Home

Regnefortelling multiplikasjon

Multiplikasjon er en regneart som må forstås Regnefortelling: Eks: Ta med deg tre poser (må ikke være gjennomsiktige) med epler som du har kjøpt i butikken. Legg 4 epler i hver pose - men dette vet ikke elevene. Fortell elevene at du har handlet epler, og at hvert eple kostet 5 kroner Regnefortelling og illustrasjon brukes til å resonnere om konkrete regnestykker og til å argumentere for halvering/dobling i multiplikasjon av hele tall. Utvikling av strategier innen multiplikasjon Multiplikasjonen kan her representeres som like grupper, rutenett eller areal, avhengig av hva elevene er vant med. Tilsvarende regnefortelling og illustrasjon bør brukes i siste regnestykket også når tilsvarende strategi brukes. Også der kan man bruke 4 · 50 for å finne ut hvor mye 4 · 52 er: 4 · 52 = 4 · 50 + 4 · 2

Multiplikasjon UNDERVISNINGSMETODER - last ned gratis

 1. made with ezvid, free download at http://ezvid.co
 2. I en regnefortelling står du relativt fritt i forhold til historien, men du har gjerne tall (svar) eller algoritmer (oppskrifter) å forholde deg til; Eks. Lag en fortelling der du bruker multiplikasjon og rotudragning og svaret skal bli 2
 3. I eksempel 1 utførte vi multiplikasjon med to hele tall. Dersom vi skal multiplisere et eller to tall med desimaler er fremgangsmåten den samme. La oss se. Vi multipliserer 12,42 med 3,012. 12,42 har to desimaler. 3,012 har tre desimaler, derfor skal vi ha 2+3 = 5 desimaler i svaret. Test deg selv. Divisjo
 4. Kartleggeren øvingshefte - Matematikk - M.trinn - Multiplikasjon og divisjon 8 Multiplikasjon og divisjon Seksjon 3 Oppgave 3.6 Sara pusset opp rommet sitt. Hun kjøpte 10 l maling og betalte for det 680 kr. Hva var literprisen på malingen? Oppgave 3.7 Familien Andersen skulle legge stein på gårdsplassen

Matematikkfaget er komplekst og elevene skal kunne argumentere for, presentere og vise til ulike løsninger og veier til svarene de kommer frem til Velg trinn for å se passende problemløsningsoppgaver (tekstnøtter). Velg klassetrinn. 1. trin Multiplikasjon av brøker For å multiplisere brøker bruker vi regelen teller teller nevner nevner ⋅ ⋅ Det viser seg at mange elever blander sammen med addisjon og starter med å fi nne fellesnev-ner, og det kan tyde på at regelen ikke er for-stått godt nok. Da er det viktig at man forstår at det å multiplisere med en brøk handler om

Halvering/dobling i multiplikasjon Matematikksentere

Video: Snille tall i multiplikasjon Matematikksentere

Regnefortelling, multiplikasjon og divisjon - YouTub

Multiplikasjon med en ukjent 1. Skriv multiplikasjonsstykket her: 2. Finn det ukjente tallet ved å bruke gjentatt addisjon. 3. Finn det ukjente tallet ved å bruke tom tallinje Da lager elevene en regnefortelling der svaret skal bli dagens tall. - 10 halloween-tekstoppgaver: Her får du et hefte med ti tekstoppgaver i matematikk. Noen er så enkle at elevene kan gjøre de sammen med læringspartner, Multiplikasjon. Tall- og mengdeforståelse 0-20 Oppgaveark for gangetabellen. I tillegg til å øve på gangetabellene på nett, kan oppgavearkene våre være et godt hjelpemiddel. Her finner du oppgaveark for alle gangetabellene fra 1-gangen til 12-gangen

© Teaching Funtastic 2020 Bygget med Storefront & WooCommerce.. Min Konto; Søk. Søk Searc Drilleoppgaver i matematikk som er egnet som ukentlig mattelekse/skoleoppgave ligger her sammen med andre oppgaver for 4.- 7. trin Lag en regnefortelling (multiplikasjon og divisjon) Regning med desimaltall (fyll inn tallet) Tekstoppgaver - to-trinnsoppgaver; Læringsmål for 4.trinn Multiplikasjon 1. Skriv multiplikasjonsstykket her: 2. Skriv multiplikasjonsstykket ved å bruke gjentatt addisjon. 3. Finn svaret på multiplikasjonsstykket ved å bruke tom tallinje. 4. Lag en regnefortelling som passer til multiplikasjonsstykket

Rutenett. Her kan en velge mellom 10x10 og 20x20 ruter. 100-nettet blir introdusert i Grunnbok 2A. Rutenettet kan brukes til mange ulike aktiviteter. Elevene kan lage mønstre og dere kan diskutere hvordan mønstrene er bygget opp. Se aktivitet med mønstre på side 53 i Grunnbok 1 DIVISJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. - 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til divisjon D - 2 2 Å dele er mer enn å dele en pizza D -

- regnefortelling - samarbeidsoppgaver - praktiske oppgaver - matematikkverksted - høytlesing fra bok - samtale om bilder - klokka: på armen, på veggen, i boken gjennomføre multiplikasjon og divisjon i praktiske situasjonar •velje rekneart og grunnegje valet, bruk gen kan man se og forstå hvorfor multiplikasjon har den distributive egenskapen, at man kan dele 17 opp i 10 og 7, og deretter multiplisere begge leddene med 3. Hvis vi tenker på 3 ∙ 17 som en regnefortelling om tre barn som får 17 kroner hver, ser vi at de først kan få 10 og så 7 kroner. Begge gangene må vi multiplisere med I dag har vi lært om regnefortellinger på skolen multiplikasjon. Velg en av de to løsningsstrategiene dine og argumenter for at denne er gyldig ved hjelp av en modell for multiplikasjon. bruke en regnefortelling der vi har for eksempel 160 kroner som skal deles likt mellom 8 personer. Det er 16 tikroner og 8 en-kroner

matematikk.net • Se emne - Regnefortelling og tekstoppgave

kan regnes ut. Hele tall skrives om til brøker for å vise multiplikasjonen. c. Lag en regnefortelling til 3 2:1 4 og bruk to ulike strategier for å løse den. Her er det mange muligheter for å lage en regnefortelling. Et eksempel kan være: Hvor mange kvartlitre brus er det i en og en halvliter? Eller: Hver person får et kvart kakestykke. Hvo multiplikasjon og divisjon er motsatte operasjoner, kan også godtas. (F.eks. illustrasjon som viser at 14 multiplisert med 2/7 er 4.) 1 poeng Har korrekt forklaring, men gir ikke en holdbar illustrasjon. del (ii) 2 poeng Lager en illustrasjon som illustrerer løsning f.eks. ved å tolke 2 5 ∙3 4 som 2 5 av 3

Kapittelprøve 3 Prosent

for multiplikasjon. Videre vil de kunne gjøre oppdagelser med primtallenes, kvadrattallenes og trekanttallenes egenskaper Vi utforsker tallenes egenskaper 7-Feb-07 12 • Ta for dere alle tallene fra 1 til 50. Lag rektangler av tallene. Rektanglene skal bestå av 2, 3 eller flere rader. • Tegn ned på ruteark de ulike resultatene dere. Download and print our FREE Skip Counting Multiplication worksheets Ones - Skip Counting FREE Twos - Skip Counting FRE

May 31, 2017 - Explore Britt Larsen's board Regnefortelling on Pinterest. See more ideas about Math, Brain teasers, Matte Matboksen fra Typisk deg med Petter Skjerven: File Size: 434 kb: File Type: pd Nettoppgaver multiplikasjon. januar 19, 2020 brittstips Legg igjen en kommentar. Det ligger masse nettsider ute med gode oppgaver for øving av multiplikasjonstabellene. Vi hadde en intro hvor jeg brukte elever som statister, mens jeg forklarte hva en regnefortelling er

I matematikk er en funksjon en relasjon mellom to mengder, slik at det til ethvert element i den første mengden (funksjonsargument, uavhengig variabel, -verdi) blir tilordnet ett element i den andre mengden (funksjonsverdi, avhengig variabel, -verdi).Et eksempel på en slik relasjon er () =. (leses «f av x er lik x i andre») som viser forholdet mellom argumentet og kvadrattall av dette Innledning . En brøk består av tre elementer, teller, brøkstrek og nevner.. Brøkstreken betyr det samme som deletegn. En brøk er en del av noe. Hvor stor del kommer an på teller og nevner. Nevneren forteller hvor mange deler helheten er delt opp i

Regnefortelling) og enkle matematiske symboler . 8 4. trinn Lav måloppnåelse (modell C) Eleven kan Høy måloppnåelse (modell B og C) multiplikasjon og divisjon i beregninger med enkle tall Utnytte tallforståelse og sammenheng mellom addisjon, subtraksjon, multiplikasjon o gen kan man se og forstå hvorfor multiplikasjon har den distributive egenskapen, at man kan dele 17 opp i 10 og 7, og deretter multiplisere begge leddene med 3. Hvis vi tenker på 3 ∙ 17 som en regnefortelling om tre barn som får 17 kroner hver, ser vi at de først kan få 10 og så 7 kroner. Begge gangene må vi multiplisere med - av Runar Ragnarson Brataas. Da jeg fikk tilsendt Oppdrag X, var jeg ikke tung å be - dette måtte jeg få skrive om!I lang tid har jeg vært en forkjemper for at elevene i størst mulig grad, gjennom terninger, konkreter og spill, skal få oppdage matematikkens underfundigheter som sammenhenger mellom regneartene og veier til tall i form av en regnefortelling eller en illustrasjon, for eksempel representere • et subtraksjonsstykke som en differanse på ei tallinje - multiplikasjon som like grupper, rutenett, areal av en rektangel, forstørring . 6 . Grunnleggende egenskaper ved regneoperasjoner

Multiplikasjon og divisjon - matematikk

 1. En skredder har seks meter stoff og skal sy skjerf. a) Til hvert skjerf trenger han \(1 \over 2\) meter stoff. Hvor mange skjerf kan han sy? b) Skredderen skal sy en annen type skjerf som er slik at det trengs \(1 \over 4\) meter stoff for hvert skjerf. Blir det flere eller færre skjerf enn i sted? Kan du finne ut hvor mange skjerf det blir uten å regne på nytt
 2. dre enn 1, f.eks. .Hvis telleren er større eller lik nevneren, representerer brøken et tall som er større eller lik 1, og da er det snakk om en uekte brøk
 3. multiplikasjon av tall. 5 finne den ukjente i enkle likninger. Eks: 3 + X = 8 (Tas i 7. kl) 6 stille opp og løse en likning ut fra en regnefortelling. 7 løse opp parenteser i addisjon, subtraksjon og multiplikasjon. 7 + stille opp og løse flerleddede likninger med en ukjent. analysere egenskaper ved to- og tredimensjonal
 4. Kunnskap.no tilbyr nettbaserte læremidler for barnehage, grunnskole, videregående og voksenopplæring
 5. Jeg kan regne 1 - 4 er et omfattende nettbasert læremiddel i matematikk for 1. - 4. trinn. Matematikken presenteres i en hverdagssammenheng. Det gjør det mer givende for elevene. Læringsmetoden tar utgangspunkt i at barn ved starten av opplæringen har problemer med å forstå abstrakte ideer.Og nettopp derfor er det sentralt å presentere sammenhengen mellom virkelige objekter og.
 6. Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere
 7. Min regnefortelling: Oppgave 2.7 Skriv stykkene under hverandre og regn ut! a) 348 + 583 = b) 903 - 644 = c) 525 - 278 = Kartleggeren øvingshefte - Matematikk - Mellomtrinn - Addisjon og subtraksjon 7 Addisjon og subtraksjon Seksjon 3 Oppgave 3.1 Regn i hodet

 1. uttviseren går fem og fem
 2. 4!! Organisatorisk!søkesdeten!bestmulig!tilpasset!opplæringifasen!med!innlæring!av!nye! emner!ved!å:!! • Gruppereeleveneinoenlundehomogenegrupper ,etter!hvahver.
 3. multiplikasjon av tall.. 5 finne den ukjente i enkle likninger. Eks: 3 + X = 8 vår Lage egne oppgaver Målprøve, kapittelprøve, halvårsprøve, årsprøve. 6 stille opp og løse en likning ut fra en regnefortelling. 7 løse opp parenteser i addisjon, subtraksjon og multiplikasjon. 7 + stille opp og løse flerleddede likninger med.
 4. Multiplikasjon oppfattes her som en enklere måte å skrive en gjentatt addisjon med like store addender. er størst av 0,45 0,68 0,31 0,247 0,6 0,85 Legg 0,1 til 4,5 Legg 0,1 til 4,563 Lag en regnefortelling til Lag en regnefortelling til 18 : 3 = 6 13 : 3,25 = 4.
 5. Multiplikasjon. Likeverdige brøker. Utviding. Forkorting. Felles nevner. Prosent. Finn prosent. Test deg selv. En sjokolade som består av 12 biter er en hel sjokolade. Som brøk skriver vi dette slik: Men hvordan skal vi skrive 15 sjokoladebiter som brøk? Dette er tydeligvis litt mer enn én hel sjokolade
 6. Cappelen Damm har utviklet digitale læremidler og ressurser til grunnskolen i mange år, noe som har resultert i et mangfold av variert innhold, med følgelig mangfold av tekniske løsninger. Kravene til digitale læremidler blir stadig skjerpet når det gjelder WCAG-krav, plug-ins, personverninnstillinger og oppdateringer
 7. Disse enkle malene elevene arbeide med et to- eller tresifret tall som «dagens tall». Det kan selvfølgelig også brukes bare en gang i uken. Arket har hele 10 ulike oppgavetyper, for variert øving! I tillegg er denne listen med spørsmål veldig fin for å sette fokus på tall: - Hvordan er tallet bygd opp? [

Tema: Multiplikasjon og divisjon Trinn: 4.trinn Tidsramme: 3 timer ----- Undervisningsplanlegging Konkretisering Kompetansemål Konkretisering: Gangetabellen for ensifrete tall og kunne bruke denne til å løse oppgaver innen multiplikasjon og divisjon. Mål for en periode Sammenhengen mellom ganging og deling og hvordan diss Multiplikasjon med flersifrede tall Lag en regnefortelling der multiplikasjonsstykket 4 · 160 passer inn i fortellingen din. Lag en regnefortelling der multiplikasjonsstykket 12 · 300 passer inn i fortellingen din. Får du med svaret i fortellingen også? Du har et multiplikasjonsstykke som er 3,14 ·6. Lag en regnefortelling. Klarer du

regnefortellinger - Kateterskuffe

4 1/2010 tangenten en «5-er og en 4-er» og de får samtidig innsikt i at «9 er 1 mindre enn 10» og at «10 er 1 mer enn 9». Aktiviteten «Gjett et tall» passer godt nå Multiplikasjon Prøv deg selv Ekstraoppgaver. Kapittel 2. Prøv deg selv. 47. Skriv og tegn en regnefortelling som passer til 7 6 = _ Kashif kjøper is til seg selv, Kim og Marte 2. Br ker med forskjellig nevner m endres, s br kene f r samme nevner. Vi ganger tellerne og nevnerne med samme tall, alts utvider br kene Tidligere i år etterlyste jeg flere gode programmer for barn, spesielt fra NRK sin side.Vi hadde massevis av lærerike programmer på TV når jeg var liten, men nå er det visst bare Newton igjen

Problemløsningsoppgaver - Matematikk

Multiplikasjon og divisjon Regning med parenteser Tekstoppgaver Høy måloppnåelse Middels Lage regnefortelling. Svare med hele setninger. Beskrive avrunding, desimaltall, likeverdige brøker og ligninger. Forstå formler og kunne ta disse i bruk Før man jobber med multiplikasjon og divisjon av brøk bør man naturligvis ha en viss forståelse for brøkbegrepet, Her er det vanskelig å lage en tilsvarende regnefortelling/oppgave som ovenfor. Vi kunne sagt at: Det går med seks kg gressfrø for å så inn to tredeler av plenen. Hvor my

Matteoppgaver

regnefortelling. Men Fatte Matte prinsippet er mye mer, her må det lages en ramme rundt, det må være personer leseren kan assosiere seg med, historien skal gjerne være litt underholdende, den bør være realistisk og den skal skrives slik at leseren oppfatter hva som er budskapet Addisjon/subtraksjon og regnefortelling II Addisjon/subtraksjon og regnefortelling III: Multiplikasjonstabellen: Multiplikasjon 1s 2s: Divisjonsdrill 1 Tekst og oppgaver i tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tall, brøk, prosent, likninge Addisjon og subtraksjon Når nevner er den samme multiplikasjon og divisjon, bruke de i praktiske situasjoner og bruke den lille multiplikasjonstabellen i hoderegning og Jeg kan lage en regnefortelling Jeg vet hva tvillingtall er Jeg vet hva halvparten og dobbelt så mye av ett tall er Jeg kan regne med penge

Mattehjelpen - Multiplikasjon og divisjon br ker - Intro

Matteoppgaver 2 trinn. Ekstra oppgaver i matematikk for 2 klasse. Gangetabell. Klokk Matematikk Regnefortelling. De fire regneartene. Plassverdisystemet, likninger, omgjøringer, desimaltall. Addisjon, subtraksjon og negative tall. Stille opp og løse enkle ligninger, og løse opp og regne med parenteser i addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av tal Regnefortelling som sier noe om hvordan man løser 3:4? Kjell Gunnar skal dele tre epler på seg og sine tre venner. Han putter eplene i Foodprocessoren og lager eplegrøt Addisjon og multiplikasjon I boka Barna ser på bildet og finner svarene på oppgavene - både som addisjon og Skriv en regnefortelling. Tegn til. 7•3=_ 21 10 • 3 = _ 30 3•3=_ 9 multiplikasjon og divisjon i praktiske situasjoner Eksperimentere med, kjenne igjen, beskrive og videreføre enkle strukturer i tallmønsteret Kunne at multiplikasjon er gjentatt addisjon Vite om forholdet mellom gjentatt addisjon og multiplikasjon Kunne 2-, -3, 4- og 5-gangen opp til 6 Gruppearbeid Læresamtalen Individuelt arbei

Video: regnefortelling Babyverden Foru

Forklare Subtraksjon Med Laning. ablehiding Forklaring av forskjellen mellom rette, spisse og stumpe vinkler. Med eksempel og 2 oppgaver. To eksempler og to oppgaver. Matteflip: Subtraksjon med lning 31. Okt 2017. Srlig men ikke utelukkende all kommersiell, finansiell, utln, lning, handel, Frst av alt forklarer jeg teorien bak strategien hvordan den fungerer, Som bruker mapAccum til gjre en. Addisjon/subtraksjon og regnefortelling II Addisjon/subtraksjon og regnefortelling III: Multiplikasjonstabellen: Multiplikasjon 1s 2s: Divisjonsdrill 1 addisjon - å legge sammen, summere fra latin additio. Ordet ble brukt av Leonardo Pisano i Liber abaci i 1202. Additive situasjoner. For å bli i stand til å En regnefortelling som tydeliggjør at elevens svar ikke er korrekt. Etter at du har lagt frem din sak for eleven er han fortsatt ikke overbevist og resonnerer slik; Tenk tilbake på måling- og delingsdivisjon som vi jobbet med i 1.2.1 og arbeidsoppgave 1.2.1.e Multiplikasjon og divisjon Mange hadde gode erfaringer med å henge opp plakater med begrep i klasserom, ganger og der elevene ferdes. La dem se bergreper og forklaringer der det er naturlig. Eks Lengden av en gang, Arealet av basketballbanene o.l. En del var opptatt av å bruke de rette begrepene på regneartene som Addisjon, subtraksjon, divisjon, og multiplikasjon 1 Geir Martinussen, Bjørn Smestad Multiplikasjon og divisjon av brøk I denne artikkelen vil vi behandle multiplikasjon og divisjon av brøk, med særlig vekt på hvilke kontekster vi kan bruke og hvordan vi kan illustrere brøkregning med tegninger. Vi tror at mange av problemene med brøkregning kommer av at man for tidlig gir slipp på konkretiseringene, slik at elevene blir sittende å. multiplikasjon og divisjon og om. hvordan disse regneartene forholder. seg til gjentatt addisjon og subtraksjon. Kunne løse oppgaver ved å bruke tallinje og rutenett. Kunne bruke multiplikasjon som gjentatt addisjon og i rutenett, og divisjon både som målings- og delingsdivisjon. Kunne dele opp gangestykker i enklere deler, som at 8 · 4 er.