Home

Lutzgran

lutzgran - Store norske leksiko

forskjell på sitkagran og lutzgran, selv for erfarne forskere. I Fremmedartslista 2018 har de derfor fått en felles risikokategori, og vi skiller ikke på disse to artene i Forskningskampanjen heller. Til forskjell fra vanlig gran, har sitkagran/lutzgran blågrønne nåler og mindre kongler. KJENNETEGN tore trær som kan bli opptil 40 meter. Sitkagran, Picea sitchensis, og lutzgran, Picea x lutzii (hybriden mellom sitkagran og kvitgran Picea glauca), kan være vanskelig å skille fra hverandre og det er ofte uklart hva som er plantet. I risikovurderinga til Artsdatabanken er derfor sitkagran og lutzgran behandla samlet, og i arealstatistikken er talla for de to artene særs usikre Plantefelt med sitkagran og hybriden lutzgran dekker 55 000 hektar, mens contorta dekker 8000 hektar. I europeisk sammenheng utgjør det norske arealet med sitkagran cirka fire prosent av det totale arealet med plantet sitkagran i Nordvest-Europa, som er på 1,2 millioner hektar Sitkagran (Picea sitchensis) er en art i slekten gran i furufamilien.Treet har navnet sitt fra Sitka, den fjerde største byen i delstaten Alaska.Arten ble introdusert til Norge for mer enn hundre år siden. Arten var lenge populær, men den er nå ikke lenger ønsket av myndighetene. Det er ikke lov å utplante arten i Norge uten spesiell tillatelse fra myndighetene

Kryssordkongen fant 2 mulige svar til kryssordhintet lutzgran. Søk blandt mange hint og løsningsforslag på kryssordkongen.n De fremmede treslagene, sitkagran Picea sitchensis og lutzgran Picea × lutzii, er brukt i skogplanting langs kysten nord til Troms. Omkring 500 000 dekar er tilplantet med sitkagran, mens lutzgran dekker cirka 50 000 dekar Viss lutzgran er brukt, ønskjer vi å få opplyst litt nærare lokalitetar treslaget er bruka på og kva tid det blei planta. Viss det er tale om mange lokalitetar, er det dei eldste lokalitetane som er mest interessante. Då er det viktigare for oss å få greie på dei enn at det går lang tid før de kan svare

lutzgran - substantiv hybrid mellom sitkagran og hvitgran, særlig plantet i Nord-Norg Å sortere sitkagran, lutzgran og kvitgran er ikkje berre enkelt. Dette er eit aktuelt tema for å finne ut om lutzgran spreier seg slik som ein ser sitkagrana kan, og då er det jo småplanter ein gjerne vil bestemme, før problemet er for stort. Elles er det vel ein mogleg problematikk at lutzgrana har tilbakekryssing med foreldreartane Lutzgran Art: Lutzgran (Picea ×lutzii) Alle aktiviteter Amfibium og krypdyr BEKKIS Bilder og video av dyr Dafniejakten Dyreobservasjoner Fenologi Fisk i ferskvatn Fisk og fangst i saltvatn Fremmede arter Fuglene våre Fugler og fuglekasser Fugler ved foringsplassen Følg et tre gjennom årstidene Har du sett piggsvin Naturvernere tapte mot lutzgran i Sortland. Miljødirektoratet har i et endelig vedtak besluttet at Oddvar Brenna får lov til å plante ut lutzgran på sin eiendom i Sortland kommune. De mente også at lutzgran kan ha negativ virkning for andre arter, som rype, hare og elvemusling

Åpning av kai for tømmer av sitka og lutzgran. Johs. Bjørndal-30. oktober 2020. 0. Åpning av nye tømmerkaier har det vært mange av de siste årene Lutzgran er en krysning mellom sitkagran og kvitgran som naturlig forekommer i Canada og Alaska. om treslaget er en krysning, så har det evne til å formere seg med frø. Artsdatabanken har i Fremmedartslista 2018 gjort en samlet vurdering av sitkagran og hybriden lutzgran. Begge disse treslagene er plassert i kategorien svært høy risiko (SE) Åpning av kai for tømmer av sitka og lutzgran. Norsk Skogbruk. 30.10.2020. Johs. Bjørndal. Åpning av nye tømmerkaier har det vært mange av de siste årene. Nå var turen kommet til Risøyhamn tømmerkai på Andøya. - Dette var skamkjekt, sa Olaug Bollestad, med vanlig entusiasme Sitkagran og lutzgran utgjør ca. 500 000 dekar eller nærmere 70% av samlet areal med eksotiske treslag innenlands. Gjennomsnittlig binding i utenlandske treslag i kulturfelter plantet i Norge ligger på ca. 3,5 tonn C/ha/år eller totalt 900 000 tonn CO2 per år Lutzgran eller Lutsigran er en hybrid (Picea glauca x Picea sitchensis, av noen også uriktig kalt Picea lutzi) i granslekten, mellom kvitgran (Picea glauca) og sitkagran (Picea sitchensis). 13 relasjoner

Fremmedartsbasen 2018 - lutzgran

Lutzgran er en krysning mellom sitkagran og kvitgran, og arten brukes en del på kysten av Trøndelag, Nordland og litt i Troms. Spredte plantefelt kan også forekomme i andre fylke. Utplantingen startet rundt 1960. Den har egenskaper som ligger et sted mellom vanlig gran og sitkagran. Den ligner visuelt noe mer på vanlig gran Lær definisjonen av Lutzgran. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene Lutzgran i den store norsk bokmål samlingen I Norge er både sitkagran og lutzgran utbredt langs kysten. Treslagene kommer opprinnelig fra Alaska og hører ikke hjemme i norsk natur

Lutzgran må risikovurderes på nytt. Publisert 22.09.2015. Vi mener oppdatert kunnskap tilsier at lutzgran må være plassert i feil risikokategori, og ettersom det er en art som er svært viktig for forvaltningen ber vi Klima- og miljødepartementet anmode om en ny vurdering Lutzgran er en krysning mellom sitkagran og kvitgran som naturlig forekommer i Canada og Alaska. om treslaget er en krysning, så har det evne til å formere seg med frø. Ifølge Kunnskapsstatus for spredning og effekter av fremmede bartrær på biologisk mangfold (DN-utredning 8-2012) kan bartræ Lutzgran er en krysning mellom sitkagran og hvitgran og er ekstremt lik sitkagrana. Hyriden forekommer naturlige i vestlige deler av Nord-Amerka. Denne tåler kulde bedre enn sitkagran og er i Norge plantet mest nordpå, hovedsakelig i Nordland. Å skille lutzgran fra sitkagran kan være svært utfordrende, og det kan derfor være store mørketall hva gjelder spredning av lutzgran i norsk natur

For oversettelse av ordet LUTZGRAN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok. Ordspill. Scrabble er et ordspill der to til fire spillere scorer poeng ved å plassere brikkene, hvorav hver har en enkelt bokstav, på spillebrettet som er delt inn i et 15×15 rutenett av firkanter Åpning av kai for tømmer av sitka og lutzgran. By. Johs. Bjørndal - 30. oktober 2020. Hans Benjaminsen, eier av den nye tømmerkaia i Risøyhamn sa at tilskuddet fra staten var helt avgjørende for at bedriften hans gikk i gang å bygge en ny flerbrukshavn

I 2018 er sitkagran Picea sitchensis og lutzgran Picea ×lutzii vurderte samla. Datagrunnlaget er rett og slett for usikkert til at artane kan vurderast kvar for seg På denne tiden ble edelgran også plantet på Meheia utenfor Kongsberg, og lerk ble innført til Nordmøre ca. år 1800. En rekke utenlandske treslag er prøvd med varierende hell i Norge, men de mest utprøvde har vært sitkagran, kontortafuru (vrifuru), lutzgran (krysning mellom hvitgran og sitkagran), fjelledelgran, europeisk og sibirsk lerk Volumet av sitkagran, lutzgran og andre fremmede treslag har derimot gått sterkt tilbake, og skyldes nok de restriktive holdningene som har vært til disse treslagene», sier Hjorth. Fortsatt er det stykke igjen før nivået er på høyde med 1970- og 1980-tallet

Lutzigran - Wikipedi

Lutzgran er oppført på fremmedartslista med svært høg risiko (SE) som følge av stor evne til spredning og betydelig negativ påvirkning på norsk natur. Større volum. Det er med andre ord ikke et urørt område skogen ble avvirket, men mer snakk om å plante ny skog på samme området hvor det sto en gammel skog Sammendrag. To grunneiere i har søkt om utplanting av lutzgran på eiendommene 39/55 i Sortland kommune og 78/4 i Hadsel kommune. Fylkesmannen i Nordland kontaktet Ecofact for å bestille en naturfaglig verdivurdering av høgstaudebjørkeskogen i områdene Dette var skamkjekt sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad då ho denne veka opna Risøyhamn Tømmerkai i Nordland. I talen sin understreka ho skogen sin positive verknad på klima, og sa at dei utanlandske treslaga som var planta under skogreisinga også var viktige i så måte. Vi har laga ein bildereportasje frå opninga.Tekst og foto Samlet sett tyder Flø sine resultater på at granbarkbillen vil kunne angripe og drepe sitka- og lutzgran i Norge. Disse funnene er viktige for forvaltning av sitka- og lutzgran i Europa, men har også betydning dersom granbarkbillen skulle etablere seg i Nord-Amerika hvor sitka- og lutzgran har sitt naturlige utbredelsesområde I perioden fra 1950-1990 ble det reist 2,9 millioner dekar skog i Norge. 800 000 dekar ble plantet med utenlandske treslag som sitka- og lutzgran, vrifuru og ulike lerkearter. Treslagene er i hovedsak benyttet i skogreisingsområdene langs kysten fra Agder til Troms, og noe vrifuru i høyereliggende områder på Østlandet

-Lutzgran vil vokse fortere og dermed binde mer CO2 enn alternative treslag. Bruk av lutzgran er derfor viktig for å begrense global oppvarming, sier Inger Grete Hansen i sin anke til Fylkesmannen i Nordland. Dette er et av hennes sterkeste argument for å få tillatelse til planting av nettopp lutz, i stedet for vanlig gran Volumet av sitkagran, lutzgran og andre fremmede treslag har derimot gått sterkt tilbake, og skyldes nok de restriktive holdningene som har vært til disse treslagene, sier Hjort. Les også: Fire av ti trær i Norge er ikke forsikret mot skogbrann Sitka- og lutzgran produserer 50 -100 % mer enn vanlig norsk gran. Skogreisingsskogen i Nordland har et langsiktig avvirkningspotensial på omkring 0,5 mill m3, av dette utgjør sitka- og lutzgran ca. 130 000 m3. (Bernt-Håvard Øyen, Skogforsk, 2005) Sitka- og lutzgran er godkjent som konstruksjonsvirke

Fremmedartsbasen 2018 - sitkagra

Denne helga er det en landsomfattende aksjon for å fjerne blant annet sitkagran, lutzgran og andre fremmede treslag fra norsk natur Sitkagran, lutzgran, edelgran, europalerk og vrifuru. De høres kanskje snille og greie ut, men slipper du dem løs i norsk natur kan de oppføre seg som de rene pøbler. Om de får muligheten tar de seg til rette og breier seg utover, og fortrenger de insekter, fugler, planter og trær som hører hjemme der. Selv den vanlig grana ka

lutzgran, engelmannsgran (Picea engelmannii), fjelledelgran (Abies lasiocarpa), nordmannsedelgran (Abies nordmanniana) og sibirlerk (Larix sibirica. 70 søknader er innvilget, mens syv ble avslått, herav én søknad om sitkagran og seks søknader om lutzgran. Fylkesmannen i Nordland har behandlet 65 søknader, mens fylkesmennene Det mest utbredte utenlandske treslaget er sitkagran (inkludert lutzgran (Picea glauca x sitchensis)), etterfulgt av edelgran (Abies sp.), contorta (Pinus contorta), lerk (Larix sp.), platanlønn (Acer pseudoplatanus) og andre bartrearter som buskfuru (Pinus mugo) og hemlokk (Tsuga sp.) (Øyen et al. 2009) Lutzgran er vurdert til lav risiko (LO) i Norsk svarteliste, men våre funn indikerer at også lutzgran sprer og etablerer seg utenfor plantefelt som sitkagran på Vestlandet. Våre kartlagte granforekomster innenfor 2x2 km-rutene overlappet til dels dårlig med kartet ove

sitkagran - Store norske leksiko

Lutzgran: Bodø-mannen Jan Holst-Løkås for ja til å sette ut 2500 planter til produksjon av juletrær. Av Magnar Johansen. Publisert: 22. juli 2017, kl. 06:30 Sist oppdatert: 22. juli 2017, kl. 06:30. Artikkelen er over 3 år gammel Jan Holst Løkås får plante 2500. Forsvarer både planting og fjerning av pøbelgran Det mest fornuftige er fortsatt planting, men også bekjemping av sitkagran, mener skognæringen Læs om Lutz-Gran i Naturbasen - Danmarks Nationale Artsportal. Her er billeder, udbredelseskort, observationer, levesteder, rødliste og meget mere Lær definisjonen av lutter øre. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene lutter øre i den store norsk bokmål samlingen

Du er her: Hjem / Siste skogkurspod før jul Siste skogkurspod før jul. Hvorfor bruker vi utenlandske treslag i Norge; - er ikke de stedegne trærne gode nok? I denne podkasten får du høre hvorfor treslag som sitkagran, lutzgran og vrifuru har blitt populære treslag, særlig langs kysten (lutzgran) til skogproduksjon. Vedtak Arild Jakobsen gis med dette tillatelse til utsettelse av 6000 lutzgran til skogproduksjon på gnr. 10 bnr. 2 i Hadsel kommune, på områder avmerket på kart vedlagt søknad. Tillatelsen er gitt med hjemmel i Forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål, jf. naturmangfoldloven § 30 Tysdag 22. september kl. 10.45 vil statsråd Olaug Bollestad kome til Risøyhamn på Andøy i Nordland for å opne ein tømmerkai i ei ny fleirbrukshavn like ved hurtigrutekaia.Tekst og foto: Helge Kårstad Ordførar Knut Nordmo er glad for at statsråden vitjar Andøy kommune denne dagen, der fleire andre møter også står på programmet

Samla vurdering av sitkagran og lutzgran

Vestlandsk sitkagran vokser best i Europ

 1. (lutzgran) til skogproduksjon. Vedtak Magnar Svandal gis med dette tillatelse til utsettelse av 1500 lutzgran til skogproduksjon på gnr. 24 bnr. 1 i Andøy kommune, på område avmerket på kart vedlagt søknad. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål, jf. naturmangfoldloven § 30
 2. Sitka- og lutzgran er produksjonstreslag som plantes. Hvor tett disse skal plantes bestemmes av offentlige regler for produksjonsskogbruket. Dermed bestemmes også hvor mye lys som vil nå bakken når trærne vokser til. Formålet med planteregler er å sikre god produksjon av trær med god kvalitet, på tilgjengelig areal
 3. Kunde_INFO nr 5 - Mai 2014 . Proveniensanbefalinger for sitka-og lutzgran revidert av Tore Skrøppa, Skog og landskap . Sitkagran har sin utbredelse langs i et smalt belte langs Stillehavskysten av Nord-Amerika fr

Sitkagran - Wikipedi

(lutzgran) til skogproduksjon. Vedtak Ivar Skogstad gis med dette tillatelse til utsettelse av 1000 lutzgran til skogproduksjon på gnr. 26 bnr. 19 i Andøy kommune, på område avmerket på kart vedlagt søknad. Tillatelsen er gitt med hjemmel i Forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål, jf. naturmangfoldloven § 30 • Lutzgran skil seg frå sitkagran set færre og sjeldnare kongler enn sitkagran • Den verna delen av Andmyran, (Skogvoll naturreservat) ligg nær 10 km unna • NINA rapporten 1231 syner at spreiing av lutzgran i Vesterålen skjer mest til forstyrra mark og nær morbestand. Den gjev ikkje grunn til å hevde at lutzgran etablerer seg på my dårlig kunnskapsgrunnlag (lutzgran, lerk, balsamedelgran, douglasgran, grønnor). DNA-analyser av sitkagran, lutzgran og hvitgran. Norsk botanisk forening, WWF, SABIMA, Naturvernforbundet Nasjonalt Fremmede bartrær 330 000 Nasjonal dugnadsdag i september mot fremmede bartrær. Oppfølging fra dugnader/kartleggingskurs 2015 Picea × lutzii - Lutzgran : Ringve Botanical Garden - NTNU University Museum, Trondheim, Norwa Hybridgran (Picea × lutzii) [1] eller lutzigran [2] är en trädart som beskrevs av Elbert Luther Little.Hybridgranen ingår i släktet granar, och familjen tallväxter. [1] Den är en naturligt förekommande hybrid mellan sitkagran och vitgran. [3] [4]Arten förekommer tillfälligt i Sverige, men reproducerar sig inte. [1] Den finns odlad i Norge (5 000 ha) i kustområden [5] [6], men får.

Lutzgran - kryssordkongen

 1. Samlet sett tyder Flø sine resultater på at granbarkbillen vil kunne angripe og drepe sitka- og lutzgran i Norge. Disse funnene er viktige for forvaltning av sitka- og lutzgran i Europa, men har også betydning dersom granbarkbillen skulle etablere seg i Nord-Amerika hvor sitka- og lutzgran har sitt naturlige utbredelsesområde
 2. Det er derfor ikke bare de utenlandske treslagene sitkagran og lutzgran som opptrer pøblete. Også norsk gran fortrenger naturen. NOF er derfor klar på at utplantet granskog i nord og vest er å anse som en fremmed art der den ikke har naturlig tilhold. Omfattende virkning på fuglefaunaen
 3. Ifølgje lista utgjer sitka- og lutzgran «svært høy risiko» for norsk natur, fordi treslaga har «stort invasjonspotensiale, og høy økologisk effekt». Regjeringa har ei målsetjing om å stanse planting av svartelista artar som sitkagran
 4. Men ein har også lutzgran, kryssinga mellom sitkagran og kvitgran som ein moglegheit. Der blir det lett komplisert. Dette skuldast at sitkagran og lutzgran kryssar lett. Står det kvitgran ikkje så langt unna sitkagran, må ein difor ta høgde for at frøet gir lutzgran sjølv om ein plukker kongla på sitkagran

Disse fremmede treslagene kan invadere og påvirke norsk natu

Sitka/lutzgran 50 000 dekar Lutzgran=kvitgran x sitkagran . Skogproduksjon og aktivitet (1) • LoVe er det skogbruksdistriktet i Nordland som har størst skogreist areal • LoVe har halvparten av all sitka-/lutzgran som er plantet i Nordlan Sitkagran og Lutzgran brukes på arealer der det ikke er egnede lokale forhold for norsk gran, særlig fordi det er vind- og saltpåvirkning, eller på områder der Sitkagran og Lutzgran gir betydelig bedre produksjon enn norsk gran. Også andre utenlandske treslag er supplement til våre hjemlige treslag. Om Skognæringa kys

Spørsmål om bruk av lutzgran - naturvernforbundet

Forklaring til tabellen. Botanisk navn er det offisielle botaniske navnet til planten, med utgangspunkt i navngivningen til Kew Science.. Norsk navn er en uformell norsk betegnelse. Jeg tar i størst mulig grad offisielle og utbredte navn. Navnesorter og former gis samme navn som arten de tilhører Sitkagran (Picea sitchensis) är en trädart i gransläktet som ursprungligen kommer från Stillahavskusten i Nordamerika (från Kalifornien till Alaska). På Vancouverön finns det sitkagranar som är över 90 meter höga, och historiskt har det funnits träd på upp mot 100 meter, vilket gör den till den högsta granen. Den föredrar fuktigt kustklimat och har fått sitt namn från orten. Når det gjelder Sitkagran og Lutzgran, anbefales en planteavstand under 2 m. D.v.s. mer enn 250 pl/daa . Suppleringsplanting og kontroll. Etter planting kan vi få avgang p.g.a. insekter, ugras, frost, tørke, smågnagere, sopp m.m. Kontroller plantefeltet jevnlig og senest 2 år etter planting Det heter seg derfor at «grana går til Rana», som ligger sør for Saltfjellet. I mange kommuner i Nord-Norge ble og blir det plantet ut fremmede granarter (sitkagran eller lutzgran) med tanke på framtidig hogst, mens det noen steder i Finnmark finnes viltvoksende grantrær av underarten sibirgran, som har kommet østfra

Kan vi forebygge introduksjon av fremmede insekter iDisse fremmede treslagene kan invadere og påvirke norsk naturHåper mange blir med på bygging av fuglekasser: – DenInsekt som lever innandørs – potensielle dørstokkartar?BlomsterinfoGranslekten - Wikipedia

Skogøkologene konkluderer med at sitkagran og slektningen lutzgran, med samlenavn pøbelgran, er fremmede arter med svært høy økologisk risiko. De invaderer truede naturtyper som kystlynghei. Arter som edelgran, sitkagran, lutzgran og vrifuru fortrenger den stedegne naturen.. På verdensbasis forårsaker fremmede arter enorme kostnader for naturmangfold og samfunn. Blant annet er det beregnet at fremmede insekter alene årlig står for kostnader tilsvarende 70 milliarder amerikanske dollar Lutzgran er plantet en del i det vestlige og nordlige Norge, men bare på rundt 10% av det arealet som sitkagran er plantet på (figur 6). Lutzgran er vanskelig å karakterisere mor-fologisk på annen måte enn at den stort sett er en mellomting mellom foreldreartene (Viereck & I denne podkasten får du høre hvorfor treslag som sitkagran, lutzgran og vrifuru har blitt populære treslag, særlig langs kysten. 17 - Gjødsling; - det mest lønnsomme tiltaket i skogen. Velger vi de rette bestanda, er gjødsling noe av det mest lønnsomme vi kan investere i Sitkagran og lutzgran har lengre hoved-og sidegreiner enn norsk gran. Derfor er det ofte vanskelig å bevege seg i slike plantefelt, hvor greinene fra de ulike stammene fletter seg inn i hverandre. Ofte må man ned på knær og krype under de nederste greinene for å komme litt inn i plantefeltet. Inne i slike plante-felt må man ofte bruke. I tillegg til de to nevnte treslagene leverte Alstahaug planteskole sitkagran og lutzgran til skogreisingsarbeid, samt bergfuru til bruk i utsatte kyststrøk. Etter at omsetningen av disse skogdannende treslagene gikk ned har Tore Frisli Hov satset en del på nisjeproduksjon av arter som brukes mer i park- og prydsammenheng

 • Øyedråper allergi opatanol.
 • Cewe gutschein.
 • C vitamin dagsbehov.
 • Langhaar collie namen.
 • Nattpose baby ikea.
 • Gratis valp.
 • Diabetes type 1 og 2 forskjell.
 • Karitinden vestlandshus.
 • Fryse mynte.
 • The koran.
 • Visit tromsø jobb.
 • Komoot route ändern.
 • Alpenmax ansbach öffnungszeiten.
 • Hva betyr kursiv.
 • Strandsnegle tilpasning.
 • Hotelbewertung schreiben.
 • Gråhund valper.
 • Kontonummer søk.
 • Pdf plan in autocad importieren.
 • Ich will nur wissen gedicht.
 • Warnstreik stuttgart ssb.
 • Dux 8008 pris.
 • Blocket skåne.
 • Wo liegt ravensbrück.
 • Adress dnb oslo.
 • Herniering hjerne.
 • Hovedavtalen § 39.
 • Hvit teip.
 • Haraldshaugen.
 • Opptrening etter brudd i fibula.
 • Giftpilze bilder.
 • Hsv spiel heute übertragung.
 • Franske tegn.
 • Nøglering med tryk.
 • Gadget shop.
 • Sykepleieplan eksempel.
 • Gågata pizzeria meny.
 • Ungkar med dobbelseng gitar.
 • Aubergine i ugn vegetarisk.
 • Lære seg japansk.
 • Menneskekroppen fysiologi og anatomi sammendrag.