphold på barselavdeling

Utdanningen har nå fått sin første stipendiat, som jobber 25 prosent som vanlig jordmor på sykehus og 75 prosent som stipendiat. Et praktisk yrke. De nyutdannede jordmødrene som har tatt videreutdanningen på HiOA, er ikke så sikker på om det er nødvendig med master Jeg har sjekket endel poenggrenser for ulike videreutdanninger og man må generelt ha ganske gode karakterer for å komme inn på både anestesi, jordmor og intensiv. Jeg vet ikke om det er et krav å ha C i snitt, men jeg tror generelt at man må ha en god del høyere enn C for å ha sjangs til å komme inn på en videreutdanning Med en master i grunnskolelærerutdanning har du også innsikt i vitenskapelige metoder og kan forstå og ta i bruk relevant forskning i det lokale utviklingsarbeidet. Jobbmuligheter. Etter endte studier vil du bli grunnskolelærer med lektorkompetanse rettet mot 1.-7. trinn i grunnskolen Les denne saken på UiOs nettsider. RESET. Resultat: Kalkulatorens funksjon: 1. Regne ut gjennomsnitt i tallrommet 5-1 (A-E) for bokstavkarakterer

Vår organisasjonsmodell - Organisasjon - Om oss

Ta en master i jordmorfag ved OsloMet

 1. Jordmor på tidlig hjemmebesøk etter fødsel - en realitet? Aas, Berit ; Rotvold, Wenche ( Master thesis , 2019 ) Bakgrunn: Barselomsorgen er i stadig endring og har i flere år blitt gradvis redusert fra en gjennomsnittlig ligge tid på barselavdelingen på 4,1 døgn i 1999 til 2.8 døgn i 2017
 2. VII ABSTRACT The aim of the study was to bring up health personells thoughts about and experiences with their role as purveyors of early health information to expectant and new parents. This to promote development of preferred sleeping positioning and scull asymmetry, as well as to highlight their experiences of th
 3. Kombinasjonen av en yrkesfaglig kompetanse som jordmor, og akademisk grad, skal kunne gi den enkelte kandidat (student) mulighet til å lede og utvikle jordmorfaget
 4. Master of Applied Computer Science with Specialization in Software Integration, deltid Master of Human-Computer Interaction Studier innen kommunikasjon, design, film og medier
 5. Studievalg.no - alt om STUDIER, SKOLER, YRKER og STUDIESTEDE
 6. Jordmor: 411: 569 028: 3,5 % 582 120 : 3,3 % 36 : 8,8 % 9,8 % 18,4 %: Stillinger med krav om mastergrad: 557: 568 680 * 577 560 * 117 : 21,0 % * * Fagleder i kap. 4 (kode 7453) 2 520: 534 324: 1,7 % 548 364 : 1,8 %-97 -3,8 % 7,5 % 15,4 %: Leder i kap. 4 (kode 7451) 3 814: 558 948 * 569 040 *-1 076 -28,2 % * * Leder i kap. 3 (kode 9454) 6 112.
 7. Jordmor siden 2013, Rikshospitalet. Master i jordmorfag, 2015. Kunnskapsbasert praksis 2009. Erfaring fra fødeavdeling i Tanzania. Ultralydstudent. Agnete Lossius. Jordmor siden 1991, Rikshospitalet. Akupunktur-utdanning for jordmødre, 2002. Ultralydutdanning 2014- gjør screeningultralyd på poliklinikken

Jordmorutdanning utdanning

Nei, Vestfold har jordmprutdanning, de har jo fått Master i jordmorfag. Jeg håper å komme inne der etter færrest mulig år med praksis, da det virkelig er jordmor jeg vil bli Ferdig med grunnstudiet nå i juni Jordmor Videreutdanning for sykepleiere - Jordmor Er du sykepleier, sykepleierstudent eller vurderer å bli sykepleier? Da har du (28) tar en master i kung fu ved Wuhan Sports University i Kina. Hele graden foregår på kinesisk og hun trener i opp til 22 timer i uken Sykepleier, Jordmor, master i familieterapi. Oslo trudeaarnes@hotmail.com. 974 07 773. Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi (IKST), Torggata 9a, 0181 Oslo www.sexologi.no. Tar imot pasienter: Ja Henvisning: Ikke nødvendig Rådgivning/terapi: 15 års full tidserfaring i terapi ift seksuelle problemer

Forside | Bergen AkupunkturklinikkEldre gravide tema på God morgen Norge i dag - NyhetsarkivOslo jordmor og kvinnesenter | Gynekolog, Jordmor

Jordmor utdanning.n

Lukk meny Cookies For å gjere nettsidene våre best mogleg, brukar vi informasjonskapslar (cookies). I personvernerklæringa vår kan du lese om korleis vi brukar dei og gjere om på valet ditt Opptak til studiene ved UiO. Bachelor, master, enkeltemner - De med master har mer kompetanse enn de med videreutdanning, og derfor skal de ha mastertillegg, mener han. - Slik burde praksis være for alle spesialiteter med master, når Vestre Viken har en uttalt strategi om å skape et attraktivt arbeidsmiljø med høy kompetanse for å bedre kvaliteten og pasientsikkerheten Jordmor: Bachelor i sykepleie + ett års praksis: 2 år heltid (120 stp.) Videreutdanning: Kontaktlærerstudium : 1 semester deltid: Videreutdanning: Kreativ kommunikasjon: Studiet er utviklet etter ønske fra Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL). Opptaket vil bli foretatt av Høgskolen i Akershus i samarbeid med Arbeidssamvirkenes. Materials Science and Nanotechnology (master's two years) Modellering og dataanalyse (master - to år) Molekylær biovitenskap (master - to år) Molekylærbiologi og biologisk kjemi (bachelor) Network and System Administration (master's two years) Psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer (master - erfaringsbasert

Nytt fra akademia: Ny master i jordmorfag

TENÅRINGSSVANGERSKAPET En kvalitativ studie om opplevelser i svangerskapet, og møtet med jordmor. Master thesis, University of Oslo, 2014: dc.identifier.uri: De tenåringsgravide ønsket å bli tatt på alvor og ha en god dialog med jordmor og lege, i tillegg til den fysiske undersøkelsen Master påbygning Er du allerede autorisert jordmor, kan du søke innpassing av tidligere jordmorutdanning for å oppnå graden master i jordmorfag. Masterprogrammet gir ferdige kandidater økt kompetanse til å videreutvikle sin praksis gjennom kritisk og innovativ tenking

8209 JORDMOR 5 8103 KONSERVATOR 5 8451 LEDER KAP. 5 5 8527 LEGE 5 8293 MASKINIST 5 Personlig ordning, se HTA 8392 PREST 5 8470 PSYKOLOG 5 8564 RADIOGRAF 5 8530 RÅDGIVER 5 8112 SPESIALBIBLIOTEKAR 5 8301 TANNLEGE 5 8711 UTDANNINGSSTILL. M.M. 5 8533 VETERINÆR 5 Andre stillingskoder som også rapporteres til PAI 7706 AVTALELEGE Med basistilskudd. Hei! Jeg er en jente på 36 år, med tre barn i alderen 1 til 5 år. Jeg er utdannet siviløkonom med en godt betalt og trygg jobb, men jeg føler at jeg har havnet på feil hylle i arbeidslivet, og angrer på det valget jeg tok da jeg utdannet meg. Etter at jeg fikk barn har jeg drømt om å bli jordmor...

Jeg er sykepleier og jordmor

Universitetet i Stavanger - Jordmorfag, master

Valg av skole, studie og yrke. Studier 3.801 studier Skoler 2.900 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 338 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tip Jordmors opplevelser etter traumatiske fødsler. Abstract. Hensikt: Hensikten med studien er å utforske hvilke opplevelser jordmødre har i etterkant av en traumatisk fødsel. HV - Master i Jordmorfag; Date 2016. Author. Husøy, Ragnhild. Høye, Hilde Moi. Show full item record Ny master i helsesøsterfag. jordmor og universitetslektor på Institutt for helsefag. Unik rolle. Den norske helsesøsteren er unik i internasjonal sammenheng. Hun eller han (det finnes fem mannlige helsesøstre i Norge i dag, ifølge Khronos artikkel om helsesøstre gjennom 70 år) er spesialist på barn og unges helse

Jordmorfag - Høgskulen på Vestlande

Her kan du sjekke lønna i ditt yrke - SS

- Vi visste at norske kvinner er vikinger

Om jordmorfag - Master i jordmorfag - Trondheim - NTN

Klasseledelse, klassemiljø og elevinnflytelse En kvantitativ og representativ studie blant norske elever i 9. og 10. klasse. Espen Roland Masteroppgave i pedagogik UiA er Sørlandets ledende utdannings- og forskningsinstitusjon. 13 000 studenter og 1 400 ansatte i Kristiansand og Grimstad. 47 master- og 47 bachelorprogram ansvarlig jordmor/ lege oppover i systemet og tilsyn fra lege bør beholdes. ONEWS skal ikke brukes i aktiv fødsel, dvs. etter at partogrammet er åpnet. Dette fordi vitale parametere naturlig vil bli påvirket når kvinnen har sterke smerter/rier. ONEWS kan brukes i latensfase med sjeldne rier Målsettingen med nettsidene til det regionale fagnettverket er at helsearbeidere i Helse Nord skal ha en arena hvor vi kan dele, utforme og publisere kunnskap om utfordringene knyttet til oppfølging av nyfødte barn og deres foreldre i vår region. Helsenord logo https://helse-nord.no/ For å kunne nå målsettingen med nettverket må vi Favne kjeden av aktører som møter den gravid Om Jordmor Maren. Maren er nyutdannet jordmor i år ( 2020) med en fersk master i jordmorfaget. Hun er en blid jente fra Stavanger med interesse for både svangerskap, fødsel og tiden etter fødsel. Hun har allerede fått erfaring med å ta celleprøver og å sette inn spriral. Du kan bestille time hos en av oss på nettsiden her

Jordmorfag - påbygging til master - OsloMe

Om oss – presentasjon av IEK | Institutt for Empatisk

Jordmorfag (påbygging) - Universitetet i Sørøst-Norg

Master i folkehelse: Tidenes bratteste læringskurve. Det er nettopp disse to utenlandsoppholdene som mer enn noe annet har bidratt til at jeg tok en master og er stipendiat i dag, for jeg fikk veldig lyst til å løfte blikket. doktorgrad · jordmor · jubileum · master i folkehelse Master's degree Jordmor. 2017-2018. Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Bachelor Sykepleiestudier - Bachelor. 2010-2014. Se hele profilen til Kari Mette. Se hvilke felles kjente dere har Bli introdusert Kontakt Kari Mette direkte Bli med for å se hele.

Jordmorforbundet
 • Zentralmensa mainz.
 • Sympatex sko.
 • Hobbybutikk.
 • Convert from cubic feet to cubic meter.
 • Drammen dyreklinikk priser.
 • Feire bursdag.
 • The gathering hylle regler.
 • Windows 10 xbox 360 controller not recognized.
 • Frederick windsor.
 • Smart tv test 2017.
 • Ålesund storsenter parkering.
 • Månedlig rente.
 • Ellen ten damme & magpie orchestra.
 • Grabbarna grus wiki.
 • Byporten legesenter priser.
 • Julenissen film 2.
 • Mycket kraftigt luftgevär.
 • Dyrlege åpent lørdag.
 • Plitvice national park.
 • Frossen spinat med fløde.
 • Problemstilling norsk engelsk.
 • Ansa danmark tannlege.
 • Zelda fitzgerald bücher.
 • Bimeks telefon fiyatları.
 • Tebe oldtidsby.
 • Gjennomsnittsvekt menn norge 2014.
 • Dji oslo store.
 • Hva er konjugatsetningen.
 • Blackberry fruit.
 • Bikubå dans.
 • Uber norge lovlig 2018.
 • Nordea filialer oslo.
 • Bærekraftig havbruksnæring.
 • Panacur katt.
 • Michelin stjerne trondheim.
 • Drew barrymore.
 • Ferdigblandet mme.
 • Prince royce el amor que perdimos.
 • Vårløk tilberedning.
 • Gta bilder zum ausmalen.
 • Sugardaters de.